Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Disse eksemplene kan hjelpe deg med å velge hvordan du vil bruke delegert vurdering i emnet ditt.

Gå gjennom alle beskrivelsene, og velg tittelen for å gå til eksempelet. Bruk fremgangsmåten for å konfigurere den versjonen av delegert vurdering i emnet ditt.

Parallelle sensorer

To sensorer vurderer de samme innsendingene. De kan se hverandres vurderinger og diskutere de endelige vurderingene.

Parallelle blindsensorer

To sensorer vurderer de samme innsendingene. De kan verken se hverandres vurderinger eller diskutere dem.

Sensorpar for utvalg

To sensorer: Sensor 1 vurderer alle innsendingene. Sensor 2 vurderer et tilfeldig sett, men kan se vurderingene og tilbakemeldingene fra Sensor 1.

Blindsensorpar for utvalg

To sensorer: Sensor 1 vurderer alle innsendingene. Sensor 2 vurderer et tilfeldig sett med innsendinger. De kan ikke se hva den andre sensoren har gjort.

Lærer + kollega som sensor

Hovedlæreren vurderer alle studentenes innsendinger og ser deretter en kollegas tilbakemelding for et utvalg av vurderingene. For endelig vurdering går hovedlæreren gjennom kommentarene og bestemmer om kollegaens forslag skal godkjennes eller ikke.


Med noen vurderingsroller kan det være nødvendig å fullføre vurderingene, det vil si at det er underviseren som bestemmer den endelige vurderingen. Kontakt administratoren din hvis muligheten til å fullføre vurderinger ikke er tilgjengelig for vurderingsrollene du tilordner.

Parallelle sensorer

Hovedlæreren tilordner to sensorer til å vurdere oppgaveinnsendinger. Begge sensorene vurderer alle innsendingene. De kan se hverandres vurderinger og diskutere hvilke endelige vurderinger de skal gi. Hovedlæreren trenger bare å bidra for å avgjøre resultater som er «uavgjorte».

  • Hvis vurderingene er mer eller mindre like, må sensorene enten bli enige eller gi gjennomsnittet av de to vurderingene som studentens endelige vurdering.
  • Hvis vurderingene er veldig forskjellige eller sensorene ikke blir enige om endelig vurdering, går hovedlæreren gjennom de to settene med vurderinger og gir en endelig vurdering. Hovedlærerens eneste ansvar når det gjelder vurderinger, er å fullføre dem.

Velg alternativer for sensorer

Aktiver delegert vurdering under opprettelsen av oppgaver, og velg alternativer for sensorer.

Sensorvalg
Sensor 1 Sensor 2 Hovedlærer
Vurderer alle innsendinger Vurderer alle innsendinger Vurderer ingen innsendinger
Kan se de andre sensorenes poengsummer, tilbakemeldinger og notater Kan se de andre sensorenes poengsummer, tilbakemeldinger og notater Kan se de andre sensorenes poengsummer, tilbakemeldinger og notater
Kan fullføre vurderinger Kan fullføre vurderinger Kan fullføre vurderinger

Parallelle blindsensorer

Hovedlæreren tilordner to sensorer til å vurdere oppgaveinnsendinger uavhengig av hverandre. Begge vurderer alle oppgaveinnsendingene, men de kan ikke se den andres vurderinger eller tilbakemeldinger. Hovedlæreren går gjennom de to settene med vurderinger og gir den endelige vurderingen.

  • Hvis vurderingene er mer eller mindre like, gir hovedlæreren gjennomsittet av begge vurderingene som endelig vurdering.
  • Hvis vurderingene er veldig forskjellige, kan hovedlæreren gi en endelig vurdering eller gi Sensor 3 i oppgave å vurdere innsendingen før endelig vurdering blir gitt. Du kan legge til Sensor 3 direkte i forsøk på Fullfør vurdering-siden. Hovedlærerens eneste ansvar når det gjelder vurderinger, er å fullføre dem.

Velg alternativer for sensorer

Aktiver delegert vurdering under opprettelsen av oppgaver, og velg alternativer for sensorer.

Sensorvalg
Sensor 1 Sensor 2 Valgfritt: Sensor 3 Hovedlærer
Vurderer alle innsendinger Vurderer alle innsendinger Vurderer bare forsøkene som har veldig forskjellige vurderinger og hovedlæreren vil ha flere meninger om Vurderer ingen innsendinger
Kan ikke se de andre sensorenes poengsummer, tilbakemeldinger eller notater Kan ikke se de andre sensorenes poengsummer, tilbakemeldinger eller notater Kan ikke se de andre sensorenes poengsummer, tilbakemeldinger eller notater Kan se de andre sensorenes poengsummer, tilbakemeldinger og notater
I/T I/T I/T Kan fullføre vurderinger

Sensorpar for utvalg

Hovedlæreren tilordner to sensorer til å vurdere oppgaveinnsendinger. Sensor 1 vurderer alle innsendingene. Når Sensor 1 er ferdig med vurderingene, begynner Sensor 2 å vurdere et tilfeldig sett med innsendinger. Sensor 2 kan se hvilke vurderinger og tilbakemeldinger Sensor 1 har gitt.

Hovedlæreren går gjennom de to settene med vurderinger og gir den endelige vurderingen. Hovedlærerens eneste ansvar når det gjelder vurderinger, er å fullføre dem.

Velg alternativer for sensorer

Aktiver delegert vurdering under opprettelsen av oppgaver, og velg alternativer for sensorer.

Sensorvalg
Sensor 1 Sensor 2 Hovedlærer
Vurderer alle innsendinger Vurderer et tilfeldig sett Vurderer ingen innsendinger
Kan ikke se de andre sensorenes poengsummer, tilbakemeldinger eller notater Kan se de andre sensorenes poengsummer, tilbakemeldinger og notater Kan se de andre sensorenes poengsummer, tilbakemeldinger og notater
I/T I/T Kan fullføre vurderinger

Blindsensorpar for utvalg

Hovedlæreren tilordner to sensorer til å vurdere oppgaveinnsendinger uavhengig av hverandre. Sensor 1 vurderer alle innsendingene. Sensor 2 vurderer et tilfeldig sett med innsendinger. Vedkommende kan ikke se hva den andre sensoren har gjort.

Hovedlæreren går gjennom de to settene med vurderinger og gir den endelige vurderingen. Hovedlærerens eneste ansvar når det gjelder vurderinger, er å fullføre dem.

Velg alternativer for sensorer

Aktiver delegert vurdering under opprettelsen av oppgaver, og velg alternativer for sensorer.

Sensorvalg
Sensor 1 Sensor 2 Hovedlærer
Vurderer alle innsendinger Vurderer et tilfeldig sett Vurderer ingen innsendinger
Kan ikke se de andre sensorenes poengsummer, tilbakemeldinger eller notater Kan ikke se de andre sensorenes poengsummer, tilbakemeldinger eller notater Kan se de andre sensorenes poengsummer, tilbakemeldinger og notater
I/T I/T Kan fullføre vurderinger

Lærer + kollega som sensor

Læreren vurderer alle oppgaveinnsendinger. En kollega gir tilbakemeldinger om et utvalg av vurderingene. For endelige vurderinger går underviseren gjennom kommentarene og bestemmer om kollegaens forslag skal godkjennes eller ikke.

Når underviseren fullfører vurderinger, kan vedkommende skjule kollegaens kommentarer, så studentene ikke får se vurderingsforslagene.

  • Velg Vis detaljert visning-ikonet i raden for en student på Fullfør vurdering-siden, og fjern avmerkingen for Vis studenten vurdererens tilbakemeldinger og vurderingsmatrise (hvis det er aktuelt).
  • Læreren kan legge til tilbakemeldinger for den fullførte vurderingen på denne siden.

Velg alternativer for sensorer

Aktiver delegert vurdering under opprettelsen av oppgaver, og velg alternativer for sensorer.

Sensorvalg
Underviser Kollega
Vurderer alle innsendinger Gir tilbakemeldinger for et tilfeldig sett
Kan se de andre sensorenes poengsummer, tilbakemeldinger og notater Kan se de andre sensorenes poengsummer, tilbakemeldinger og notater
Kan fullføre vurderinger I/T