Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Je kunt specifieke gebruikers van de cursus aanwijzen om de opdrachten van bepaalde groepen studenten te beoordelen. Cursusleiders, onderwijsassistenten en beoordelaars hebben standaard de bevoegdheid om cijfers toe te kennen. Als onderdeel van de workflow voor het delegeren van de beoordeling, kun je de cijfers afstemmen op de beoordelaars.

De gebruikers die je helpen bij de beoordeling worden gedelegeerde beoordelaars genoemd en ze geven voorlopige cijfers. Gedelegeerde beoordelaars volgen dezelfde procedure bij het beoordelen als jij. De groep met opdrachtpogingen die zij zien, wordt echter bepaald door de opties die jij kiest. Nadat alle gedelegeerde beoordelaars cijfers en feedback hebben gegeven, worden de beoordelingen gecontroleerd door een of meer eindbeoordelaars om tot een definitief cijfer te komen. Dit proces wordt ook wel harmoniseren of afstemmen genoemd.

Wat zijn de voordelen van gedelegeerde beoordeling?

Als je bij het beoordelen van opdrachten cijfers en feedback van meerdere beoordelaars gebruikt, draagt dit nog verder bij aan een eerlijke, uniforme en objectieve beoordeling. Je kunt 'blinde' beoordelaars toewijzen aan dezelfde set inzendingen. Deze beoordelaars kunnen elkaars beoordelingen niet zien. Je hebt dan verschillende beoordelingen van dezelfde opdracht. Je kunt dan aan de hand van de beoordelingen van al deze 'blinde' beoordelaars tot een eindcijfer komen voor de opdracht.

Wanneer een eerlijke en objectieve beoordeling een issue is, kun je blinde beoordelaars inzetten om vooroordelen van beoordelaars zo veel mogelijk weg te nemen.

Als cursussen erg veel deelnemers hebben, kun je de beoordeling verdelen over onderwijsassistenten en andere beoordelaars. In een samengevoegde cursus kun je elke beoordelaar een bepaald aantal deelnemers laten beoordelen.

Meer informatie over voorbeelden van gedelegeerde beoordeling

Is het handig dat beoordelaars overleg hebben?

Je kunt instellen dat beoordelaars elkaars cijfers, aantekeningen en feedback kunnen zien. Dit is handig wanneer beoordelaars de studenten goed kennen en hun groei en eerdere prestaties een factor moeten zijn bij de beoordeling. Gezamenlijke beoordeling is ook geschikt voor kleine cursussen waarin studenten worden gestimuleerd de opdracht op alle niveaus te bespreken. Het doel is samenwerking op alle niveaus, dus ook de beoordeling.


Werkstroom voor gedelegeerde beoordeling

Volg deze stappen om gedelegeerde beoordeling in te schakelen en te gebruiken:

 1. Gedelegeerde beoordeling inschakelen
 2. Waarschuwingen voor beoordeling weergeven
 3. Inzendingen weergeven en beoordelen
 4. Waarschuwingen voor afstemming weergeven
 5. cijfers afstemmen

Als je een opdracht gaat samenstellen, kun je anoniem beoordelen inschakelen om te voorkomen dat beoordelaars zien wie ze gaan beoordelen. Gebruik de functie SafeAssign om plagiaat te voorkomen.

Meer informatie over anoniem beoordelen

Meer informatie over SafeAssign

Video: Delegated Grading


Watch a video about delegated grading

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Delegated grading explains how to set up delegated grading when you create an assignment.


1. Gedelegeerde beoordeling inschakelen

Kies op de pagina Opdracht maken de beoordelaars en eindbeoordelaars die je gaan helpen met het beoordelen van opdrachten.

 1. Schakel bij Beoordelingsopties het selectievakje Gedelegeerd cijfer toekennen inschakelen in om een lijst met mogelijke beoordelaars en eindbeoordelaars weer te geven. Gebruik het menu Weergeven om de lijst te filteren.
 2. Gebruik het menu naast de naam van een beoordelaar om te bepalen welke inzendingen die persoon moet beoordelen:
  • Alle inzendingen
  • Willekeurige set: een willekeurige set beoordelen van het geselecteerde aantal studenten. Als je meerdere beoordelaars de opdracht geeft om een willekeurige set te beoordelen, worden studenten gelijk verdeeld voordat een student wordt opgenomen in meerdere willekeurige sets.
  • Groepen: alle studenten beoordelen die deel uitmaken van de geselecteerde cursusgroepen.
  • Geen
 3. Alle cursusleiders in een cursus kunnen zien welke bevoegdheden andere beoordelaars hebben. Als je wilt dat andere rollen ook scores, feedback, aantekeningen en privé-opmerkingen van anderen kunnen zien, selecteer je het selectievakje in de kolom Weergave-instellingen. Privé-opmerkingen zijn niet zichtbaar voor studenten.
 4. In de kolom Cijfers afstemmen kun je zien wie het uiteindelijke cijfer en feedback kan bepalen voor studenten. Alle cursusleiders kunnen cijfers afstemmen of harmoniseren. Instructeurs kunnen onderwijsassistenten en beoordelaars toestaan om cijfers op elkaar af te stemmen. Gebruikers die cijfers afstemmen worden eindbeoordelaars genoemd.

Je kunt ervoor zorgen dat alle gedelegeerde beoordelaars nauwkeurig en uniform beoordelen door ze te vragen een rubriek te gebruiken tijdens het beoordelen.

Gedelegeerde beoordeling uitschakelen

Na je een opdracht hebt gemaakt met gedelegeerde beoordeling ingeschakeld, kunnen jij of andere bevoegde gebruikers de functie uitschakelen.

Houd rekening met het volgende voordat je deze instelling uitschakelt. In oudere versies van Blackboard Learn kun je de voorziening namelijk niet meer inschakelen nadat je dit selectievakje hebt uitgeschakeld.

Als je het selectievakje voor gedelegeerde beoordeling uitschakelt, verschijnt er een waarschuwing. Als je verdergaat, zijn de feedback en scores van andere beoordelaars niet meer zichtbaar voor jou, andere beoordelaars of studenten. Als je gedelegeerde beoordeling niet wilt uitschakelen, selecteer je Annuleren. in de waarschuwing

Je ziet deze waarschuwing niet als je instelling een oudere versie van Blackboard Learn gebruikt.


2. Waarschuwingen voor beoordeling weergeven

Voorbeeld: Je selecteert twee gedelegeerde beoordelaars en wijst aan elke beoordelaar een willekeurige set inzendingen toe. Elke beoordelaar ziet alleen de inzendingen voor pogingen die deel uitmaken van de set die ze hebben ontvangen.

Gebruikers krijgen een melding als er inzendingen zijn voor opdrachten die door gedelegeerden kunnen worden beoordeeld. Waarschuwingen worden hier weergegeven:

 • Op de pagina Cijfer nodig
 • In het raster van Grade Center: het pictogram Cijfer nodig wordt alleen weergegeven in de cellen die aan de beoordelaar zijn toegewezen
 • Meldingsmodules
 • Op de pagina Mijn Blackboard > Updates
 • Via afzonderlijke meldingen per e-mail, indien ingeschakeld
 • Via meldingen per SMS, gesproken berichten en e-mails met een dagelijkse digest, indien ingeschakeld

3. Inzendingen weergeven en beoordelen

Inzendingen voor opdrachten die je als gedelegeerde moet beoordelen, kun je openen vanuit Grade Center of via de pagina Cijfer nodig. Als anoniem beoordelen ook is ingeschakeld, worden de namen van studenten verborgen. Beoordelaars kunnen ook zien hoeveel beoordeelbare items er in hun wachtrij staan.

In beide gevallen wordt de pagina Opdracht beoordelen geopend, waar je inzendingen en bestanden met aantekeningen kunt bekijken, en op de gebruikelijke manier kunt nakijken.

Selecteer in het vak Feedback voor student het editorpictogram dat wordt weergegeven als de letter A om het venster van de pop-upeditor te openen.

Elke cursusleider en eindbeoordelaar kan zien wat andere beoordelaars voor scores, feedback, aantekeningen en privé-opmerkingen hebben ingevoerd. Beoordelaars en onderwijsassistenten die geen eindbeoordelaar zijn, zien deze informatie niet, tenzij je hiervoor toestemming hebt gegeven bij het maken van de opdracht. Als dit is toegestaan, kan een beoordelaar de aantekeningen bij een bestand bekijken die door een andere beoordelaar zijn gemaakt en meer toevoegen.

De eindbeoordelaar ziet een koppeling Cijfers afstemmen wanneer cijfers gereed zijn om te worden afgestemd.

Privéopmerkingen zijn niet zichtbaar voor studenten. De opmerkingen die zijn opgegeven in het vak Feedback voor student en de aantekeningen in het bestand zijn zichtbaar voor studenten. Je kunt de feedback van alle beoordelaars verbergen wanneer je het eindcijfer bepaalt.

Nadat je een cijfer hebt ingevoerd, wordt het pictogram Afstemming nodig weergegeven in de bijbehorende cel in het Grade Center. Er wordt pas een score weergegeven nadat de eindbeoordelaar het cijfer heeft afgestemd.

Meerdere pogingen

Wanneer je meerdere pogingen toestaat, hoef je ze misschien niet allemaal te beoordelen. In het menu van de cel met het cijfer wordt elke poging aangegeven met één of twee pictogrammen. Als je ervoor hebt gekozen om de eerste of laatste poging te gebruiken voor het cijfer, wordt de poging die je moet beoordelen met maar één pictogram weergegeven, namelijk het pictogram Cijfer nodig. Als je veel studenten hebt en veel moet nakijken, kun je zo snel zien welke pogingen je moet beoordelen.

De andere pogingen in het menu van de cel met het cijfer worden weergegeven met het pictogram Draagt niet bij aan cijfer van gebruiker en het pictogram Cijfer nodig.

Het pictogram ‘Draagt niet bij aan cijfer van gebruiker’ wordt niet weergegeven als de instelling een oudere versie van Blackboard Learn gebruikt.

Je kunt ook de functie Filteren gebruiken om te bepalen welke pogingen worden weergegeven in het menu van een cijfercel. In de standaardweergave worden alle ingestuurde pogingen weergegeven. Open het veld Filteren en schakel het selectievakje Pogingen weergeven die niet bijdragen aan cijfer van gebruiker uit. Het menu van een cijfercel bevat dan alleen de poging die je moet beoordelen.

Belangrijk: Als je vier pogingen toestaat en ervoor kiest om de laatste poging te gebruiken voor het cijfer, wordt het pictogram Cijfer nodig alleen weergegeven bij de laatst ingeleverde poging. Dus als een student drie pogingen heeft ingeleverd, wordt bij de derde poging maar één pictogram weergegeven, namelijk Cijfer nodig. Als je die poging beoordeelt, kan de student nog steeds een vierde poging inleveren. Deze poging wordt dan weergegeven met alleen het pictogram Cijfer nodig omdat het de vierde en laatste poging is.

Bij sommige items met cijfertoekenning, zoals opdrachten, kun je ook Pogingen beoordelen selecteren in het menu van een cijferkolom en beginnen met beoordelen. Pogingen die niet worden gebruikt bij de berekening van het cijfer, worden aangegeven met het pictogram Draagt niet bij aan cijfer van gebruiker. Je kunt naar de poging navigeren waarbij alleen het pictogram Cijfer nodig wordt weergegeven.

Grade attempts

Je kunt alle na te kijken opdrachten ook filteren op meerdere pogingen via de pagina Cijfer nodig en de pogingen vervolgens bekijken op de pagina Cijferdetails. Als je anoniem nakijken voor een opdracht hebt ingeschakeld, worden meerdere pogingen op dezelfde manieren beheerd. Om de anonimiteit te beschermen, worden de namen van studenten en de status van pogingen verborgen.

Meer informatie over meerdere pogingen en anonieme beoordeling


4. Waarschuwingen voor afstemming weergeven

Zodra gedelegeerde beoordelaars cijfers gaan invoeren, krijgen de eindbeoordelaars een melding dat er cijfers moeten worden afgestemd. Deze waarschuwingen worden hier weergegeven:

 • Op de pagina Cijfer nodig: Boven aan de tabel wordt Afstemming nodig weergegeven
 • Op de pagina Mijn Blackboard > Updates
 • In het raster van Grade Center: het pictogram Afstemming nodig wordt weergegeven in de cellen
 • Via meldingsmodules
 • Via afzonderlijke meldingen per e-mail, indien ingeschakeld
 • Via meldingen per SMS, gesproken berichten en e-mails met een dagelijkse digest, indien ingeschakeld

Je kunt ook de pagina Cijfers afstemmen openen vanuit het celmenu van een student en de pagina Cijferdetails weergeven.


5. cijfers afstemmen

Een eindbeoordelaar controleert alle cijfers en feedback van de beoordelaars en bepaalt de definitieve cijfers. Alle cursusleiders kunnen cijfers afstemmen, ongeacht het aantal pogingen dat is toegewezen aan een cursusleider en ook als er helemaal geen pogingen zijn toegewezen.

De beheerder kan indien nodig andere rollen de bevoegdheid geven om beoordelingen af te stemmen.

Je kunt vanuit deze gebieden naar de pagina Cijfers afstemmen gaan:

 • De pagina Cijfer nodig > het tabblad Afstemming nodig bovenaan de pagina
 • Kolomkoptekstmenu in de Grade Center
 • De pagina Opdracht beoordelen van een student

De eindbeoordelaar selecteert Cijfers afstemmen vanaf een van de toegangspunten, zoals de pagina Opdracht beoordelen van de student. Andere rollen met bevoegdheden om te beoordelen, zien het pictogram Afstemming nodig in het Grade Center maar hebben geen toegang tot de pagina Cijfers afstemmen.

Eindbeoordelaars kunnen op de pagina Cijfers afstemmen alle cijfers en feedback zien die beoordelaars hebben gegeven en ook wie er nog opdrachten moet beoordelen. Als een cursus erg veel deelnemers heeft, kun je de lijst filteren op status en beoordelaar. Gebruik deze pagina om de cijfers te accepteren die anderen hebben gegeven of om de cijfers van andere beoordelaars te controleren en het definitieve cijfer te bepalen.

 1. Voortgang van beoordelaar weergeven: klik hierop om de voortgang van alle beoordelaars te bekijken, wat de beoordelaar als gemiddeld cijfer heeft toegekend voor de opdracht en het aantal pogingen.
 2. Het pictogram Detailweergave weergeven: klik hierop om bestaande cijfers, feedback en een optionele rubriek te bekijken. Je kunt de feedback van alle beoordelaars verbergen, nieuwe feedback toevoegen en het uiteindelijke cijfer bepalen. Lees voor meer informatie het volgende gedeelte.
 3. Het pictogram Beoordelaar toevoegen: klik hierop om een venster te openen waarmee je een of meer beoordelaars kunt toevoegen voor deze student.
 4. De kolom Eindcijfer: Gebruik het menu van een student om het eindcijfer toe te wijzen. Je kunt ook het menu Eindcijfer in de kolomkop gebruiken om cijfers bulksgewijs af te stemmen op basis van de hoogste, laagste of gemiddelde waarde van de scores van de beoordelaars.

De eindbeoordelaar kan ervoor kiezen het cijfer niet af te stemmen en de status te wijzigen in Cijfer nodig. Gedelegeerde beoordelaars kunnen opnieuw cijfers voor pogingen toekennen nadat de poging de status Cijfer nodig heeft gekregen.

Het venster Detailweergave weergeven

Wijs naar de naam van een student om het pictogram Detailweergave weergeven weer te geven en een venster met specifieke details over de evaluaties van de desbetreffende student te openen. Als je afstemt in het venster van een specifieke student, geldt de afstemming alleen voor die student.

Schakel het selectievakje Feedback en rubrieken (indien van toepassing) van beoordelaars weergeven voor student uit als je de evaluaties van de beoordelaar wilt verbergen. Selecteer Feedback toevoegen om je opmerkingen voor de student toe te voegen.

Als je feedback toevoegt als eindbeoordelaar, is jouw feedback de enige feedback die je ziet op het tabblad Cijfergeschiedenis. Studenten kunnen de feedback van beoordelaars (indien toegestaan) en die van jou als eindbeoordelaar bekijken op hun pagina's met inzendingen.

Let op: Opmerkingen in het vak Opmerkingen bij cijfer zijn niet zichtbaar voor studenten.


Afgestemde cijfers

Nadat u de cijfers hebt afgestemd, worden de pictogrammen Afstemming nodig vervangen door de toegewezen scores. Je kunt de scores en feedback van de beoordelaars per student bekijken op de pagina Cijferdetails van het tabblad Cijfergeschiedenis.

Studenten zien hun afgestemde scores en feedback van de eindbeoordelaar in Mijn cijfers. Studenten kunnen ook de naam van de opdracht in het inhoudsgebied selecteren om de pagina Controleer het overzicht van verzendingen weer te geven. Studenten kunnen de score bekijken die is toegewezen door de eindbeoordelaar en de feedback van alle beoordelaars bekijken, indien toegestaan.

Let op: Als je cijfers gaat afstemmen, kun je ervoor kiezen om niet de feedback van eindbeoordelaars weer te geven maar zelf feedback in te voeren.


Reminders versturen over ontbrekend cursuswerk

Je kunt vanuit kolommen in Grade Center per e-mail herinneringen versturen naar studenten en leden van groepen die bepaald cursuswerk nog niet hebben ingeleverd. Studenten krijgen een door het systeem gegenereerde e-mail met de naam van de cursus, het cursuswerk en de einddatum (als die is ingesteld). Als de e-mail is verstuurd, wordt dit boven aan het scherm aangegeven.

Je kunt ook herinneringen versturen voor opdrachten waarvoor anonieme of gedelegeerde beoordeling is ingeschakeld. Om de anonimiteit te beschermen, worden de namen van studenten en de status van pogingen verborgen.

Je ziet deze menuoptie niet als je instelling een oudere versie van Blackboard Learn gebruikt.


Gedelegeerde beoordeling en uitwisseling van inhoud

Gedelegeerde beoordelaars en instellingen worden overgebracht naar een nieuwe cursus wanneer je de volgende functies voor het uitwisselen van inhoud gebruikt:

 • Cursus kopiëren met gebruikers (exacte kopie)
 • Cursusmateriaal kopiëren naar een nieuwe cursus met het selectievakje Inschrijvingen opnemen in de kopie ingeschakeld
 • Archiveren/terugzetten; gebruikers en instellingen maken deel uit van een gearchiveerde cursus

Gebruikers met cursusrollen die aangewezen zijn om inzendingen te beoordelen, kunnen worden toegewezen voor beoordeling. Anderen zijn uitgesloten.

Meer informatie over cursusrollen en machtigingen voor cursusrollen

Zonder inschrijvingen

Wanneer u een cursus zonder inschrijvingen kopieert naar een nieuwe cursus, blijft de instelling voor het delegeren van bestaande opdrachten met gedelegeerde beoordeling ingeschakeld. De cursusleider die de cursus kopieert, moet alle inzendingen beoordelen en cijfers afstemmen.

Wanneer u een cursus zonder inschrijvingen kopieert of importeert in een bestaande cursus, blijft de instelling voor het delegeren van bestaande opdrachten met gedelegeerde beoordeling ingeschakeld. Alle huidige gebruikers die toestemming hebben om af te stemmen, worden eveneens ingesteld voor het beoordelen van alle inzendingen.