De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn in de originele cursusweergave. Opdrachten zijn altijd beschikbaar voor cursusleiders in de Ultra-cursusweergave.

Je kunt opdrachten maken naast andere inhoud.

Met behulp van opdrachten kunt je cursusmateriaal maken en de cijfers en feedback voor elke student afzonderlijk beheren. Je kunt opdrachten maken binnen inhoudsgebieden, leermodules, lesoverzichten en mappen.

Wanneer je een opdracht maakt, wordt er automatisch een bijbehorende kolom toegevoegd aan Grade Center. Vanuit Grade Center of vanaf de pagina Cijfer nodig kunt u zien wie er werk heeft ingeleverd en beginnen met nakijken. Studenten kunnen hun cijfers bekijken op de pagina Mijn cijfers of op de pagina Controleer het overzicht van verzendingen van de opdracht.

Je kunt ook een groepsopdracht samenstellen en deze beschikbaar stellen aan een of meer groepen in een cursus. Elke groep levert één gezamenlijke opdracht in en alle leden van de groep krijgen hetzelfde cijfer. U kunt één opdracht maken en deze aan alle groepen toewijzen of verschillende opdrachten maken en deze aan specifieke groepen toewijzen.

Meer over groepsopdrachten


Een opdracht maken

U kunt opdrachten maken binnen inhoudsgebieden, leermodules, lesoverzichten en mappen.

 1. Selecteer Opdracht in het menu Beoordelingen en geef de naam, instructies en bestanden op die studenten nodig hebben. Je kunt de functies van de editor gebruiken om tekst op te maken en bestanden toe te voegen. Je kunt ook bestanden toevoegen in het gedeelte Opdrachtbestanden.

  Opdrachtinstructies voor originele cursussen worden in de mobiele Blackboard-apps weergegeven nadat studenten aan een poging zijn begonnen.

 2. Selecteer Bladeren in mijn computer om een bestand te uploaden vanaf je computer. Het bestand wordt opgeslagen in de map op het hoogste niveau in de opslaglocatie voor bestanden van de cursus: Cursusbestanden of Content Collection. Je kunt ook een bestand vanuit de opslaglocatie bijvoegen.

  -OF-

  Sleep bestanden van je computer naar de 'hotspot' in het gebied Bestanden als bijlage toevoegen. Als dit in je browser mogelijk is, kun je ook een map met bestanden slepen. De bestanden worden één voor één geüpload. Als je in de browser een opdracht niet kunt verzenden nadat je een map hebt geüpload, selecteer dan Niet bijvoegen in de rij van de map om de map te verwijderen. Je kunt de bestanden dan afzonderlijk slepen en opnieuw verzenden.

  Als je instelling met een oudere versie van Blackboard Learn werkt, is het niet mogelijk om bestanden te slepen om ze te uploaden.

  Je kunt de bestandsnaam gebruiken of zelf een titel voor de koppeling opgeven.

 3. Selecteer desgewenst een einddatum. Opdrachten met een einddatum worden automatisch weergegeven in de cursusagenda en in de module Takenlijst. Inzendingen na deze datum worden geaccepteerd, maar worden gemarkeerd als te laat. Als je niet wilt dat een student nog toegang tot een opdracht heeft nadat de einddatum verstreken is, kies je de gewenste weergavedatums.
 4. In het gedeelte Beoordelen typ je het aantal Mogelijk aantal punten.

  Als je het mogelijke aantal punten instelt op een niet-rond getal, worden letterscores mogelijk niet goed toegewezen.

 5. Voeg desgewenst een rubriek toe. Vouw de secties van het venster uit om instellingen te kiezen voor bijvoorbeeld anoniem beoordelen, de weergave van cijfers en het aantal pogingen. Je kunt meerdere pogingen toestaan voor een opdracht.
 6. Maak de opdracht beschikbaar wanneer studenten deze kunnen gaan maken. Selecteer de gewenste opties voor beschikbaarheid, tracering, en weergavedatums. Weergavedatums hebben geen invloed op de beschikbaarheid van een opdracht, alleen wanneer deze wordt weergegeven.
 7. Selecteer Verzenden.

Meer informatie over cijferinstellingen voor opdrachten

Meer informatie over het toevoegen van bestanden in de editor

Meer informatie over de verschillen tussen Cursusbestanden en Content Collection

Video: Create an Assignment


Watch a video about creating an assignment

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create an assignment explains how to create an assignment.


Te laat ingezonden opdrachten

Als je een einddatum aan een opdracht toewijst, kunnen studenten nog pogingen indienen nadat deze datum verstreken is. Inzendingen die na de einddatum zijn ontvangen, worden als te laat gemarkeerd. Breng studenten hier in de opdrachtinstructies van op de hoogte als je te late inzendingen bestraft.

Je kunt het label voor te late inzendingen bekijken in deze gebieden:

 • De inzendingenpagina van een student in het deelvenster met cijfers
 • De pagina Cijferdetails van een student
 • Op de pagina Cijfer nodig

Vanuit het Grade Center kun je met de optie Opdrachtbestand downloaden in het menu van een opdracht ook een lijst weergeven met alle inzendingen. Bekijk wie er werk heeft ingezonden, op welke datum dit is gebeurd en wat de beoordelingsstatus is. Je kunt sorteren op datum om eenvoudig te zien wie zijn werk na de einddatum heeft ingezonden.

Als je niet wilt dat een student nog toegang tot een opdracht heeft nadat de einddatum verstreken is, kies je de gewenste weergavedatums. Laat het studenten weten dat je geen inzendingen accepteert na de einddatum en dat de opdracht dan niet langer beschikbaar is.

Als studenten werk na de einddatum indienen, zien ze het label Te laat.


Bevestiging van inzending van opdracht door studenten

Als studenten een opdracht verzenden, wordt de pagina Controleer het overzicht van verzendingen weergegeven met informatie over de verzonden opdracht en een bericht Geslaagd met een bevestigingsnummer. Studenten kunnen dit nummer kopiëren en opslaan als bewijs van inzending en gebruiken bij academische geschillen. Voor opdrachten met meerdere pogingen ontvangen studenten voor elke inzending een ander nummer. Als je instelling meldingen via e-mail heeft ingesteld voor inzendingsbewijzen, ontvangen studenten ook een e-mail met een bevestigingsnummer en andere details voor elke inzending.

Als je instelling met Blackboard Learn 9.1 van het vierde kwartaal van 2016 of eerder werkt, zijn bevestigingsnummers niet zichtbaar voor jou en je studenten. Meldingen per e-mail voor studenten en toegang voor studenten tot ontvangstgeschiedenis zijn namelijk pas beschikbaar vanaf Blackboard Learn 9.1 van het vierde kwartaal van 2017.

Jij en je beheerders beschikken over een opvraagbare record in het systeem, zelfs als een poging, opdracht of student later wordt verwijderd. Deze records worden bewaard in de cursus en zijn ook opvraagbaar na het archiveer- en herstelproces.

Je kunt vanuit Grade Center toegang krijgen tot de bevestigingsnummers van al je studenten. Open het menu Rapporten en selecteer Inzendingsbewijzen.

Op de pagina Inzendingsbewijzen kun je vervolgens informatie bekijken voor elke opdracht, zoals wie de opdracht heeft ingeleverd en wanneer. De inzending van groepsopdrachten wordt ook geregistreerd. In de kolom Inzender kun je zien wie de opdracht namens de groep heeft ingeleverd. In de kolom Inzending kun je zien of een student een bestand heeft ingeleverd of de inzending heeft geschreven in de editor van de opdracht.

Gebruik de menu's boven aan de pagina om de items te filteren. Selecteer Niet leeg in het tweede menu en laat het zoekvak leeg om alle inzendingsbewijzen te zien. Selecteer een kolomkop om de items te sorteren.


Opdrachten bewerken, in een andere volgorde zetten en verwijderen

Je kunt opdrachten wijzigen, anders ordenen en verwijderen. Wijzig de volgorde van opdrachten via slepen en neerzetten of met de tool Volgordeaanpassing toegankelijk via toetsenbord. Wijzig de volgorde van opdrachten bijvoorbeeld om de meest recente opdracht boven aan de lijst te zetten.

Selecteer een optie in het menu van een opdracht:

 • Een opdracht verplaatsen naar een andere locatie in uw cursus. Wanneer je een opdracht verplaatst, wordt deze verwijderd van de oorspronkelijke locatie. Je kunt een opdracht niet kopiëren.
 • Een opdracht bewerken. Als je de instructies wijzigt, zien studenten die al inzendingen hebben verstuurd de nieuwe instructies pas bij een eventuele volgende poging.
 • Regels voor adaptieve inhoud, bijhouden van hits, metagegevens en doorneemstatus opgeven.

Meer informatie over opties die je kunt toepassen

Opdrachten verwijderen

U kunt een opdracht verwijderen uit een cursusgebied. Als er geen inzendingen van studenten bestaan voor de opdracht, wordt de bijbehorende kolom in het Grade Center ook verwijderd.

Wanneer je een opdracht verwijdert waarvoor al inzendingen van studenten zijn ontvangen, worden deze inzendingen ook verwijderd. U hebt twee mogelijkheden:

 • De scores in het Grade Center behouden, maar de opdracht en alle inzendingen verwijderen. Hoewel de scores aanwezig blijven in het Grade Center, heb je geen toegang meer tot de inzendingen van studenten. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.
 • De opdracht verwijderen, inclusief de kolom en toegewezen cijfers in het Grade Center, plus alle inzendingen. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

U kunt het item met cijfertoekenning ook instellen als niet beschikbaar in de cursus om de inzendingen en de scores te behouden in het Grade Center.