Cursussen worden vaak meer dan één keer aangeboden. In Blackboard Learn kun je cursussen samenvoegen en meerdere gedeelten en cursussen in meerdere lijsten vanaf één centrale locatie beheren.


Beheer van meerdere gedeelten

Cursusleiders geven vaak meerdere gedeelten van dezelfde cursus. Systeembeheerders kunnen de naamlijsten van die cursussen tot één hoofdcursus samenvoegen. Door de naamlijsten samen te voegen, kunnen cursusleiders die meerdere gedeelten van dezelfde cursus geven de inhoud, cursusbeheer en communicatietaken beheren voor alle gedeelten van de cursus vanaf één centrale locatie.

De tool Cursussen samenvoegen is algemeen in de aanpak en de toepasbaarheid, en de geschiktheid verschilt per lokale wetgeving en beleid. In de Verenigde Staten ziet een groot aantal instellingen FERPA als een middel voor het aanvaardbaar samenvoegen van gecombineerde secties, omdat deze studenten elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken in een klassikale omgeving. De meeste van deze instellingen hebben vastgesteld dat FERPA het samenvoegen van niet-gecombineerde secties beperkt, tenzij interactieve tools aangepast zijn zodat studenten de informatie van studenten buiten hun sectie niet kunnen zien. Dit kan betekenen dat tools zoals het Rooster moeten worden uitgeschakeld, en dat interacties beperkt zijn tot groepen waar lidmaatschappen geen secties kunnen omvatten. Beheerders die overwegen om de tool Cursussen samenvoegen te gebruiken dienen het beleid te lezen en de juridische adviseur van de instelling te raadplegen bij het bepalen van het juiste gebruik, beleid en de toolinstellingen.

Meer informatie over het samenvoegen en scheiden van onderliggende cursussen


Meerdere lijsten

Instellingen bieden vaak cursussen aan in meerdere programma's. Een geavanceerde cursus literatuur is bijvoorbeeld mogelijk beschikbaar om punten te krijgen in zowel een Engels programma als journalistiekprogramma. Cursusleiders en administrateurs moeten de inschrijvingen van studenten, geven van cijfers en het gebruik van inhoud in één enkele cursus in goede banen leiden. Bij het maken van meerdere lijsten worden twee of meer cursussen/gedeelten afgeleverd als één enkele, gecombineerde cursus. Met andere woorden, studenten met verschillende cursussen op hun schema's komen samen in dezelfde klas en krijgen les op hetzelfde moment. Studenten zien dus een cursus waarvoor zij zich hebben ingeschreven in de tabbladen Mijn cursussen, maar wanneer zij erop klikken, delen zij dezelfde cursusinhoud met alle andere studenten in alle gecombineerde cursussen.

Meer informatie over het exporteren, archiveren en herstellen van cursussen