Med rapporten for læringsverktøyaktivitet og -bruk kan du se hvem som bruker læringsverktøyene i Learning Management System (LMS) og når verktøyenebrukes. Oppdag hvordan bruken av verktøyene endrer seg over tid. 

Sammenlign datointervaller

Velg datointervallene for datasammenligning øverst i rapporten. Som standard sammenlignes dataene fra de siste 30 dagene med måneden før.

Intervall 1 er det nåværende eller nyeste datointervallet ditt. Som standard strekker Intervall 1 seg over de siste 30 dagene. Intervall 2 er datointervallet før Intervall 1. Som standard er Intervall 2 måneden før Intervall 1.

Når du endrer datointervallene, må du huske at datoene for Intervall 1 må være etter Intervall 2 -datoer. Hvis du for eksempel vil sammenligne den samme måneden de siste to årene, er Intervall 1 inneværende år og Intervall 2 året før.

Bruk datointervaller med samme lengde for nøyaktige sammenligninger.

Dataene du ser i hele rapporten, reflekterer Intervall 1. Med piler og streker ser du hvordan dataene har endret seg siden Intervall 2.

  • Opp-pil: Verdien – eller tallet – har økt siden det forrige datointervallet.
  • Ned-pil: Verdien – eller tallet – er redusert siden det forrige datointervallet.
  • Tankestrek: Det er ingen endring mellom datoområder.

Diagram over vannrett linje

Diagrammene med vannrette linjer viser totalt antall brukere eller emner som har vært tilgjengelige eller brukte læringsverktøy i Intervall 1

Du kan se de nøyaktige totalsummene ved å holde pekeren over feltet i diagrammet.

Bruk filtrene øverst i rapporten for å være mer spesifikk. Filtrer etter verktøy for å snevre inn dataene til et spesifikt verktøy. Filtrer etter rolle for å fremheve en spesifikk rolle i grafen.

Du kan laste ned dataene i CSV-filer for å se dem i tabellformat.

Diagram over loddrett linje

Diagram over loddrette linjer viser antall brukere som har tilgang til verktøy eller for hvor mange minutter verktøy ble tilgjengelig i gjennomsnitt etter ukedager i Intervall 1. For å se gjennomsnittet og detaljer om tidspunkt på dagen, pek på streken på grafen.

Bruk filtrene øverst i rapporten for å være mer spesifikk. Filtrer etter verktøy for å snevre inn dataene til et spesifikt verktøy. Filtrer etter rolle for å fremheve en spesifikk rolle i grafen.

Du kan laste ned dataene i CSV-filer for å se dem i tabellformat.

Linjegraf

Linjegrafene viser datamønsteret etter dag i Intervall 1. Du kan se dag-til-dag-tall ved å holde pekeren over et datapunkt i linjegrafen.

Bruk filtrene øverst i rapporten for å være mer spesifikk. Filtrer etter verktøy for å snevre inn dataene til et spesifikt verktøy. Filtrer etter rolle for å snevre inn dataene til en spesifikk rolle.

Du kan laste ned dataene i CSV-filer for å se dem i tabellformat.