Finn ut hvordan virtuelle møteverktøy, som Collaborate Ultra, brukes av undervisere og studenter ved institusjonen din. Du kan sammenligne møtets lengde, deltakelse og frekvens i forskjellige tidsperioder.

Sammenlign datointervaller

Velg datointervallene for datasammenligning øverst i rapporten. Som standard sammenlignes dataene fra de siste 30 dagene med måneden før.

Intervall 1 er det nåværende eller nyeste datointervallet ditt. Som standard strekker Intervall 1 seg over de siste 30 dagene. Intervall 2 er datointervallet før Intervall 1. Som standard er Intervall 2 måneden før Intervall 1.

Når du endrer datointervallene, må du huske at datoene for Intervall 1 må være etter Intervall 2 -datoer. Hvis du for eksempel vil sammenligne den samme måneden de siste to årene, er Intervall 1 inneværende år og Intervall 2 året før.

Bruk datointervaller med samme lengde for nøyaktige sammenligninger.

Dataene du ser i hele rapporten, reflekterer Intervall 1. Med piler og streker ser du hvordan dataene har endret seg siden Intervall 2.

  • Opp-pil: Verdien – eller tallet – har økt siden det forrige datointervallet.
  • Ned-pil: Verdien – eller tallet – er redusert siden det forrige datointervallet.
  • Tankestrek: Det er ingen endring mellom datoområder.

Linjegraf

Linjegrafen viser mønsteret for økter som startes i Intervall 1. Du kan se dag-til-dag-tall ved å holde pekeren over et datapunkt i linjegrafen.

Du kan laste ned dataene i CSV-filer for å se dem i tabellformat.