Monitor and improve course accessibility at your institution with Anthology Ally. 

image of administrator institutional report charts and information

Anthology Ally is a tool that seamlessly integrates with your Learning Management System (LMS) to provide insight into your institution's  accessibility. With Anthology Ally, you can:

  • Gain an understanding of your institution's accessibility performance
  • Proactively tackle accessibility and target both instructors and content
  • View accessibility trends and detailed graphs to monitor improvement

What's New in Ally?

Accessibility in Ally


Set up Ally in Blackboard Learn

Gosodiad Ally yn Blackboard Learn

Ni sy'n gwneud y gwaith gosod i chi. Os nad ydych wedi gosod Ally, cysylltwch â'ch cynrychiolydd Blackboard neu cyflwynwch gais ar Behind the Blackboard.

Rhagor am sut gosodir Ally yn amgylchedd Blackboard Learn

Barod i fflicio'r switsh? Ar ôl i'r integreiddiad Ally gael ei osod, gallwch reoli argaeledd Ally yn adran Offer ym mhanel y gweinyddydd.

Panel Gweinyddydd > Offer > Ally


Cyrchu Ffurfweddu Ally

O Ffurfweddu Ally gallwch droi Ally ymlaen ac i ffwrdd ym mhob un o'ch cyrsiau a chreu gosodiadau help personol.

Ewch i'r Panel gweinyddu i ganfod Ffurfweddiad Ally.

More on Ally Configuration in Blackboard Learn


Ally institutional report

Anthology Ally provides administrators with an institution-wide course content accessibility report that allows for deep insight and understanding into how the institution is performing and evolving from a course content accessibility point of view. This report helps track progress and can help highlight problem areas and identify initiatives that can further help improve accessibility at the institution.

You can find the Ally institution report on the administrator panel. Under Tools and Utilities, select Ally Report.

More on the institutional report


Accessibility scores

Ally provides scores to measure the accessibility of content. Accessibility scores are determined by the severity of issues in each digital file. 

Once instructors locate the accessibility score for a piece of content, they can begin to explore accessibility issues and improve the content to raise the score. Accessible content is important for all audiences, and Ally gives your institution the tools to understand common issues and improve content.

More on accessibility scores


Improve accessibility scores

Ally provides you detailed feedback and support to help you become an accessibility pro. Learn about accessibility issues, why they matter, and how to fix them. Green is the goal!

Go to the institutional report in the Administrator Panel. From the Accessibility issues table, find a specific content item in a course with an accessibility issue. Select the content item's accessibility score indicator to open the feedback panel.

This feature is disabled by default. Submit a request on Behind The Blackboard to have it turned on. This feature is only available when accessing the institutional report from the LMS and not when using the direct access URL.

Eiconau Sgôr Hygyrchedd Ally

Mae sgoriau yn amrywio o Isel i Perffaith. Po uchaf y sgôr po leiaf y problemau.

  • Isel (0-33%): Angen Help? Mae problemau hygyrchedd difrifol.
  • Canolig (34-66%): Ychydig yn well. Mae'r ffeil rhywfaint yn hygyrch ac mae angen gwella.
  • Uchel (67-99%): Bron yno. Mae'r ffeil ar gael ond mae rhagor o welliannau yn bosibl.
  • Perffaith (100%): Perffaith! Ni nododd Ally unrhyw broblemau hygyrchedd ond efallai y bydd gwelliannau pellach yn bosibl o hyd.

More on improving accessibility scores


Alternative formats

Ally creates alternative formats of course files based on the original. These formats are made available with the original file so students can find everything in one convenient location.

You don’t need to do anything. The alternative formats are created for you. If you want, you can disable alternative formats for any individual content item for whatever reason.

Go to a course and open the menu beside a file. Select Alternative formats to see the different formats available and to disable them.

More on alternative formats

student view of Download alternative formats modal

FAQs

Cwestiynau Cyffredin Bb Learn Gweinyddwr Ally

Pa fersiynau o Blackboard Learn sy’n cefnogi Ally?

Mae Blackboard Ally yn cael ei gefnogi ar Learn 9.1 Q2 2017 CU3 ac yn uwch. Mae hefyd ar gael ar gyfer Learn SaaS yng ngweddau cwrs Original ac Ultra.

Ni chefnogir sefydliadau Solaris sy'n hunan-letya.

A allwch chi sgorio cynnwys yng Nghasgliad Cynnwys Blackboard Learn cyn y caiff y cynnwys ei gymhwyso i gwrs?

Mae Ally yn sgorio’r cynnwys a ddefnyddir mewn cwrs yn unig. Gall cynnwys nas defnyddiwyd ogwyddo'r Adroddiad Sefydliadol ac nid yw wedi'i gynnwys.

Gallwch uwchlwytho cynnwys i ffolder gudd mewn cwrs, os yw hyfforddwyr eisiau gwneud diweddariadau hygyrchedd cyn ei wneud ar gael.

A yw Ally yn sganio pob cynnwys yn y Casgliad o Gynnwys?

Mae Ally ond yn sganio eitemau sydd wedi'u hatodi yn y cwrs ei hun ar hyn o bryd. Mae hyn yn golygu mai dim ond eitemau sydd ar gael i fyfyrwyr caiff eu cynnwys yn yr adroddiadau. Nid yw hyn yn cynnwys cynnwys nas defnyddiwyd.

Pam nad ydwyf yn gweld Ffurfweddu Ally yn fy mhanel Gweinyddu?

Mae angen cael Blackboard Learn SaaS 3700.3.0 neu Blackboard Learn Q4 2019 (neu’n uwch) i weld Ffurfweddu Ally yn y panel Gweinyddu.

Os ydych yn defnyddio'r rhyddhad cywir, nid yw Blackboard Learn yn sylwi ar y ddolen newydd hon yn awtomatig wrth uwchraddio i'r rhyddhad hwn. Os yw hyn yn wir, gallwch doglo argaeledd y Bloc Adeiladu Ally i I Ffwrdd ac wedyn i Ymlaen eto. Wedi hynny, bydd y ddolen Ffurfweddu Ally ar gael.

Os ydych yn defnyddio rhyddhad cynharach, byddwn yn darparu cyfarwyddiadau i chi ar sut i gyrchu Ffurfweddu Ally yn ystod y broses o osod.

Os nad oes gennych fynediad o hyd, cyflwynwch gais ar Behind the Blackboard.