Kurumunuz, Orijinal Kurs Görünümü'nde hangi araçların kullanılacağını kontrol eder. Bölüm başlıkları, Ultra Kurs Görünümü'nde eğitmenlerin kullanımına her zaman açıktır.

dereceli puanlama anahtarları, tutarlı ve tarafsız not vermeye ve öğrencilerin beklentilerinize odaklanmasına yardımcı olabilir.

Dereceli puanlama anahtarı, not verilen çalışmayı değerlendirmek için kullanabileceğiniz bir puanlama aracıdır. Dereceli puanlama anahtarı oluşturduğunuzda atanan çalışmayı iki parçaya bölün. Çeşitli beceri düzeylerinde her bir parçayla ilişkilendirilen çalışma temel özelliklerine ait net açıklamalar sağlayabilirsiniz.

Öğrenciler, not verilen bir çalışmanın gereksinimlerini karşılamak için gayretlerini düzenlemek üzere dereceli puanlama anahtarı kullanabilir. Çalışmalarını tamamlamadan önce öğrencilerin dereceli puanlama anahtarlarına erişmelerine izin verdiğinizde not verme yöntemlerinizde saydamlık sağlarsınız.

Dereceli puanlama anahtarı oluşturma

Kursunuzda birden fazla dereceli puanlama anahtarı oluşturabilirsiniz. dereceli puanlama anahtarları satırlardan ve sütunlardan oluşur. Satırlar ölçütlere karşılık gelir. Sütunlar her ölçüt için açıklanan başarı seviyesine karşılık gelir. Yeni dereceli puanlama anahtarlarında üç satır ve üç sütun bulunur.

Dereceli puanlama anahtarı oluşturduktan sonra, içerik ile ilişkilendirebilirsiniz.

Kontrol Paneli > Kurs Araçları > Bölüm Başlıkları

 1. Dereceli Puanlama Anahtarları sayfasında Dereceli Puanlama Anahtarı Oluştur öğesini seçin. Başlık ve isteğe bağlı olarak açıklama yazın.
 2. Kılavuzun en altına yeni bir ölçüt eklemek için Satır Ekle öğesini seçin.
 3. Kılavuza yeni bir başarı düzeyi eklemek için Sütun Ekle öğesini seçin.
 4. Menüden bir Dereceli Puanlama Anahtarı Türü seçin:
  • Puan Yok: Sadece geri bildirim yapın.
  • Puanlar: Her başarı seviyesinin tek bir puan değeri vardır.
  • Puan Aralığı: Her başarı seviyesinin bir değer aralığı vardır.
  • Yüzde: Her öğenin olası notlar yüzdeyi belirler.
  • Yüzde Aralığı: Her başarı seviyesinin bir değer aralığı vardır. Not verdiğinizde özel bir başarı seviyesi için uygun bir yüzde seviyesi seçersiniz. Sistem, ağırlık, başarı yüzdesi ve öğe puanlarını çarparak kazanılan puanları hesaplar.
 5. Satır veya sütun başlığını değiştirmek için başlık menüsünü açın ve Düzenle'yi seçin. Yeni başlığı girin ve Kaydet öğesini seçin.
 6. Her satır ve sütun için bir puan veya yüzde değeri girin.
 7. Ölçütü ve ilişkili başarı düzeyini tanımlayan bir açıklama girin. Her hücrede 1.000 karakterlik bir sınır vardır.
 8. Gönder'i seçin.

Satır ve sütunları yeniden sıralayabilirsiniz. Yeniden sırala panelinde açılan Ölçüt veya Başarı Seviyeleri başlığını seçin.

Not vermek için bir dereceli puanlama anahtarı kullandıktan sonra bunu düzenleyemezsiniz. Düzenleyebileceğiniz bir yinelenen dereceli puanlama anahtarı oluşturmak için dereceli puanlama anahtarını kopyalayabilirsiniz.

dereceli puanlama anahtarlarıyla not verme hakkında daha fazla bilgi

Yüzde bazlı dereceli puanlama anahtarları

Yüzde bazlı dereceli puanlama anahtarı seçtiğinizde, aşağıdakilerden seçin yapın:

 • Ölçüt Ağırlığı onay kutusunu göster: Ölçüt ağırlıklarını gösterin veya gizleyin. Ağırlıklar gizlendiğinde ek satırlar eklerseniz yeni ölçütlerin ağırlıkları eşit olarak dağıtılır.
 • Ağırlıkları Dengele: Ağırlıklandırılan tüm ölçütleri eşit olarak tutmak için yeni bir satır ekledikten sonra kullanın. Tek tek ölçüt ağırlıklandırması isterseniz her ölçüte ait olan yüzdeleri girin. Ağırlıkları Dengele görünmesi için Ölçüt Ağırlığını Göster onay kutusunu işaretlemelisiniz.

Tüm ölçütlere ait toplam ağırlık %100'e eşit olmalıdır. Hiçbir satır %0 ağırlığa sahip olamaz. En az bir başarı seviyesinin değeri %100 olmalıdır.


Dereceli puanlama anahtarı ilişkilendirme

dereceli puanlama anahtarlarını aşağıdaki not verilen içerik türleriyle ilişkilendirebilirsiniz:

 • Ödevler
 • Deneme, Kısa Yanıt ve Dosya Yanıtı test soruları
 • Bloglar ve günlükler
 • Wiki'ler
 • Tartışma forumları ve ileti dizileri

Dereceli puanlama anahtarını hesaplanmamış Not Merkezi sütunuyla da ilişkilendirebilirsiniz. Örneğin; sınıf katılımı için manuel olarak oluşturulan sütun ile dereceli puanlama anahtarını ilişkilendirebilir ve katılıma not vermek için dereceli puanlama anahtarı kullanabilirsiniz. Sütun menüsüne gidin ve Sütun Bilgilerini Düzenle öğesini seçin.

Dereceli puanlama anahtarını ilişkilendirmek için Dereceli Puanlama Anahtarı Ekle menüsüne gidin ve aşağıdaki seçeneklerinden birini seçin:

 • Oluşturduğunuz Dereceli Puanlama Anahtarı'nı seçin.
 • Yeni Dereceli Puanlama Anahtarı Oluştur, yeni bir dereceli puanlama anahtarı oluşturabilmeniz için bir pencere açar.
 • Mevcut Olandan Oluştur, yeni bir dereceli puanlama anahtarı oluşturmak için mevcut dereceli puanlama anahtarını kullanır.

Tür sütununda bir dereceli puanlama anahtarını Not Verme İçin Kullanılır veya İkincil Değerlendirme İçin Kullanılır olarak tanımlayabilirsiniz. Birden fazla dereceli puanlama anahtarını ilişkilendirdiyseniz yalnızca birini birincil not verme dereceli puanlama anahtarı olarak kullanabilirsiniz.

Dereceli Puanlama Anahtarını Öğrencilere Göster, dereceli puanlama anahtarı görünürlüğüyle ilgili dört seçeneğe sahiptir:

 • Hayır: Öğrenciler dereceli puanlama anahtarını görüntüleyemez.
 • Evet (Dereceli Puanlama Anahtarı Puanları ile): Olası not veya yüzde değerleri dâhil olmak üzere, öğeyi kullanıma açtığınızda öğrenciler dereceli puanlama anahtarını görüntüleyebilir.
 • Evet (Dereceli Puanlama Anahtarı Puanları Olmadan): Öğeyi kullanıma açtığınızda öğrenciler dereceli puanlama anahtarını görüntüleyebilse de olası not veya yüzde değerlerini göremez.
 • Not Vermeden Sonra: Öğrenciler, yalnızca siz gönderimlerine not vermeyi tamamladıktan sonra dereceli puanlama anahtarını görüntüleyebilir.

Yüzde bazlı dereceli puanlama anahtarı için olası notlar girin. Puan bazlı dereceli puanlama anahtarı için dereceli puanlama anahtarı puan değerini öğenin olası puanları olarak kullanmanız istenir.

Test sorularına ait puan değerleri ana test veya havuz tuvalinde işlenir. Hem puan hem de yüzde bazlı dereceli puanlama anahtarları test sorusu için atanan puan değeriyle eşleşmek üzere kendi hesaplamalarını ayarlar. Bir dereceli puanlama anahtarıyla ilişkilendirdiğiniz sorular, puan kutusunun yanında dereceli puanlama anahtarı simgesiyle görünür.


Dereceli puanlama anahtarı olan bir içeriğe yönelik öğrenci görünümü

Öğrenciler Dereceli Puanlama Anahtarını Görüntüle'yi seçebilir ve ödevlerini göndermeden önce not verme ölçeğini görüntüleyebilir. Ölçütün yanındaki yönergeleri görmek için, içeriğin yanındaki dereceli puanlama anahtarı penceresini taşıyabilirler.

Dereceli puanlama anahtarının Liste Görünümü'nde, bir ölçüt için seçenek belirlemeyip geri bildirim yazarsanız dereceli puanlama anahtarını kaydettiğinizde geri bildirim kaydedilmez.

Ödevler için

Test soruları için


dereceli puanlama anahtarlarını yönetme

dereceli puanlama anahtarlarını düzenlemek, kopyalamak veya silmek için dereceli puanlama anahtarına ait menüye erişin. Dereceli puanlama anahtarının ilişkilendirilmiş öğelerini görüntülemek için İlişkilendirilmiş İçeriği Görüntüle öğesini de seçebilirsiniz.

Aynı ölçütleri kullanacak öğrencileriniz için benzer not verilen öğeye sahipseniz bir dereceli puanlama anahtarını kopyalayabilirsiniz. Ayarları koruyabilir ve dereceli puanlama anahtarını yeniden adlandırabilirsiniz. Ayrıca, kullanılmış bir dereceli puanlama anahtarını düzenlemek istediğinizde bir dereceli puanlama anahtarını da kopyalayabilirsiniz. Bir kopya aynı başlık ve eklenen numara 1 ile oluşturulur: "Giriş Konuşması(1)."

İlişkilendirilmiş dereceli puanlama anahtarlarını yönetme

Öğeyi ilişkilendirilmiş bir dereceli puanlama anahtarı ile düzenlerken, dereceli puanlama anahtarının seçeneklerini değiştirebilirsiniz.

İlişkilendirilmiş Dereceli Puanlama Anahtarları bölümünde, şu yönetim işlevlerine sahipsiniz:

 • Dereceli Puanlama Anahtarı İlişkilendirmesi, dereceli puanlama anahtarına olan bağlantıyı kaldırır ancak dereceli puanlama anahtarının kendisini silmez. Not verdiğiniz bir değerlendirmeden dereceli puanlama anahtarını kaldırabilirsiniz, notlar ise olduğu gibi kalır. Notlar artık dereceli puanlama anahtarıyla ilişkilendirilmez ancak şimdi manuel olarak eklediğiniz notlar olarak görünür.
 • Dereceli Puanlama Anahtarını Görüntüle, ilişkilendirilmiş öğeleri görüntülemek ve dereceli puanlama anahtarını yazdırmak için bir bağlantı içeren, düzenleyemediğiniz bir ön izleme açar.
 • Dereceli Puanlama Anahtarını Düzenle, düzenleyebilmeniz için ilişkili dereceli puanlama anahtarını açar. Not vermek için dereceli puanlama anahtarını zaten kullandıysanız bunu düzenleyemezsiniz.

Video: Create Rubrics


Watch a video about creating rubrics

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create rubrics shows how to create a rubric for assessing and grading student work.


Dereceli puanlama anahtarları hakkında

Kursunuzda birden fazla dereceli puanlama anahtarı oluşturabilirsiniz. dereceli puanlama anahtarları satırlardan ve sütunlardan oluşur. Satırlar ölçütlere karşılık gelir. Sütunlar her ölçüt için açıklanan başarı seviyesine karşılık gelir. İki tür dereceli puanlama anahtarı oluşturabilirsiniz: Yüzde ve yüzde aralığı.

Yeni dereceli puanlama anahtarlarında dört satır ve dört sütun bulunur. 10'a kadar sütun ve satır ekleyebilir, bir satır ve sütun kalmak koşuluyla tümünü silebilirsiniz. Dereceli puanlama anahtarlarını ödevlerle ve tartışmalarla ilişkilendirebilirsiniz.

Şu anda dereceli puanlama anahtarlarını sadece soru içermeyen değerlendirmelerle ilişkilendirebilirsiniz. Küçük ekranların genişliğinde dereceli puanlama anahtarları oluşturamazsınız. Dereceli puanlama anahtarları, küçük cihazlarda salt okunur durumdadır.


Dereceli puanlama anahtarı türleri

Bir kursta, iki tür dereceli puanlama anahtarı oluşturabilirsiniz:

 • Yüzde bazlı dereceli puanlama anahtarları
 • Yüzdeye dayalı dereceli puanlama anahtarları

Yüzde bazlı dereceli puanlama anahtarları

Yüzdeye dayalı dereceli puanlama anahtarları için ölçütlerin toplam yüzdesi %100 olmalıdır. Sadece tamsayılar kullanılabilir. Toplam yüzdeniz 100 olduğu sürece %0'a ayarlanmış satırlar ekleyebilirsiniz.

Yüzdeler 100'e eşit olmazsa ekranın altında bir uyarı iletisi görünür. Yüzdeleri 100'e eşit olacak şekilde otomatik olarak ayarlamak için, iletinin yanındaki Ölçütü Dengele'yi seçin. Alternatif olarak, yüzdeleri manuel olarak gerektiği gibi güncelleştirebilirsiniz.

Başarı seviyeleri için, bir sütunun değeri %100 olmalıdır. Sadece tamsayılar kullanılabilir.

Yüzdeye dayalı dereceli puanlama anahtarları

Yüzde aralığı dereceli puanlama anahtarları için, her başarı seviyesinin bir değer aralığı vardır. Not verdiğinizde özel bir başarı seviyesi için uygun bir yüzde seviyesi seçersiniz. Sistem, ağırlık, başarı yüzdesi ve öğe puanlarını çarparak kazanılan puanları hesaplar.


Dereceli puanlama anahtarları oluşturma

Bir ödevden, testten, tartışmadan veya not defterinden dereceli puanlama anahtarı oluşturabilirsiniz.

Bir ödevden testten veya tartışmadan

Bir ödev, test veya tartışma oluştururken ya da düzenlerken yeni bir dereceli puanlama anahtarı oluşturabilirsiniz. Ayrıca mevcut bir dereceli puanlama anahtarını not vermediğiniz bir öğeyle de ilişkilendirebilirsiniz. Her ödev, test veya tartışmayla yalnızca tek bir dereceli puanlama anahtarı ilişkilendirebilirsiniz.

Şu anda dereceli puanlama anahtarlarını sadece soru içermeyen değerlendirmelerle ilişkilendirebilirsiniz.

 1. Ödev, test veya tartışma sayfasında, Ayarlar panelini açmak için Ayarlar simgesini seçin.
 2. Ek Araçlar bölümünde, Not verme dereceli puanlama anahtarı ekle > Yeni Dereceli Puanlama Anahtarı Oluştur'u seçin.
 3. Yeni Dereceli Puanlama Anahtarı sayfasında, 255 karakteri geçmeyen bir başlık yazın. Bir başlık eklemezseniz başlık olarak “Yeni Dereceli Puanlama Anahtarı” ve tarih görünür.
 4. Bir Dereceli Puanlama Anahtarı Türü seçin: Yüzde veya Yüzde Aralığı.

  Varsayılan olarak, dört ölçüt satırı ve dört başarı seviyesi sütunu görünür. Satır ve sütunlar ekleyebilir, silebilir, yeniden adlandırabilirsiniz. Düzenleme ve silme simgelerine erişmek için bir hücrenin üzerine gelin. Satır veya sütun eklemek istediğiniz yerde artı işaretini seçin ve bir başlık yazın. Yeni satırı veya sütunu istemiyorsanız silebilirsiniz.

  Bir başarı seviyesi eklediğinizde otomatik olarak bir de yüzde öğesi eklenir. Örneğin, %100 ve %75'lik iki seviye arasına bir başarı seviyesi eklerseniz yeni seviyenize %88 değeri verilir. Yüzde değerini gerektiği gibi ayarlayabilirsiniz. Değişikliklerinizi kaydetmek için herhangi bir yeri tıklatın.

  Yeni ve mevcut başarı seviyeleri için isteğe bağlı açıklama ekleyebilirsiniz. Başarı başlıkları en fazla 40 karakterden oluşabilir. Ölçüt ve açıklama hücreleri en fazla 1000 karakter içerebilir. Başlıklara ve hücrelere HTML kodu ekleyemezsiniz. Başka bir belgeden metin yapıştırabilirsiniz ancak o metnin biçimlendirmesi uygulanmaz.

  Enter tuşuna bastığınızda, bir hücrede yeni bir paragraf başlatılmaz. Enter tuşu işlemi bitirdiğinizi onaylar. Çalışmanız kaydedilir ve düzenleme modundan çıkılır.

  Kurumunuzun belirlediği hedeflere göre başarı seviyesini ölçmek istiyorsanız hedefleri dereceli puanlama anahtarındaki satırlarla eşleştirebilirsiniz. Başlamak için Hedeflerle eşleştir'i seçin. Öğrenciler bir dereceli puanlama anahtarında ölçütlerle eşleştirdiğiniz hedefleri görüntüleyemezler.

Not defterinden

Not defterinizden dereceli puanlama anahtarı oluşturabilir, mevcut dereceli puanlama anahtarlarını düzenleyebilir, kopyalayabilir, silebilir ve inceleyebilirsiniz. dereceli puanlama anahtarları alfabetik sırayla listelenir.

 1. Not defterinizden Ayarlar simgesini seçin.
 2. Not Defteri Ayarları panelinde, mevcut dereceli puanlama anahtarları Kurs Dereceli Puanlama Anahtarları bölümünde listelenir. Önceki bölümde bulunan adımları izleyerek bir dereceli puanlama anahtarı oluşturun.

Video: Associate Rubrics


Watch a video about associating rubrics

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Associate rubrics shows how to associate an existing rubric to an assessment.


Dereceli puanlama anahtarlarını değerlendirmelerle ilişkilendirme

Mevcut bir dereceli puanlama anahtarını henüz not vermediğiniz bir ödevle veya testle ilişkilendirebilirsiniz. Her değerlendirmeyle sadece tek bir dereceli puanlama anahtarı ilişkilendirebilirsiniz.

Dereceli puanlama anahtarlarının tartışmalarla nasıl ilişkilendirileceği hakkında daha fazla bilgi

Şu anda dereceli puanlama anahtarlarını sadece soru içermeyen değerlendirmelerle ilişkilendirebilirsiniz.

 1. Ödev veya test sayfasında, Ayarlar panelini açmak için Ayarlar simgesini seçin.
 2. Ek Araçlar bölümünde, mevcut dereceli puanlama anahtarlarını görüntülemek için Not verme dereceli puanlama anahtarı ekle'yi seçin. dereceli puanlama anahtarları alfabetik sırayla görünür.
  • Not verirken bir dereceli puanlama anahtarı kullanmadıysanız dereceli puanlama anahtarının adını seçerek başlıkta, satırlarda, sütunlarda ve yüzdelerde değişiklikler yapabilirsiniz. Ayrıca satır veya sütunları ekleyip silebilirsiniz.
  • Dereceli puanlama anahtarını değerlendirmeyle ilişkilendirmek için Ekle simgesini seçin. Anımsatıcı: Her değerlendirme veya tartışmayla sadece tek bir dereceli puanlama anahtarı ilişkilendirebilirsiniz.

Bir dereceli puanlama anahtarını ilişkilendirdikten sonra bir öğrencinin ödevine veya test gönderimine baktığınızda, not simgesinde bir dereceli puanlama anahtarı simgesi görürsünüz.

dereceli puanlama anahtarlarıyla not verme hakkında daha fazla bilgi

İlişkilendirmeleri kaldırma

Not verdiğiniz bir değerlendirmeden dereceli puanlama anahtarını kaldırabilirsiniz, notlar ise olduğu gibi kalır. Notlar artık dereceli puanlama anahtarıyla ilişkilendirilmez ancak şimdi manuel olarak eklediğiniz notlar olarak görünür.

Ayarlar paneline dönün ve Kaldır simgesine erişmek için ilişkilendirilmiş dereceli puanlama anahtarının adının üzerine gelin.


dereceli puanlama anahtarlarına yönelik öğrenci görünümü

Öğrenciler bir ödevi, testi veya tartışmayı açmadan önce ve denemeyi başlattıktan sonra bir dereceli puanlama anahtarını görüntüleyebilirler. Öğrenciler dereceli puanlama anahtarını görmek için Bu öğeye bir dereceli puanlama anahtarıyla not verildi seçeneğini tıklatırlar.

Öğrenciler yönergelerle birlikte dereceli puanlama anahtarını görüntüleyebilirler. Her dereceli puanlama anahtarı ölçeğini genişleterek başarı düzeylerini görebilirler ve not verilecek ödevin şartlarını karşılayacak şekilde çalışmalarını düzenleyebilirler.


dereceli puanlama anahtarlarını yönetme

Bir dereceli puanlama anahtarına nereden eriştiğinize bağlı olarak farklı seçenekleriniz olur. Dereceli puanlama anahtarına bir öğenin Ayarlar panelinden ve Not Defteri Ayarları panelinden erişebilirsiniz.

dereceli puanlama anahtarlarını düzenleme

Not verirken bir dereceli puanlama anahtarı kullanmadıysanız dereceli puanlama anahtarının adını seçerek başlıkta, satırlarda, sütunlarda ve yüzdelerde değişiklikler yapabilirsiniz. Ayrıca satır veya sütunları ekleyip silebilirsiniz.

Not vermek için bir dereceli puanlama anahtarını kullandıktan sonra onu düzenleyemezsiniz, ancak düzenleyip adını değiştirebileceğiniz bir kopyasını oluşturabilirsiniz.

dereceli puanlama anahtarlarını kopyalama

Mevcut bir dereceli puanlama anahtarının kopyasını oluşturmak için Not Defteri Ayarları panelinden bir dereceli puanlama anahtarının menüsünü açın ve Yinele'yi seçin. Kopyalanan dereceli puanlama anahtarları başlığında tarihle ve "kopya" ifadesi eklenerek açılır. Gerektiğinde bu düzenlemeleri yapabilirsiniz. Yinelenen dereceli puanlama anahtarını kaydetmek için Kaydet'i seçin.

Yüzdeye dayalı mevcut bir dereceli puanlama anahtarını seçip yüzde aralığı dereceli puanlama anahtarına dönüştürürseniz tüm açıklamalar silinir.

Bir öğeye not vermek için dereceli puanlama anahtarı kullandıysanız o dereceli puanlama anahtarını kopyalayabilir ve kopya olan sürümü düzenleyebilirsiniz. Bir öğenin Ayarlar panelinden dereceli puanlama anahtarını açın. Ekranın altındaki Kopya Oluştur'u seçin. Test veya ödeve not vermek için kullanıldığınız bir dereceli puanlama anahtarının kopyasını oluşturduğunuzda, yeni dereceli puanlama anahtarı söz konusu öğeyle ilişkilendirilir. Orijinal dereceli puanlama anahtarıyla hesaplanan notlar korunur ancak bu notlar geçersiz kılma notlarına dönüştürülür. Bu gönderimlere yeni dereceli puanlama anahtarını kullanarak tekrar not verebilirsiniz.

Küçük cihazlarda dereceli puanlama anahtarlarını kopyalayamazsınız.

dereceli puanlama anahtarlarını silme

Not verirken kullanmış olduğunuz bir dereceli puanlama anahtarını kurstan kalıcı olarak silebilirsiniz, notlar ise olduğu gibi kalmaya devam eder. Notlar artık dereceli puanlama anahtarıyla ilişkilendirilmez ancak şimdi manuel olarak eklediğiniz notlar olarak görünür.

Bir dereceli puanlama anahtarını kalıcı olarak silmek için not defterindeki Not Defteri Ayarları panelini açın.

Bir dereceli puanlama anahtarını hedeflerle eşleştirme

Yeni veya mevcut bir dereceli puanlama anahtarının içinde, ilişkili hedefleri eklemek, düzenlemek veya kaldırmak için bir ölçek satırının altında görünen Hedeflerle hizala bağlantısını seçin. Hedefler ve Standartlar sayfası görüntülenir. Öğrenciler bir dereceli puanlama anahtarıyla eşleştirdiğiniz hedefleri görüntüleyemezler.

Kurs içeriğiyle hedeflerin nasıl hizalanacağına ilişkin daha fazla bilgi

Dereceli puanlama anahtarları içeren kursları dışa verme ve arşivleme

Dereceli puanlama anahtarları, dışa verme ve arşivleme paketlerinde kaydedilir.

Bir Orijinal kursunu Ultra'ya dönüştürdüğünüzde, yüzde aralığı ve yüzde dereceli puanlama anahtarları açıklamaları eklenmeden dönüştürülür. Diğer türlerdeki tüm dereceli puanlama anahtarları yüzde dereceli puanlama (puanlar ve puan aralığı gibi) dönüştürülür. Tüm Orijinal dereceli puanlama anahtarı ayarları artık Ultra dereceli puanlama anahtarı varsayılan değerlerine ayarlanmıştır (öğrencilere gösterilen görünüm gibi).


Klavye gezintisi

Dereceli puanlama anahtarı hücrelerinde gezinmek için ok tuşlarını kullanabilirsiniz. Sol üstteki hücre, dereceli puanlama anahtarı tablosundaki ilk odak noktasıdır. Sekme tuşuna bastığınızda, odağı şu sırayla hareket ettirirsiniz:

 • İlk Sütun Ekle işlevi
 • İlk sütun başlığı hücresi vb.
 • Son Sütun Ekle işlevinde Sekme tuşuna basarak odağı sonraki satırın üstündeki Ölçüt Ekle işlevine taşıyın
 • Sonraki satırın ölçüt başlığı hücresi
 • Satırdaki ilk başarı seviyesi
 • Sonra satırın karşısında
 • Sonraki satırdaki Ölçüt Ekle işlevi vb.

Odağı ilgili hücrenin Düzenle işlevine taşımak için herhangi bir dereceli puanlama anahtarı hücresinde Enter tuşuna basabilirsiniz. Düzenleme işlemine başlamak için Enter tuşuna tekrar basın. Düzenleme modundayken çıkmak ve düzenlediğiniz hücreye odağı geri döndürmek için Enter tuşuna basın.

Bir sütun başlığını düzenlerken, sadece o başlık düzenlenebilir durumda olur. Sekme/Enter tuşları başlıktan çıkmanızı ve odağı hücreye geri döndürmenizi sağlar.

Bir ölçüt başlığını düzenlerken tüm ölçüt başlıkları düzenlenebilir durumda olur. Sekme odağı girdiler arasında dikey olarak hareket eder. Sekme tuşu, son girdiden sonra ölçüt düzenleme modundan çıkışa götürür ve odağı o hücreye getirir.

Bir başarı seviyesi açıklama hücresini düzenlediğinizde, o ölçüt için tüm başarı seviyesi açıklama hücreleri düzenlenebilir durumda olur. Sekme tuşu, yüzdeden açıklamaya ve sonraki seviyenin yüzdesine götürür. Son girdide sekme tuşu düzenleme modundan çıkmayı sağlar ve odağı satırdaki son hücreye götürür.

Odağı dereceli puanlama anahtarı ve içerik arasında taşıma

Dereceli puanlama anahtarı ve not verdiğiniz içerikler (örneğin, ödev) arasında geçiş yapabilirsiniz.

Odak son ölçüt başlığındayken Sekme tuşuna bastığınızda dereceli puanlama anahtarı panelinin üstündeki "Odak" yazan gizli bir tutturucu işlevine götürür ve içerik kısmına işaret eder.

Tutturucu işlevi sadece odaklanıldığında görünür hale gelir, üzerine gelindiğinde görünmez. İşlevi sadece klavye kullanıcıları fark eder.

Odak "Odak" düğmesi üzerindeyken Sekme tuşuna bastığınızda dereceli puanlama anahtarı panelinin üstüne, sekme ile gidilebilen ilk öğe olan kapat düğmesine götürür.

Odağı içerik kısmında sekme ile gidilebilen ilk öğeye taşımak için Enter/Boşluk tuşuna basın.

Odak, içerik kısmında sekme ile gidilebilen sondan bir önceki öğedeyken Sekme tuşuna bastığınızda yazan içerik kısmının üstündeki "Odak" yazan gizli bir tutturucu düğmesine götürür ve dereceli puanlama anahtarı paneline işaret eder.

Odak "Odak" düğmesindeyken Sekme tuşuna bastığınızda içerik kısmında sekme ile gidilebilen ilk öğeye götürür.

Odağı dereceli puanlama anahtarı panelinde sekme ile gidilebilen ilk öğeye taşımak için Enter/Boşluk tuşuna basın.