De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn in de originele cursusweergave. Rubrieken zijn altijd beschikbaar voor cursusleiders in de Ultra-cursusweergave.

Rubrieken kunnen helpen bij een consistente en eerlijke beoordeling. Daarnaast kun je ze gebruiken om duidelijk te omschrijven wat er precies van studenten wordt verwacht.

Een rubriek is een hulpmiddel voor cijfertoekenning dat je kunt gebruiken om beoordeeld werk te evalueren. Wanneer je een rubriek maakt, verdeel je het toegewezen werk in delen. Je kunt duidelijke beschrijvingen geven van de eigenschappen van het werk voor elk gedeelte, op verschillende vaardigheidsniveaus.

Studenten kunnen een rubriek gebruiken om hun werk zo te ordenen dat ze voldoen aan de vereisten van het beoordeelde werk. Wanneer je studenten toestemming geeft om rubrieken te raadplegen voordat ze hun werk inleveren, weten ze precies hoe ze zullen worden beoordeeld.

 


Rubrieken

Je kunt meerdere rubrieken maken in een cursus. Rubrieken bestaan uit rijen en kolommen. De rijen komen overeen met de criteria. De kolommen komen overeen met het prestatieniveau dat door elk criterium wordt beschreven. Je kunt vier soorten rubrieken maken: percentage, percentagebereik, punten en puntenbereik. 

Een nieuwe rubriek heeft standaard vier rijen en vier kolommen. Je kunt maximaal vijftien kolommen en rijen toevoegen, en je kunt ze op één rij en één kolom na allemaal weer verwijderen. Je kunt rubrieken koppelen aan opdrachten, toetsen en discussies.

Op dit moment kun je rubrieken alleen koppelen aan beoordelingen zonder vragen. Het is niet mogelijk om rubrieken te maken voor weergave op een smal scherm. Op kleine apparaten kunnen rubrieken alleen worden gelezen.

Rubrics are rows and columns that help you evaluate graded work. Rows show your assessment criteria and columns describe student’s performance for each criteria.

Typen rubrieken

Je kunt twee soorten rubrieken maken in een cursus:

 • Rubrieken met percentages
 • Rubrieken met percentagebereik
 • Rubrieken gebaseerd op punten.
 • Rubrieken met puntenbereik.

Rubrieken met percentages

Voor rubrieken met percentages moet het totale percentage voor de criteria gelijk zijn aan 100%. Je mag alleen hele getallen gebruiken. Je mag rijen toevoegen die zijn ingesteld op 0%, op voorwaarde dat het totale percentage gelijk is aan 100.

This is how a percentage-based rubric balance look like. There’s a warning: all percentages must add up to 100%.

Als de percentages niet gelijk zijn aan 100, zie je onderaan het scherm een waarschuwing. Selecteer Criteria afstemmen naast de waarschuwing om de percentages automatisch aan te passen zodat ze gelijk zijn aan 100. Je kunt de percentages desgewenst ook handmatig aanpassen.

Voor de prestatieniveaus geldt dat één kolom de waarde 100% moet hebben. Je mag alleen hele getallen gebruiken.

Rubrieken met percentagebereik

Voor rubrieken met percentagebereik is elk prestatieniveau gekoppeld aan een bereik met waarden. Als je gaat beoordelen, selecteer je het juiste percentageniveau voor een bepaald prestatieniveau. Het systeem berekent de behaalde punten als volgt: weging x prestatiepercentage x itempunten. 

This is how a percentage-based rubric details look like.

Rubrieken gebaseerd op punten

Voor rubrieken die op punten zijn gebaseerd, moet het maximum aantal mogelijke punten lager zijn dan of gelijk zijn aan 99,999. Je mag alleen hele getallen gebruiken. Je mag rijen toevoegen die zijn ingesteld op 0, op als het totale aantal punten kleiner is dan of gelijk is aan 99,999.

This is how a point-based new rubric looks like. There’s a warning sign: added value should be less than or equal to 99,999.

Rubrieken met puntenbereik

Voor rubrieken met een puntenbereik moet het maximum aantal mogelijke punten lager zijn dan of gelijk zijn aan 99,999. Je mag alleen hele getallen gebruiken. Je mag rijen toevoegen die zijn ingesteld op 0, op als het totale aantal punten kleiner is dan of gelijk is aan 99,999.

Het puntenbereik voor elk criterium moet variëren van een lager bereik naar een hoger bereik. 

In this example of points range rubric, excellent ranges from 8 to 10 points. Satisfactory ranges from 5 points to 7 points. Unsatisfactory, ranges from 2 to 4 points, and poor ranges from 0 to 1 point.

Rubrieken maken

Je kunt rubrieken maken van een opdracht, toets, discussie of van de cijferlijst.Selecteer op de pagina van de opdracht, toets of discussie het pictogram Instellingen om het deelvenster Instellingen te openen. Ga naar Aanvullende tools en selecteer Beoordelingsrubriek toevoegen en Nieuwe rubriek maken.Selecteer in de cijferlijst het pictogram Instellingen. In het venster Cijferlijstinstellingen worden bestaande rubrieken vermeld in de sectie Cijfertoekenningsschema's

Vanuit een opdracht, toets of discussie

Als je een opdracht, toets of discussie gaat samenstellen, kun je desgewenst een nieuwe rubriek maken. Je kunt ook een bestaande rubriek koppelen, tenzij je het item al hebt beoordeeld. Je kunt aan elke beoordeling, toets of discussie maar één rubriek koppelen.

Op dit moment kun je rubrieken alleen koppelen aan beoordelingen zonder vragen.

 1. Selecteer op de pagina van de opdracht, toets of discussie het pictogram Instellingen om het deelvenster Instellingen te openen.
 2. Ga naar Aanvullende tools en selecteer Beoordelingsrubriek toevoegen > Nieuwe rubriek maken.
 3. Typ op de pagina Nieuwe rubriek een titel van maximaal 255 tekens. Als je geen titel invoert, wordt het item aangegeven als Nieuwe rubriek, samen met de datum.
 4. Selecteer een Type rubriek: Percentage, Percentagebereik, Punten of Puntenbereik.
  This is how creating a new rubric for a new gradable item looks like. You can select the rubric type from percentage, percentage range, points, and points range. According to your rubric type, you have a row to define each criteria.

  Een rubriek bestaat standaard uit vier criteriarijen en vier kolommen voor prestatieniveaus. Je kunt rijen en kolommen toevoegen, verwijderen en een andere naam geven. Wijs naar een cel om de pictogrammen voor bewerken en verwijderen weer te geven. Selecteer het plusteken op de plek waar je een rij of kolom wilt toevoegen en typ een titel. Als je de nieuwe rij of kolom niet nodig hebt, kun je die verwijderen.

  Wanneer je een prestatieniveau toevoegt, wordt er automatisch een percentage toegevoegd. Als je bijvoorbeeld een prestatieniveau toevoegt tussen twee niveaus met 100% en 75%, krijgt het nieuwe niveau het percentage 88%. Je kunt de percentages desgewenst zo nodig aanpassen. Klik ergens om de wijzigingen op te slaan.

  Voor nieuwe en bestaande prestatieniveaus kun je desgewenst een beschrijving toevoegen. De titel van een prestatie kan maximaal 40 tekens hebben. Voor cellen met criteria en een beschrijving geldt een limiet van 1000 tekens. Je kunt geen HTML-code toevoegen aan titels en cellen. Je kunt tekst uit een ander document plakken, maar eventuele opmaak gaat hierbij verloren.

  Je kunt met Enter geen nieuwe alinea beginnen in een cel. Met Enter bevestig je alleen dat je klaar bent met de invoer. De wijzigingen worden opgeslagen en de bewerkingsmodus wordt afgesloten.

  You can add an optional description to each level of achievement from your grading rubric.

  Je kunt doelen afstemmen met rijen in de rubriek als je de prestaties wilt meten aan de hand van doelen die door de instelling zijn vastgelegd. Selecteer Afstemmen met doelen om aan de slag te gaan. Studenten kunnen de doelen niet zien die je afstemt met een rubriek.

Rubriekkolommen variëren van hoogste tot laagste scores. Je kunt deze volgorde niet wijzigen.

Vanuit de cijferlijst

Je kunt vanuit de cijferlijst rubrieken toevoegen, bewerken, kopiëren, verwijderen en inzien. Rubrieken worden in alfabetische volgorde weergegeven.

Create, edit, copy, delete, and review existing rubrics from your gradebook.
 1. Selecteer in de cijferlijst het pictogram Instellingen.
 2. In het venster Cijferlijstinstellingen worden bestaande rubrieken vermeld in de sectie Cijfertoekenningsschema's

Rubrieken koppelen aan beoordelingen

Je kunt een bestaande rubriek koppelen aan een opdracht of toets, tenzij je de opdracht al hebt beoordeeld. Je kunt aan elke beoordeling maar één rubriek koppelen.Selecteer op de pagina van de opdracht, toets of discussie het pictogram Instellingen om het deelvenster Instellingen te openen. Ga naar Aanvullende tools en selecteer Beoordelingsrubriek toevoegen en Nieuwe rubriek maken.

Meer informatie over het koppelen van een rubriek aan een discussie

Add a grading rubric in your assignment settings.

Op dit moment kun je rubrieken alleen koppelen aan beoordelingen zonder vragen.

 1. Selecteer op de pagina van de opdracht of toets het pictogram Instellingen om het deelvenster Instellingen te openen.
 2. Selecteer Beoordelingsrubriek toevoegen in het gedeelte Aanvullende tools om bestaande rubrieken weer te geven. Rubrieken worden in alfabetische volgorde weergegeven.
  • Als je een rubriek nog niet hebt gebruikt om te beoordelen, kun je de titel van de rubriek selecteren om de titel, rijen, kolommen en percentages aan te passen. Je kunt ook rijen en kolommen toevoegen of verwijderen.
  • Selecteer het pictogram Toevoegen om de rubriek aan de beoordeling te koppelen. Let op: Je kunt aan elke beoordeling of discussie maar één rubriek koppelen.

Wanneer je een rubriek koppelt en vervolgens de inzending voor een opdracht of toets van een student bekijkt, bevat de cijferbal een rubriekpictogram.

Rubric icon on a student's assignment or test submission.

Meer informatie over het beoordelen met rubrieken

Koppelingen verwijderen

Je kunt een rubriek loskoppelen van een voltooide beoordeling en de cijfers blijven dan gewoon behouden. De cijfers zijn niet meer gekoppeld aan de rubriek, maar worden nu weergegeven als cijfers die je handmatig hebt toegevoegd.

Ga terug naar het deelvenster Instellingen en wijs de titel van de gekoppelde rubriek aan om het pictogram Verwijderen weer te geven.

Delete option from an assessment you've graded beside a grading rubric.

Studentenweergave van rubrieken

Studenten kunnen een rubriek doornemen voordat ze een opdracht, toets of discussie openen, maar ook nadat ze zijn gestart met de poging. Studenten selecteren Dit item wordt beoordeeld met een rubriek om de rubriek te bekijken.

This is how students view a rubric before they open a gradable item or after they start the attempt.

Studenten kunnen de rubriek tegelijk met de instructies weergeven. Ze kunnen elk rubriekcriterium uitvouwen om de prestatieniveaus te bekijken en hun inspanningen te ordenen conform de vereisten van het beoordeelde werk.

This is how students view any given rubric criteria on a gradable item.

Rubrieken beheren

Afhankelijk van waar een rubriek wordt geopend, zijn er verschillende opties. Je kunt rubrieken bewerken, verwijderen, kopiëren, exporteren, archiveren of afstemmen op doelen. Je kunt een rubriek openen vanuit het venster Instellingen van een item en vanuit het venster Cijferlijstinstellingen.

Rubrieken bewerken

Als je een rubriek nog niet hebt gebruikt om te beoordelen, kun je de titel van de rubriek selecteren om de titel, rijen, kolommen en percentages aan te passen. Je kunt ook rijen en kolommen toevoegen of verwijderen.

Nadat je een rubriek hebt gebruikt bij een beoordeling, kun je de rubriek niet meer wijzigen. Je kunt er wel een kopie van maken, die je vervolgens wijzigt en onder een andere naam opslaat.

Rubrieken kopiëren

Open vanuit het deelvenster Cijferlijstinstellingen het menu van een rubriek en selecteer Dupliceren om een kopie van een bestaande rubriek te maken. De gekopieerde rubriek wordt geopend, met de datum en 'kopie' toegevoegd aan de titel. Je kunt de rubriek desgewenst aanpassen. Selecteer Opslaan om de gedupliceerde rubriek op te slaan.

Als je een bestaande rubriek met percentages kopieert en wijzigt in een rubriek met percentagebereik, worden alle beschrijvingen gewist.

Rubric options menu open showing the duplicate option.

Als je een rubriek al hebt gebruikt om een item te beoordelen, kun je de rubriek ook kopiëren en de duplicaatversie bewerken. Open de rubriek vanuit het venster Instellingen van een item. Selecteer onder aan het scherm de optie Een kopie maken. Wanneer je een kopie maakt van een rubriek die je hebt gebruikt om een toets of opdracht te beoordelen, wordt de nieuwe rubriek aan het item gekoppeld. Cijfers die zijn berekend aan de hand van de originele rubriek blijven behouden, maar ze worden wel omgezet in vervangende cijfers. Je kunt deze inzendingen opnieuw beoordelen met behulp van de nieuwe rubriek.

This is a Create a copy button at the bottom of a rubric page.

Je kunt geen rubriek kopiëren op kleine apparaten.

Rubrieken verwijderen

Je kunt een rubriek permanent uit een cursus verwijderen, zelfs als je de rubriek hebt gebruikt bij beoordelingen. De cijfers blijven dan gewoon behouden. De cijfers zijn niet meer gekoppeld aan de rubriek, maar worden nu weergegeven als cijfers die je handmatig hebt toegevoegd.

Als je een rubriek permanent wilt verwijderen, open je het deelvenster Cijferlijstinstellingen in de cijferlijst.

Rubrieken kopiëren tussen cursussen

Je kunt rubrieken kopiëren tussen cursussen. Selecteer op de pagina Cursusinhoud het plusteken om het menu te openen en selecteer vervolgens Inhoud kopiëren. Je kunt ook het menu aan de rechterkant boven de Inhoudslijst openen. Selecteer Items kopiëren. Het deelvenster Items kopiëren wordt geopend.

In het deelvenster Items kopiëren kun je door alle cursussen bladeren die je geeft. Selecteer de map Rubrieken in de gewenste cursus en schakel de selectievakjes in om de rubrieken te selecteren die je wilt kopiëren. Selecteer Kopiëren starten als je klaar bent.
 

Copy rubrics between courses.

Meer informatie over het kopiëren van rubrieken tussen cursussen

Doelen afstemmen met een rubriek

Selecteer in een nieuwe of bestaande rubriek de koppeling Afstemmen met doelen onder een criteriumrij om bijbehorende doelen toe te voegen, te bewerken of te verwijderen. De pagina Doelen en standaarden wordt weergegeven. Studenten kunnen de doelen niet zien die je afstemt met een rubriek.

Meer informatie over het afstemmen van doelen met cursusinhoud

Cursussen met rubrieken exporteren en archiveren

Rubrieken worden opgeslagen in export- en archiefpakketten.

Wanneer je een originele cursus omzet in een Ultra-cursus, worden rubrieken op basis van percentages en percentagebereik zonder beschrijving geconverteerd. Als je rubriek meer dan vijftien rijen of kolommen bevat in een originele cursus, worden alleen de eerste vijftien rijen of kolommen overgedragen naar je Ultra-cursus. Alle andere typen rubriek worden geconverteerd naar percentagerubrieken, zoals punten en puntenbereik. Alle instellingen van de originele rubriek krijgen de standaardwaarden van een Ultra-rubriek, zoals weergeven aan studenten.


Gebruik het toetsenbord om door rubrieken te navigeren

Met de pijltoetsen kun je door de cellen van de rubriek navigeren. De cel linksboven krijgt in eerste instantie de focus. Wanneer je op Tab drukt, wordt de focus in deze volgorde verplaatst:

 • Eerste functie Kolom toevoegen
 • Eerste cel met kolomkop, enzovoort
 • Druk bij de laatste functie Kolom toevoegen op Tab om de focus te verplaatsen naar de functie Criterium toevoegen aan het begin van de volgende rij
 • Cel met criteriumkop van de volgende rij
 • Eerste prestatieniveau in de rij
 • Vervolgens de rij af
 • De functie Criterium toevoegen in de volgende rij, enzovoort

Je kunt in een cel van de rubriek op Enter drukken om de focus te verplaatsen naar de functie Bewerken voor die cel. Druk nogmaals op Enter om de bewerking te starten. Druk in de bewerkingsmodus op Enter om de modus te verlaten en de focus terug te verplaatsen naar de cel die je hebt bewerkt.

Wanneer je een kolomkop bewerkt, kun je alleen die kop bewerken. Met Tab/Enter kun je de kop verlaten en de focus weer naar de cel verplaatsen.

Wanneer je de kop van een criteriumkolom wijzigt, kun je alle kolomkoppen bewerken. Met Tab wordt de focus verticaal verplaatst tussen de invoercellen. Als je bij de laatste cel op Tab drukt, wordt de bewerkingsmodus afgesloten en krijgt die cel de focus.

Wanneer je een cel bewerkt met een beschrijving van een prestatieniveau, kun je alle cellen met beschrijvingen voor dat criterium bewerken. Met Tab ga je van percentage naar beschrijving naar percentage voor het volgende niveau. Als je bij de laatste cel op Tab drukt, wordt de bewerkingsmodus afgesloten en krijgt de laatste cel in de rij de focus.

Focus verplaatsen tussen de rubriek en inhoud

Je kunt schakelen tussen de rubriek en de content die je beoordeelt, zoals een opdracht.

Wanneer de focus ligt op laatste kop van een criteriumkolom, druk je op Tab om de focus te verplaatsen naar een verborgen ankerfunctie aan de bovenkant van het rubriekvenster met de naam 'Focus' en die verwijst naar het inhoudsgedeelte.

De ankerfunctie is alleen zichtbaar als deze de focus heeft, niet als je er alleen naar wijst. Alleen toetsenbordgebruikers zullen merken dat de functie bestaat.

Wanneer de knop "Focus" de focus heeft, druk je op Tab om aan de bovenzijde van het rubriekvenster naar het eerste element te gaan dat deel uitmaakt van de tabvolgorde, namelijk de sluitknop.

Druk op Enter/spatiebalk om de focus te verplaatsen naar het eerste element uit de tabvolgorde in het inhoudsgedeelte.

Wanneer het voorlaatste element uit de tabvolgorde in het inhoudsgedeelte de focus heeft, druk je op Tab om de focus te verplaatsen naar een verborgen ankerknop aan het begin van het inhoudsgedeelte met de naam "Focus" en die verwijst naar het rubriekvenster.

Wanneer de knop "Focus" de focus heeft, druk je op Tab om de focus te verplaatsen naar het eerste element uit de tabvolgorde in het inhoudsgedeelte.

Druk op Enter/spatiebalk om de focus te verplaatsen naar het eerste element uit de tabvolgorde in het rubriekvenster.