Çoklu Boşluk Doldurma Soruları Hakkında

Birden Çok Boşluğu Doldurma sorularında, öğrenciler, en fazla 10 boşluk içeren metin görür. Her bir boşluk için maksimum 100 yanıt ekleyebilirsiniz. Öğrenciler her boşluk için uygun olacak sözcük veya ifade girer. Tek boşluklu sorularda, Boşluk Doldurma Soruları'nı kullanın.

Örnek:

"Dört [a], [b] yıl önce", [c] tarafından verilen [d] için başlangıç zamanıdır.

Birden Çok Boşluğu Doldurma sorularına otomatik olarak not verilir. Yanıtlara; öğrenci yanıtının, verdiğiniz doğru yanıtlara uyup uymadığına bakarak puan verilir. Yanıtlarla ilgili değerlendirme yöntemini seçebilirsiniz:

 • Tam eşleşme
 • Doğru yanıtın bir parçasını içerir
 • Belirttiğiniz bir desenle eşleşir

Yanıtların büyük/küçük harfe duyarlı olup olmadığını seçersiniz.

Geri yüklenen kurslarda, mevcut tüm Birden Çok Boşluğu Doldurma soruları için büyük/küçük harfe duyarlılık kapatılır. Gerekirse bu soruları düzenleyin ve Büyük/Küçük Harfe Duyarlılık'ı tıklatın.Birden Çok Boşluğu Doldurma sorusu oluşturma

Birden Çok Boşluğu Doldurma soruları iki bölümden oluşur: Soru ve yanıt kümesi.

 1. Test, anket veya havuza erişin. Soru Oluştur menüsünden Çoklu Boşluk Doldurma'yı seçin.
 2. Soru metnini öğrencilerin gördüğü gibi girin, ancak eksik bilgileri köşeli ayraçlar içindeki değişkenlerle değiştirin. Köşeli parantez içindeki değişkenler öğrencilere metin kutusu olarak görünür. Değişkenler harfler, rakamlar (0-9), noktalar ( .), alt çizgi ( _ ) ve tire ( - ) karakterlerinden oluşabilir. Benzersiz olması gereken değişken adları tekrar kullanılamaz.
 3. Her doğru soruya toplam puan değerinin eşit bir bölümünü vermek isterseniz Kısmi Krediye İzin Ver'i seçin.
 4. Sonraki ögeyi seçin.
 5. Sonraki Oluştur/Düzenle sayfasında, her değişkene ait yanıt sayısını seçin. Tek bir değişken için birden fazla (en fazla 100) olası yanıt ekleyebilirsiniz.
 6. Yanıtları girin.
 7. Öğrencinin yanıtına göre nasıl değerlendirileceğini belirtmek için her yanıt menüsünden Tam Eşleşme, Kapsar veya Desen Eşleştirme seçeneğini tıklatın.
 8. Büyük/küçük harf kullanımı önemliyse Büyük/Küçük Harfe Duyarlı onay kutusunu işaretleyin.
 9. Sonraki ögeyi seçin.
 10. Doğru ve yanlış yanıtlar için dilerseniz geri bildirim girin.
 11. Soruyu teste eklemek için Gönder ve Başka Oluştur veya Gönder seçeneğini tıklatın.

JAWS® ile Birden Çok Boşluğu Doldurma soruları hakkında daha fazla bilgi


Kısmi kredi

Öğrenciler bazı boşluklar için doğru yanıtlar verdiğinde, toplam puan yüzdesini vermek için Kısmi Krediye İzin Ver onay kutusunu işaretleyin. Kısmi kredi miktarı, sorunun olası puanına ve yanıt sayısına bağlı olarak otomatik atanır. Bu seçenek yalnızca Soru Ayarları sayfasında seçildiğinde görünür olacaktır.

Kısmi kredi hakkında daha fazla bilgi


Her Değişken için yanıt kümeleri

Yanıtları yanıt kümesinde basit ve kısa tutun. Otomatik not vermede zorluklardan kaçınmak için yanıtları tek sözcükle sınırlayabilirsiniz. Tek sözcük içeren yanıtlar, doğru bir yanıtın yanlış hesaplanmasına neden olan ekstra boşluk veya sözcük sırası gibi sorunları önler.

 • Kısaltmalara veya kısmi yanıtlara izin vermek için menüde Kapsar seçeneğini tıklatın. Öğrencinin yanıtı belirttiğiniz sözcüğü veya sözcükleri içeriyorsa bu seçenek öğrencinin yanıtını doğru kabul eder. Örneğin; Franklin ismini içeren tek bir yanıt ayarlayarak; Benjamin Franklin, Franklin, B Franklin, B. Franklin ve Ben Franklin yanıtlarının tümünün doğru sayılmasını sağlayabilirsiniz. Ardından Benjamin Franklin yanıtı için kabul edilebilir olasılıkların hepsini listelemek zorunda kalmazsınız.
 • Genel heceleme hatalarına izin veren ek yanıtlar verin. Ayrıca yanıtta bulunan menüden Desen Eşleştirme seçeneğini tıklatıp heceleme, boşluk bırakma veya büyük/küçük harf değişkenlerine izin veren normal bir ifade de oluşturabilirsiniz.

Desen Eşleştirme

Bir yanıtta heceleme, boşluk bırakma veya büyük/küçük harf değişkenlerine izin veren normal bir ifade oluşturabilirsiniz.

Normal ifade, bir dize içinde bir veya daha fazla karakteri eşleştirmek için kullanılan bir arama desenidir. Normal ifadelerde, tam metin eşleştirme yerine belirli desenleri doğru kabul edebilirsiniz. Örneğin, normal ifadeler tipik olarak bilimsel verilerde görülen çok sayıda olası yanıta not vermeyi mümkün kılar.

Normal bir ifadede, dizedeki karakterlerin çoğu kendileriyle eşleşir ve bunlara sabit değer adı verilir. Bazı karakterler özel anlama sahiptir ve bunlara meta karakter adı verilir. Karakterlerin tam listesini görmek için internette "normal ifadeler" şeklinde arama yapabilirsiniz. Bu listede bazı örnekler verilmiştir:

 • Nokta (.), satır sonu karakterleri hariç herhangi bir tek karakterle eşleşir.
 • Köşeli parantezler [ ], köşeli parantez içindeki her şeyi tek bir karakterle eşleştirir.
 • Köşeli parantezler içindeki tire (-), aralık tanımlamanıza olanak verir. Örneğin, [0123456789] yerine [0-9] yazılabilir.
 • Soru işareti (?), normal ifadede bir önceki ögeyi isteğe bağlı yapar. Örneğin, Ara(lık)? ifadesi Ara ve Aralık ile eşleşir.

Basit dize örnekleri:

 • b. t - bat, bet, but, bit, b9t ile eşleşir, çünkü noktanın (.) yerini herhangi bir karakter alabilir.
 • b[aeui]t - bat, bet, but, bit ile eşleşir.
 • b[a-z]t, b ile başlayıp t ile biten tüm üç harfli kombinasyonları kabul eder. İkinci karakter olarak rakam kabul edilmez.
 • [A-Z] - herhangi bir büyük harfle eşleşir.
 • [12] - hedef karakteri 1 veya 2 ile eşleştirir.
 • [0-9] - hedef karakteri 0 ile 9 arasındaki herhangi bir rakamla eşleştirir.

Bir yanıt için bir deseni eşleştirmeyi seçtiğinizde deseni test edebilirsiniz, bunu yaptığınızda yeni bir pencere açılır.