Boşluk Doldurma soruları hakkında

Boşluk Doldurma sorusu, öğrencinin eksik sözcüğü veya sözcükleri girdiği boş bir alana sahip ifade, cümle veya paragraftan oluşur. Bir boşluk için girebileceğiniz maksimum yanıt sayısı 100'dür. Birden çok yanıta sahip olan bir soru oluşturmak için Birden Çok Boşluğu Doldurma sorularını kullanın.

Örnek:

_______ en düşük erime sıcaklığa ve hava şartlarına en yüksek dirence sahip silikat mineraldir.

JAWS® ile Boşluk Doldurma soruları hakkında daha fazla bilgi

Boşluk Doldurma sorularına otomatik olarak not verilir. Yanıtlara; öğrenci yanıtının, verdiğiniz doğru yanıtlara uyup uymadığına bakarak puan verilir. Yanıtlarla ilgili değerlendirme yöntemini seçebilirsiniz:

 • Tam eşleşme
 • Doğru yanıtın bir parçasını içerir
 • Belirttiğiniz bir desenle eşleşir

Yanıtların büyük/küçük harfe duyarlı olup olmadığını seçersiniz.

Geri yüklenen kurslarda, mevcut tüm Boşluk Doldurma soruları için büyük/küçük harfe duyarlılık kapatılır. Gerekirse bu soruları düzenleyin ve Büyük/Küçük Harfe Duyarlılık'ı tıklatın.

Video: Create a Fill in the Blank Question


Watch a video about fill in the blank questions

The following narrated video provides a visual and auditory representation of some of the information included on this page. For a detailed description of what is portrayed in the video, open the video on YouTube, navigate to More actions, and select Open transcript.


Video: Create a fill in the blank question shows how to create a fill in the blank question in the original course view, list answers, select an evaluation method, and provide feedback.


Boşluk Doldurma sorusu oluşturma

Boşluk Doldurma soruları iki bölümden oluşur: Soru ve yanıt kümesi. Sorunun ardından öğrencilerin yanıtlarını yazması için bir metin kutusu görünür.

 1. Test, anket veya havuza erişin. Soru Oluştur menüsünden Boşluk Doldurma'yı seçin.
 2. Soru Metni girin.
 3. Birden fazla yanıt seçmek için Yanıt Sayısı menüsünden 100'e kadar seçim yapabilirsiniz. Bir yanıtı silmek için Kaldır'ı tıklatın.

  Girdiğiniz her yanıtın öğrencinin yanıtına göre nasıl değerlendirileceğini belirtmek için Kapsar, Tam Eşleştirme veya Desen Eşleştirme seçeneklerinden birini tercih edin. Kapsar ve Tam Eşleştirme için büyük küçük harfleri dikkate almak isterseniz Büyük/Küçük Harfe Duyarlı onay kutusunu işaretleyin.

 4. Doğru ve yanlış yanıtlar için dilerseniz geri bildirim girin.
 5. Soruyu teste eklemek için Gönder ve Başka Oluştur veya Gönder seçeneğini tıklatın.

Yanıt oluşturma hakkında

Yanıtları yanıt kümesinde basit ve kısa tutun. Otomatik not vermede zorluklardan kaçınmak için yanıtları tek sözcükle sınırlayabilirsiniz. Tek sözcük içeren yanıtlar, doğru bir yanıtın yanlış hesaplanmasına neden olan ekstra boşluk veya sözcük sırası gibi sorunları önler.

 • Kısaltmalara veya kısmi yanıtlara izin vermek için menüde Kapsar seçeneğini tıklatın. Öğrencinin yanıtı belirttiğiniz sözcüğü veya sözcükleri içeriyorsa bu seçenek öğrencinin yanıtını doğru kabul eder. Örneğin; Franklin ismini içeren tek bir yanıt ayarlayarak; Benjamin Franklin, Franklin, B Franklin, B. Franklin ve Ben Franklin yanıtlarının tümünün doğru sayılmasını sağlayabilirsiniz. Ardından Benjamin Franklin yanıtı için kabul edilebilir olasılıkların hepsini listelemek zorunda kalmazsınız.
 • Genel heceleme hatalarına izin veren ek yanıtlar verin. Ayrıca yanıtta bulunan menüden Desen Eşleştirme seçeneğini tıklatıp heceleme, boşluk bırakma veya büyük/küçük harf değişkenlerine izin veren normal bir ifade de oluşturabilirsiniz.

Desen Eşleştirme

Bir yanıtta heceleme, boşluk bırakma veya büyük/küçük harf değişkenlerine izin veren normal bir ifade oluşturabilirsiniz.

Normal ifade, bir dize içinde bir veya daha fazla karakteri eşleştirmek için kullanılan bir arama desenidir. Normal ifadelerde, tam metin eşleştirme yerine belirli desenleri doğru kabul edebilirsiniz. Örneğin, normal ifadeler tipik olarak bilimsel verilerde görülen çok sayıda olası yanıta not vermeyi mümkün kılar.

Normal bir ifadede, dizedeki karakterlerin çoğu kendileriyle eşleşir ve bunlara sabit değer adı verilir. Bazı karakterler özel anlama sahiptir ve bunlara meta karakter adı verilir. Karakterlerin tam listesini görmek için internette "normal ifadeler" şeklinde arama yapabilirsiniz. Bu listede bazı örnekler verilmiştir:

 • Nokta (.), satır sonu karakterleri hariç herhangi bir tek karakterle eşleşir.
 • Köşeli parantezler [ ], köşeli parantez içindeki her şeyi tek bir karakterle eşleştirir.
 • Köşeli parantezler içindeki tire (-), aralık tanımlamanıza olanak verir. Örneğin, [0123456789] yerine [0-9] yazılabilir.
 • Soru işareti (?), normal ifadede bir önceki ögeyi isteğe bağlı yapar. Örneğin, Ara(lık)? ifadesi Ara ve Aralık ile eşleşir.

Basit dize örnekleri:

 • b. t - bat, bet, but, bit, b9t ile eşleşir, çünkü noktanın (.) yerini herhangi bir karakter alabilir.
 • b[aeui]t - bat, bet, but, bit ile eşleşir.
 • b[a-z]t, b ile başlayıp t ile biten tüm üç harfli kombinasyonları kabul eder. İkinci karakter olarak rakam kabul edilmez.
 • [A-Z] - herhangi bir büyük harfle eşleşir.
 • [12] - hedef karakteri 1 veya 2 ile eşleştirir.
 • [0-9] - hedef karakteri 0 ile 9 arasındaki herhangi bir rakamla eşleştirir.

Bir yanıt için bir deseni eşleştirmeyi seçtiğinizde deseni test edebilirsiniz, bunu yaptığınızda yeni bir pencere açılır.