This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Soru Ayarları sayfası

Bir test, ölçme sınavı veya havuz için soru ayarlarını Soru Ayarları sayfasından yapabilirsiniz. Örneğin; puanlama, geri bildirim, resimler, meta veri ve ek kredi seçeneklerini ayarlayabilir, soruların öğrencilere nasıl görüneceğini belirleyebilirsiniz.


Soru ayarlarını değiştirme

Testlere, anketlere ve havuzlara aynı şekilde erişirsiniz.

Denetim Masası > Kurs Araçları > Testler, Ölçme Sınavları ve Havuzlar > Testler

 1. Testler sayfasında, test menüsüne gidin ve Düzenle seçeneğini tıklatın.
 2. Test Tuvali'nde Soru Ayarları seçeneğini tıklatın.
 3. Test Sorusu Ayarları sayfasında, tabloda listelenen seçeneklerde değişiklikler yapın. Kısmi kredi puanlama seçenekleri, eksi puanlar, ek kredi bu konu altında daha sonra açıklanır. Bu puanlama seçenekleri havuz ve ölçme sınavları için görünmez.
 4. Bitirdiğinizde değişikliklerinizi gönderin.
Test sorusu ayarları
Seçenek Açıklama
Tek tek yanıtlar için geri bildirim sağlama Denemeler gibi tek tek sorular için geri bildirimlerinizin gösterilmesini istiyorsanız bu seçeneği seçin. Varsayılan olarak bir Yanıt Geri Bildirimi metin kutusu görüntülense de siz bu seçeneği seçmedikçe öğrenciler eklediğiniz geri bildirimleri göremez. Doğru/Yanlış, Sıralama ve Eşleştirme sorularına verilen yanıtlar için tek tek geri bildirim sağlayamazsınız.
Bireysel geri bildirime görüntüler, dosyalar ve web bağlantıları ekleme Sağladığınız bireysel geri bildirimlere tek tek görüntüler, dosyalar ve web bağlantıları ekleyebilirsiniz.
Yanıtlara görüntüler, dosyalar ve web bağlantıları ekleme Verdiğiniz yanıtlara görüntüler, dosyalar ve web bağlantıları ekleyebilirsiniz.
Sorulara kategoriler, konular, zorluk düzeyleri, anahtar sözcükler ve eğitmen notları ekleme Meta verileri ve notlarınızı sorulara ekleyebilirsiniz. Havuz veya diğer testlerde ve anketlerde soru ararken, soruları bu ölçeklere göre arayabilirsiniz.

Soru meta verileri hakkında daha fazla bilgi

Soruları oluştururken varsayılan puanları belirtme Testteki tüm sorulara otomatik olarak aynı varsayılan puan değerini atayabilirsiniz. Etkili olması için varsayılan puan değerini soruları oluşturmadan önce ayarlamalısınız. Varsayılan puan değerini değiştirirseniz, yalnızca yeni sorular yeni değere sahip olacaktır. Değişiklikten önce oluşturduğunuz sorular, eski puan değerine sahip olur.

Havuzlar veya ölçme sınavlarındaki sorular için varsayılan bir puan değeri ayarlayamazsınız.
Yanıtlar için kısmi kredi seçenekleri belirtme Teste dâhil edilen bazı soru türleri için kısmi kredi kullanılmasını sağlayabilirsiniz. Seçilirse, soruları oluşturduğunuzda veya düzenlediğinizde kısmi kredi verme seçeneği görünür. Kısmi kredi, bu konunun ileriki kısımlarında açıklanmaktadır.

Havuzlar veya ölçme sınavları için kısmi kredi seçeneği görünmez.
Yanıtlar için eksi puan seçeneklerini belirtme Teste dâhil edilen bazı soru türleri için eksi puan kullanılmasını sağlayabilirsiniz. Eksi puanları seçeneği görünmeden önce kısmi kredi seçeneğini etkinleştirmelisiniz. Yanlış yanıtları veya tahminleri cezalandırmak için kullanılan eksi puanları, her yanlış yanıt için kısmi kredi kutusuna eksi bir yüzde değeri olarak yazın. Seçilirse, soruları oluşturduğunuzda veya bazı soru türlerini düzenlediğinizde yanıtlar için eksi puan vermeye izin veren bir seçenek görünür. Eksi puanlama, bu konunun ileriki kısımlarında açıklanmaktadır.

Havuzlar veya ölçme sınavları için eksi puan seçeneği görünmez.
Soruları ek kredi olarak atama seçeneği sağlama Teste dâhil edilen sorular için ek krediyi kullanılabilir hale getirebilirsiniz. Seçiliyse ek krediyi oluşturduktan sonra her soru için tek tek atayabilirsiniz. Ek kredi, bu konunun ileriki kısımlarında açıklanmaktadır.

Havuzlar veya ölçme sınavları için ek kredi seçeneği görünmez.
Yanıtların rastgele sıralanmasını belirleme Yanıtları rastgele bir sırada verebilirsiniz. Seçilirse her bir soruyu oluşturduğunuzda veya düzenlediğinizde seçenek görünür.
Yanıtların yatay veya dikey gösterimini belirleme Yanıtların dikey veya yatay olarak görünmesini belirtin. Seçilirse her bir soruyu oluşturduğunuzda veya düzenlediğinizde seçenek görünür.
Yanıtların numaralandırma seçeneklerini belirleme 1, 2, 3 veya A, B, C gibi yanıt numaralandırması belirleyin. Etkinleştirildiği takdirde seçenek, her soru oluşturduğunuzda veya düzenlediğinizde görünür.

Yanıtlar bir sayı olduğunda, teste girenler cevapların sırasını cevabın bir parçası olarak belirtilen sayıları karıştırabilir. Kafa karışıklığını önlemek için yanıt sırasını belirtmek için harfleri kullanabilirsiniz.

Kısmi kredi atama

Kısmi krediyi etkinleştirdiğinizde yanıt tam olarak doğru olmadığında soruya ait toplam puanları bir kısmı verilir. Bazı soru türleri yanıtlara yüzde değeri atamanıza izin verir.

Bazı soru türlerini oluştururken veya düzenlerken kısmi krediyi etkinleştirebilirsiniz.

Havuzlar veya ölçme sınavları için kısmi kredi seçeneği görünmez.

Kısmi krediyi şu soru türlerinde kullanabilirsiniz:

 • Hesaplanmış Formül
 • Birden Çok Boşluğu Doldur
 • İç İçe Geçmiş Tümce
 • Eşleştirme
 • Birden Çok Yanıt
 • Çoktan Seçmeli
 • Görüş Ölçeği/Likert Sorusu
 • Sıralama
 • Sınav Çanağı

Şu soru türlerinde kısmi kredi için belirli yüzde değerleri atayabilirsiniz:

 • Hesaplanmış Formül
 • Birden Çok Yanıt
 • Çoktan Seçmeli
 • Eşleştirme
 • Görüş Ölçeği/Likert Sorusu

Örnek:

Dört cevabı olan Çoktan Seçmeli soruyu dâhil edersiniz: "Kumsalda ne var?" Doğru yanıt 5 puan değerindeki "kum"dur. Diğer bir seçenek için "okyanus" yanıtına 2 puan anlamına gelen %40'a kadar kısmi kredi ayarlayabilirsiniz. Kısmi kredi etkinleştirilir ancak negatif puan etkinleştirilmezse bir soru için geçerli yüzde değerleri 0,0 - 100,0 arasıdır.

Kısmi kredi seçeneğini etkinleştirmek için aşağıdaki adımları kullanın ve bazı soru türleri için kullanın:

 1. Test Tuvali'nde Soru Ayarları seçeneğini tıklatın.
 2. Test Sorusu Ayarları sayfasında, yanıtlar için Kısmi kredi seçeneklerini belirt seçeneğini tıklatın.
 3. Gönder'i seçin.
 4. Her uygun soru için Kısmi Krediye İzin Ver onay kutusunu işaretleyin.
 5. Yüzde değeri belirtmenize olanak veren sorular için bir yanıtın Kısmi Kredi % kutusuna bir değer yazın. Bu sayı yüzde olarak okunur. Örneğin; yanıtı seçmek için 50 girildiğinde öğrenciye bu sorunun olası puanlarının %50'si verilir. Sıfır, kabul edilebilir bir değerdir.
 6. Gönder'i seçin.

Öğrenciler denemeleri gönderdikten sonra, Test Sorusu Ayarları sayfasında kısmi kredi seçeneğini devre dışı bırakamazsınız. Denemeleri olan bir testteki tek bir sorudan kısmi krediyi kaldırmak için sorunun Kısmi Krediye İzin Ver onay kutusunun işaretini kaldırın. Denemeleri Gönder ve Güncelle seçeneğine ve ardından Tamam seçeneğini tıklatın. Tüm test denemesi puanları yeniden hesaplanır.

Ek krediyi kullanılabilir hale getirirseniz öğrenciler için test talimatlarında bunu belirtin.


Eksi puanları kullanma

Öğrencinin yanlış yanıtlarını eksi puanlarla cezalandırabilirsiniz. Bu özelliği Çoktan Seçmeli testlerde tahmin etmeyi önlemek için kullanın. Soru oluştururken veya düzenlerken eksi puanlar seçeneğini etkinleştirebilirsiniz.

Havuzlar veya ölçme sınavları için eksi puan seçeneği görünmez.

Eksi puanları şu soru türlerindeki yanlış cevaplar için kullanabilirsiniz:

 • Eşleştirme
 • Birden Çok Yanıt
 • Çoktan Seçmeli

Örnek:

Çoktan Seçmeli bir soru, doğru yanıt için 5 puan verir ve bunu atlamak için 0 puan verir. Yanlış yanıtların her biri için %-20 (veya -1 puan) ayarlayabilirsiniz. Bir soru için negatif puan yüzde değerleri -100,0 ile -0,0 arasıdır.

Eksi puan seçeneğini etkinleştirmek için aşağıdaki adımları kullanın ve bunu bazı soru türleri için kullanın:

 1. Test Tuvali'nde Soru Ayarları seçeneğini tıklatın.
 2. Test Sorusu Ayarları sayfasında, Yanıtlar için eksi puanlar seçeneklerini belirt seçeneğini tıklatın. Yalnızca Yanıtlar için kısmi kredi seçeneğini belirt seçeneğini etkinleştirdiyseniz eksi puanlar seçeneği görünür.
 3. Gönder'i seçin.
 4. Her uygun soru için Kısmi Krediye İzin Ver ve Yanlış Yanıtlar için Eksi Puanlara İzin Ver onay kutularını seçin.
 5. Her yanlış yanıt için Kısmi Kredi % kutusuna bir eksi yüzde girin. Örneğin; -50 girildiğinde bu yanıt seçilince öğrencinin toplam notundan sorunun olası puanlarının %50'si çıkarılır. Sıfır, kabul edilebilir bir değerdir.
 6. Gönder'i seçin.

Öğrenciler denemeleri gönderdikten sonra, Test Sorusu Ayarları sayfasında eksi puanlar seçeneğini devre dışı bırakamazsınız. Denemeleri olan bir testteki tek bir sorudan eksi puanı kaldırmak için sorunun Kısmi Krediye İzin Ver onay kutusunun işaretini kaldırın. Eksi puanlama da devre dışı bırakılır. Denemeleri Gönder ve Güncelle seçeneğine ve ardından Tamam seçeneğini tıklatın. Tüm test denemesi puanları yeniden hesaplanır.

Eksi puanları, tahmin ederek doğru yanıtı bulma yöntemini önlemek için kullanıyorsanız test talimatlarında bunu belirtin.


Ekstra kredi verme

Puanlama seçeneklerinde ek krediyi etkinleştirebilir ve böylece bunu bireysel sorulara uygulayabilirsiniz. Doğru yanıt, sorunun Puanlar kutusunda listelenen puanların test için kazanılan puanlara eklenmesine neden olur. Yanlış bir yanıt puan düşürülmesine neden olmaz. Ek kredi olarak tanımlanan sorular puanlama amacıyla toplam puanların hesaplanmasından çıkarılır.

Ek kredi sorularının bulunduğu bir testte öğrenciler tüm soruları doğru yanıtladıysa teste %100'den daha fazla bir puan verilir.

Havuzlar ve ölçme sınavları için ek kredi seçeneği görünmez.

 1. Test Sorusu Ayarları sayfasında, Soruları ek kredi olarak atama seçeneği ver seçeneğini tıklatın.
 2. Gönder'i seçin.
 3. Her uygun soru için Puanlar kutusunu seçin.
 4. Açılır kutuda, Ek Kredi onay kutusunu işaretleyin.
 5. Gönder'i seçin.

Tek bir soruya ait ek krediyi kaldırmak için Ek Kredi onay kutusunu işaretleyin. Test Sorusu Ayarları sayfasında, tüm test için ek krediyi devre dışı bırakabilirsiniz.

Ek kredi uygulaması yapıyorsanız soruda veya test talimatlarında bundan bahsedin.


Soru meta verileri hakkında

İleride kullanmak üzere düzenlemeye yardımcı olmak üzere sorular için meta veri değerleri oluşturabilirsiniz. Aynı kursta başka sorular oluşturduğunuzda, tek soru için oluşturduğunuz meta veri değerlerini kullanabilirsiniz. Soruları Bul sayfasında, yeniden kullanmak üzere soruları aramaya yardımcı olmak için bu meta veri değerlerini kullanın.

Soruları yeniden kullanma hakkında daha fazla bilgi

Aşağıdaki meta veri değerlerini sorulara ekleyebilirsiniz:

 • Kategoriler
 • Konular
 • Zorluk Düzeyleri
 • Anahtar Sözcükler

Soru meta veri seçenekleri yalnızca Soru Ayarları'nda Sorulara kategori, konu, zorluk seviyesi ve anahtar sözcükler ekle'yi seçerseniz görünür.

Örnek: Meta verili soru

Bu Doğru/Yanlış sorusunu oluşturun: Slovenya'nın başkenti Ljubljana'dır.

Soruya bu meta verileri uygulayın:

 • Kategori: Coğrafya
 • Konu: Eski Yugoslavya
 • Zorluk Düzeyleri: Düşük
 • Anahtar Sözcükler: Dünya Başkentleri

Coğrafya, Eski Yugoslavya veya Düşük seçtiğinizde Soruları Bul sayfasındaki etkin filtrede bu soru görünür.


Sorulara meta veri ekleme

Sorulara her defasında bir adet meta veri ekleyebilirsiniz.

 1. Test, anket veya havuza erişin. Soru Oluştur menüsünden yeni soru oluşturun veya mevcut sorunun menüsünde Düzenle seçeneğini tıklatın.
 2. Kategoriler ve Anahtar Sözcükler bölümü, kategori, konu, zorluk düzeyi veya anahtar sözcük eklemek için Ekle seçeneğini tıklatın.
 3. Yeni bir kategori, konu, zorluk düzeyi veya anahtar sözcüğü kutuya yazın ve Tamam seçeneğini tıklatın. Çoklu ögeleri de girebilirsiniz. Her birini virgül ile ayırın.
 4. Mevcut kategori, konu, zorluk düzeyi veya anahtar sözcüğü seçmek için Mevcuttan Seç seçeneğini tıklatın. Hiçbir seçenek yoksa bu seçenek görünmez.
 5. Gönder'i seçin.

Soru meta verilerini yönetme

 1. Soru menüsünü açın ve Düzenle'yi seçin.
 2. Kategori, konu, zorluk düzeyi veya anahtar sözcüğü silmek için meta veri ögesinin yanındaki X'i seçin.

  -VEYA-

 3. Ekle'yi seçin ve yeni kategori, konu, zorluk düzeyi veya anahtar sözcüğü kutuya yazın ve Tamam seçeneğini tıklatın.
 4. Gönder'i seçin.