Testleriniz ve ölçme sınavlarınızla ilgili istatistiksel bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

İstatistikler testlerin ve ölçme sınavlarının verimliliğini değerlendirmenize yardımcı olur. Örneğin; öğrencilerinizin yüzde kaçının testlerinizden birindeki Çoktan Seçmeli yanıtı seçtiğini bulabilirsiniz.

Bu tablodan mevcut rapor ve kullanım şekillerini öğrenin.

Mevcut raporlar ve kullanım şekilleri
İstatistiksel Rapor Verilen Bilgiler Özellik
Sütun İstatistikleri Ortalama puan ve standart sapmayı içeren Not Merkezi ögesinde Genel sınıf performansını gösterir.

Devam etmekte olan veya not bekleyen ögeye ait gönderim sayısını listeler.
Testler

Ölçme Sınavları

Ödevler

Not verilen tartışmalar, wiki'ler, bloglar, günlükler
Denemeler İstatistiği Öğrencilerin her soruya verdiği yanıtlarının ortalama puanını ve dağılımını gösterir. Testler

Ölçme Sınavları
Öge analizi Genel test performansı ve ayrı sorularla ilgili istatistikler sağlar. Bu veriler, zayıf öğrenci performansına yönelik hemen fark edilebilen soruları belirleyebilmektedir. Bu bilgileri, sonraki test yöneticileri için soruları iyileştirmek için veya mevcut denemelerde krediyi ayarlamak için kullanabilirsiniz.

Bu araç, sütun ve denemelere ait istatistik verilerine ilişkin bilgilerden bir kısmını içerir. Ancak burada veriler farklı şekilde sunulur.

Öge analizi hakkında daha fazla bilgi

Testler

Sütun istatistiklerini görüntüleme

Not Merkezi'nde, genel sınıf performansına ilişkin her test ve ölçme sınavı için sütun istatistiklerini görüntüleyebilirsiniz:

  • Standart sapma ve ortalama puan gibi istatistikler
  • Kaç denemenin devam ettiği, kaç denemenin not beklediği y da hariç tutulduğu
  • Not dağılımı

Bu bilgileri öğrencilerinizin malzemeleri ne kadar iyi öğrendiğine dair hızlı bir analiz gerçekleştirmek üzere kullanabilirsiniz. Ayrıca geçerli sınıfın performansını diğer bölümlerle veya önceki dönemlerle karşılaştırabilirsiniz.

Not Merkezi'nde test veya ölçme sınavı sütunu menüsünden Sütun İstatistikleri seçeneğini tıklatın. Sütun İstatistikleri sayfası görüntülenecektir. Burada aşağıdaki ögeler için istatistik görüntüleyebilirsiniz:

Sayı: Not verilen ve tamamlanan ölçme sınavı sayısı.

Minimum Değer: Testteki en düşük puan.

Maksimum Değer: Testteki en yüksek puan.

Aralık: Bu aralık test puanlarının basit bir değişkenlik ölçüsünü sunar.

Ortalama: Puan sayısına göre bölünen tüm puanların toplamı.

Orta Değer: Not dağılımının orta noktasındaki puan. Eşit puan sayısı bu puanı yükseltir veya düşürür.

Standart Sapma: Puanların ortalama puandan ne kadar saptığını ölçüsü.

Varyans: Puan dağılımı ölçüsü; varyansın karekökü standart sapmadır.

Değere sahip olmadığından bazı ölçme sınavı istatistikleri için varyans sıfır görünür.


Deneme istatistiklerini görüntüleme

Deneme istatistikleri size öğrencilerin her sorunun üstesinden nasıl geldiğini gösterir. Testin genel kalitesi ayrı soruların kalitesine bağlıdır. İçeriğin açık olup olmadığını veya soruların yanlış ifade edilip edilmediğini belirlemek için bu istatistikleri kullanın.

Ayrıca ölçme sınavı sonuçlarını görüntülemek için deneme istatistiklerini de kullanabilirsiniz.

  1. Not Merkezi'ni kullanarak test veya anket sütununa gidin.
  2. Sütun menüsüne gidin ve Denemelerİstatistiği seçeneğini tıklatın. Sonuçlar İstatistikler sayfasında gösterilir.

Aşağıdaki bilgiler sağlanır:

  • Her soruya ait ortalama puan
  • Not verilen öğrenci denemeleri sayısı
  • Yanıtlanmayan geri dönüş sayısı
  • Her soruya ait öğrenci yanıtları dağılımı

Olası her yanıt bir yüzde veya yanıt oranı ile gösterilir. Çoktan Seçmeli bir soru için doğru olmayan yanıta verilmiş yüksek yanıt oranı öğrenciler arasında genel bir yanlış algılamayı işaret edebilir. Ayrıca soruyu oluştururken doğru olmayan yanıtı seçmiş de olabilirsiniz. Doğru olmayan bir yanıta verilmiş yüksek bir yanıt oranı ayrıca kötü şekilde ifade edilmiş soruya da işaret edebilir.

Ölçme Sınavları anonim olduğu için herhangi bir öğrencinin yanıtlarını ayrı ayrı görüntüleyemezsiniz. Ölçme Sınavları açık uçlu bir deneme sorusuna dâhil ederseniz tüm yanıtlar listelenir.


Sonuçları indirme

Not Merkezi'nde, her bir test veya ölçme sınavı sütunu menüsünde Sonuçları İndir seçeneği bulunur. Çevrim dışı gözden geçirme amacıyla soru ve yanıtları tablo halinde derleyebilirsiniz.

Test sonuçlarını indirdiğinizde, bu tablo öğrenci ve kullanıcı adlarını içerir. Testlerin aksine, ölçme sınavları öğrencilerden anonimliği korunduğundan içtenlikle yanıtlayabildikleri görüşlerini toplamak üzere tasarlanır. Sonuç olarak, ölçme sınavı sonuçlarını indirdiğinizde, sonuçlar her öğrenciyi tanımlayan herhangi bir bilgi içermez.

İndirilen test ve ölçme sınavı sonuçları istatistiksel bilgiler içermez.


Biçimlendirme seçenekleri

Bilgileri karşıdan yüklediğinizde, test veya ölçme sınavına ait karşıdan yüklenen sonuçlar için sınırlayıcı türünü seçebilirsiniz. Virgülle ayrılmış dosyalar (CSV) virgüllerle ayrılmış veri ögeleri içerir. Sekmeyle ayrılmış dosyalar (TXT) sekmelerle ayrılmış veri ögeleri içerir.

İndirilen dosya adına .txt ekleyip, ardından bir e-tablo uygulamasına alarak görüntüleyebilirsiniz.

Soru ve yanıtlarınızı oluştururken test veya ölçme sınavı bilgilerini HTML veya Word belgesinden yapıştırdıysanız tablonuzda HTML kodunu görebilirsiniz.