Hoe vind ik mijn cursussen?

In de lijst met je naam kun je je lijst met cursussen bekijken.

Op de pagina Cursussen kun je al je cursussen openen. Je bent mogelijk ingeschreven voor cursussen met de Ultra-weergave van cursus en voor andere met de Originele cursusweergave.

Op elke cursuskaart staat de cursus-ID, de titel , en de cursusleider van de cursus. Als een cursus meerdere cursusleiders heeft, selecteer je Meerdere cursusleiders voor een lijst. Selecteer Meer informatie om de beschrijving en het schema weer te geven (indien toegevoegd).

Meer informatie over de pagina Cursussen


Kan ik mijn cursuslijst aanpassen?

Nee, je kunt de volgorde van de cursussen in de lijst niet wijzigen. De cursussen zijn alfabetisch gerangschikt en gegroepeerd op semester.

Als je een bepaalde cursus regelmatig opent, kun je de ster naast de cursus selecteren om de cursus toe te voegen aan je favorieten. De cursus wordt dan boven aan de cursuslijst geplaatst. Dit betekent dat je niet meer hoeft te scrollen om naar de cursus te gaan. Selecteer de ster nogmaals om een cursus uit je favorieten te verwijderen wanneer je de cursus niet of niet meer zo vaak gebruikt.


Wat zijn alternatieve bestandsindelingen?

De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Als je instelling gebruikmaakt van Blackboard Ally, kunnen cursusleiders de tool gebruiken om ervoor te zorgen dat alle studenten toegang hebben tot de cursusinhoud.

Nadat de cursusleider bestanden heeft toegevoegd aan een cursus, worden er door Ally alternatieve indelingen van het bestand gemaakt op basis van het origineel. Als het oorspronkelijke bestand bijvoorbeeld een PDF is, maakt Ally een audioversie, elektronische braille en een ePub van dezelfde inhoud. Deze formaten worden samen met het oorspronkelijke bestand beschikbaar gemaakt, zodat alles op één plek te vinden is.

Zoek een bestand in de cursus. Selecteer het pictogram om Alternatieve formaten te downloaden. Kies de versie die jij het prettigst vindt. Selecteer Downloaden om de alternatieve indeling op te slaan op je apparaat.


Mijn lijst met cursussen klopt niet.

Helaas heeft Blackboard geen toegang tot de Blackboard Learn-site van je school en kan je niet helpen met vragen over inschrijvingen. Cursusinschrijvingen worden namelijk per school anders afgehandeld.

Afhankelijk van de manier waarop Blackboard Learn is geconfigureerd op je school, kun je mogelijk cursussen verbergen van de module Mijn cursussen. Selecteer het tandwielpictogram in de rechterbovenhoek. Zoek op de pagina Aanpassen: Mijn cursussen welke cursussen in je module Mijn cursussen worden weergegeven en klik op Verzenden. Als dit niet lukt, neem dan contact op met de helpdesk van je school.


Hoe kan ik een cursus verwijderen of toevoegen?

Helaas heeft Blackboard geen toegang tot de Blackboard Learn-site van je school en kan je niet helpen met vragen over inschrijvingen. Cursusinschrijvingen worden namelijk per school anders afgehandeld. Neem contact op met de administratie.


Ik kan inhoud in mijn cursus niet vinden of openen.

Neem contact op met de cursusleider. De cursusleider bepaalt de beschikbaarheid van toetsen, opdrachten en andere inhoud. Soms kan een cursusleider voorwaarden instellen voor het vrijgeven van inhoud. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat je een bepaald college moet hebben doorgenomen voordat je toegang krijgt tot een opdracht.

Je wilt misschien ook controleren of je met een ondersteunde browser en een ondersteund besturingssysteem werkt.


Ik heb meer tijd nodig in mijn cursus.

Als je langer toegang tot de cursus nodig hebt, bijvoorbeeld omdat je je laat hebt ingeschreven of ziek bent geweest, neem je contact op met de cursusleider. Cursusinschrijvingen worden namelijk per school anders afgehandeld. Afhankelijk van hoe Blackboard Learn is geconfigureerd op de school, kan de cursusleider toegang geven tot een cursus in een eerder semester. In dat geval vind je de cursus op de pagina Cursussen in het semester waarin de cursus is gegeven.


Ik was bezig met een opdracht toen ik alles ineens kwijt was.

De kans is helaas groot dat je alles echt kwijt bent. Je moet opnieuw beginnen. Als er problemen optreden tijdens een toets en je niet verder kunt, neem dan direct contact op met de cursusleider. Blackboard heeft geen toegang tot de Blackboard Learn-site van je school en kan je helaas niet helpen met dit soort problemen.

Je kunt informatie kwijtraken als een van de volgende situaties plaatsvindt:

  • De verbinding met internet valt weg.
  • De inhoud van de browser wordt vernieuwd.
  • Er is in de browser een time-out wegens inactiviteit opgetreden. Blackboard bevat een ingebouwde beveiliging die ervoor zorgt dat je automatisch wordt afgemeld als er gedurende een bepaalde periode geen invoer wordt ontvangen.

Volg deze tips om dit probleem in de toekomst te voorkomen:

  • Gebruik indien mogelijk een bekabelde verbinding als je een toets gaat maken. Bepaalde draadloze internetverbindingen zijn minder betrouwbaar.
  • Werk de inhoud van de browser niet bij.
  • Sluit het venster van de browser niet.
  • Gebruik niet de knop Vorige van de browser.
  • Schrijf de tekst in een extern programma en plak de tekst dan in Blackboard Learn. Als je eerst offline werkt, raak je je werk niet kwijt wanneer je in Blackboard werkt.
  • Als je in opdrachten werkt, moet je je werk regelmatig opslaan om time-outproblemen in de browser te voorkomen.

Ik heb een vraag over een opdracht of SafeAssignment.

Als je moet weten wat de locatie van een opdracht is en in welke indeling je de opdracht moet inleveren, neem je contact op met de cursusleider.

Zie Opdrachten verzenden voor instructies voor het verzenden van opdrachten in Blackboard Learn en voor een lijst met andere veelgestelde vragen.

Voor instructies voor hoe je een opdracht kunt verzenden met SafeAssign, raadpleeg je Inzenden met SafeAssign.


En hulp bij Turnitin?

Raadpleeg het Turnitin Help Center voor hulp bij Turnitin.


En hulp bij Respondus?

Raadpleeg de ondersteuningspagina van Respondus voor vragen over Respondus.