Hur hittar jag mina kurser?

I listan där ditt namn visas kan du se en lista över dina kurser.

På sidan Kurser kan du komma åt alla dina kurser. Du kan vara inskriven på vissa kurser med Ultra-kursvyn och andra med den ursprungliga kursvyn.

Varje kurskort innehåller kurs-ID, kursens namn och namnet på läraren. Om din kurs har fler än en lärare väljer du Flera lärare för en lista. Klicka på Mer information för att se beskrivningen och schemat, om det har lagts till.

Mer på sidan Kurser


Kan jag anpassa min kurslista?

Nej, du kan inte ändra ordningen på kurserna i listan. Kurser listas i bokstavsordning och grupperas efter termin.

Om du öppnar en kurs ofta kan du välja stjärnikonen för att lägga till den i dina favoriter. Den visas då längst upp i din kurslista. Nu behöver du inte leta efter den! Klicka på stjärnikonen igen för att ta bort kursen från dina favoriter när du inte arbetar i den lika ofta.


Vad är alternativa filformat?

Ditt lärosäte styr vilka verktyg som är tillgängliga.

Om Blackboard Ally används på ditt lärosäte kan lärarna använda det verktyget för att se till att kursinnehållet är tillgängligt för alla kursdeltagare.

När läraren lägger in filer i en kurs skapas alternativa format av den ursprungliga filen i Ally. Om den ursprungliga filen till exempel är en PDF-fil skapar Ally en fil med uppläst text, en med elektronisk punktskrift och en i ePub-format med samma innehåll. De här formaten ligger på samma ställe som de ursprungliga filerna så att det är lätt att hitta dem.

Gå till en fil i en kurs. Välj nedladdningsikonen Alternativa format. Välj den version som passar dig bäst! Välj Ladda ner och spara det alternativa formatet på din enhet.

Min lista över kurser är felaktig.

Blackboard har tyvärr inte åtkomst till ditt lärosätes Blackboard Learn-system och kan inte hjälpa dig med specifika frågor som rör kursanmälningar. Kursinskrivningar hanteras på olika sätt på olika lärosäten.

Beroende på hur Blackboard Learn har konfigurerats på ditt lärosäte har du eventuellt ha möjlighet att dölja kurser i modulen Mina kurser. Välj kugghjulsikonen överst till höger. Hitta raden för kursen som du vill dölja på sidan Anpassa: Mina kurser under modulen Mina kurser och Skicka. Om du inte kan göra det kan du kontakta lärosätets IT-support.


Hur tar jag bort eller lägger till kurser?

Blackboard har tyvärr inte åtkomst till ditt lärosätes Blackboard Learn-system och kan inte hjälpa dig med specifika frågor som rör kursanmälningar. Kursinskrivningar hanteras på olika sätt på olika lärosäten. Kontakta den registreringsansvarige.


Jag kan inte hitta (eller öppna) material i kursen jag läser.

Kontakta din lärare. Din lärare styr tillgängligheten för tester, uppgifter och annat innehåll. Ibland har läraren lagt in villkor för publicering av materialet. Du kanske måste markera en föreläsning som granskad innan du kan komma åt en uppgift.

Du bör även kontrollera att du använder en webbläsare och ett operativsystem som stöds.


Jag behöver mer tid i min kurs.

Om du behöver förlänga åtkomsten till din kurs på grund av sen registrering eller sjukdom kan du kontakta din lärare. Kursinskrivningar hanteras på olika sätt på olika lärosäten. Beroende på hur inställningarna i Blackboard Learn har konfigurerats på ditt lärosäte och om din lärare har gett åtkomst till en kurs under en tidigare termin, kan din kurs visas på din Kurssida för den termin när kursen hölls.


Jag höll på med ett arbete och plötsligt försvann allt.

Tyvärr har nog informationen gått förlorad permanent. Du måste skapa den igen. Om du får problem under ett test och inte kan fortsätta ska du omedelbart kontakta din lärare. Blackboard har inte åtkomst till ditt lärosätes Blackboard Learn-system och kan inte hjälpa dig med dessa problem.

Du kan förlora information om något av följande inträffar:

  • Internetanslutningen avbröts.
  • Webbläsaren uppdaterades.
  • Tidsgränsen för webbläsaren överskreds på grund av inaktivitet. Blackboard har en säkerhetsinställning som loggar ut dig om ingen inmatning tas emot under en viss tidsperiod.

Dessa tips kan hjälpa dig att undvika problemet i framtiden:

  • Använd om möjligt kabelanslutet nätverk när du skriver tester. Trådlös internetanslutning är inte lika pålitlig.
  • Uppdatera inte webbsidan.
  • Stäng inte webbläsarfönstret.
  • Använd inte webbläsarens bakåtknapp.
  • Skriv gärna texten i ett externt program och klistra sedan in den i Blackboard Learn. Om du arbetar offline först kommer ditt arbete inte att förloras när du arbetar med det i Blackboard senare.
  • Om du arbetar med uppgifter ska du spara regelbundet så att webbläsaren inte hänger sig.

Jag har en fråga om en uppgift eller SafeAssign.

Kontakta din lärare för att få reda på var en uppgift finns och i vilket format den ska skickas in.

Anvisningar om hur du skickar in uppgifter i Blackboard Learn samt en lista över vanliga frågor om uppgifter finns i Skicka in uppgifter.

För instruktioner om hur du skickar in en uppgift med SafeAssign, seSkicka in med SafeAssign.


Och vad gäller för Turnitin?

Hjälp för Turnitin finns i Turnitins hjälpcenter.


Och för Respondus?

Mer information om Respondus finns påRespondus supportsida.


Vad är alternativa filformat?

Ditt lärosäte styr vilka verktyg som är tillgängliga.

Om Blackboard Ally används på ditt lärosäte kan lärarna använda det verktyget för att se till att kursinnehållet är tillgängligt för alla kursdeltagare.

När läraren lägger in filer i en kurs skapas alternativa format av den ursprungliga filen i Ally. Om den ursprungliga filen till exempel är en PDF-fil skapar Ally en fil med uppläst text, en med elektronisk punktskrift och en i ePub-format med samma innehåll. De här formaten ligger på samma ställe som de ursprungliga filerna så att det är lätt att hitta dem.

Gå till en fil i en kurs. Öppna menyn bredvid filen och välj Alternativa format. Välj den version som passar dig bäst! Välj Ladda ner och spara det alternativa formatet på din enhet.

Mer om alternativa format för kursinnehåll