De pagina Werkstromen bevat alle werkstromen waaraan je bent gekoppeld, hetzij als initiator of als deelnemer. Je kunt deze bewerkingen uitvoeren:

 • Abonnementen op werkstromen beheren
 • Werkstromen bewerken, starten of stoppen die je zelf hebt gemaakt
 • Details van een werkstroom weergeven
 • Vanaf deze pagina opmerkingen toevoegen aan een werkstroom

Selecteer Voortgang van Mijn werkstromen in het menu Samenwerking om naar de pagina Werkstromen te gaan.

Als een gebruiker deelneemt aan een geplande werkstroom maar nog geen actie hoeft uit te voeren, zijn de details van de werkstroom niet toegankelijk.


Werkstromen weergeven

Als je de werkstromen wilt bekijken waarbij je betrokken bent, selecteer je Voortgang van Mijn werkstromen in het menu Samenwerking. Deze pagina bevat deze functies:

 • Verwijderen - selecteer deze optie om de geselecteerde werkstroom permanent te verwijderen.
 • Abonneren - selecteer deze optie om je te abonneren op de geselecteerde werkstromen.
 • Werkstromen weergeven - gebruik de weergaveopties om de lijst met weergegeven werkstromen te verfijnen.
 • Naam - de naam van de werkstroom.
 • Type - het type werkstroom: Verzonden of Ontvangen.
 • Voortgang - de voortgang van de werkstroom.
 • Deadline van huidige mijlpaal - de deadline van de huidige mijlpaal van een bepaalde werkstroom.
 • Status - hier wordt de knop Starten/Stoppen weergegeven. Gebruikers kunnen Starten selecteren om een exemplaar van een werkstroom te starten die ze zelf hebben gemaakt. Met de knop Stoppen kunnen ze een dergelijke werkstroom stoppen. Exemplaren van een werkstroom die zijn gestopt, kunnen weer worden gestart door Starten te selecteren. Als je een werkstroom hebt ontvangen, wordt in deze kolom Wordt uitgevoerd weergegeven.

Wil je een model bewerken dat je zelf hebt gemaakt? Zie Werkstroommodellen maken en bewerken.


De pagina Modelontwerp

Als je alle details van een werkstroommodel wilt zien, inclusief mijlpalen en acties, selecteer je de naam van het werkstroommodel in de lijst op de pagina Werkstromen. Je komt dan op de pagina Modelontwerp.

De pagina Modelontwerp geeft een duidelijk overzicht van alle details van een bepaald exemplaar van een werkstroom. Op deze pagina worden alle mijlpalen vermeld, plus gedetailleerde informatie over de acties waaruit een mijlpaal bestaat. Deelnemers aan een werkstroom kunnen acties binnen de mijlpaal wijzigen en opmerkingen toevoegen.

Als je de eigenaar van de werkstroom bent, kun je de status van een actie wijzigen om deze in te stellen als Voltooid of Mislukt. Stel dat Jan een actie moet uitvoeren in mijlpaal 1 maar zich vanochtend ziek heeft gemeld, waardoor hij de actie niet kan uitvoeren. Je kunt dan de functie Actie goedkeuren gebruiken, zodat de volgende mijlpaal van de werkstroom kan worden uitgevoerd.

De pagina Modelontwerp bevat deze informatie en deze functies:

 • Mijlpaal uit- of samenvouwen - selecteer het plus- of minteken om de details voor de mijlpaal weer te geven of te verbergen.
 • Inhoudsitems - je kunt de inhoudsitems van een mijlpaal weergeven door deze koppelingen te selecteren.
 • Actie goedkeuren - selecteer deze knop om deze actie goed te keuren en de volgende mijlpaal van de werkstroom te starten.
 • Actie bij mislukken - selecteer deze knop om de status van de actie te wijzigen in Mislukt.
 • Actie bewerken - selecteer deze knop om de pagina Werkstroomactie weer te geven.
 • Opmerkingen - selecteer deze knop om opmerkingen toe te voegen voor deze actie.
 • Alles uitvouwen - de tekst van alle opmerkingen in het veld hieronder weergeven.
 • Alles samenvouwen - de tekst van alle opmerkingen in het veld hieronder verbergen.

Takenlijst

Selecteer Takenlijst in het menu Samenwerking in Content Collection. Je komt op de pagina Acties, waar je een overzicht ziet van alle acties die horen bij de werkstromen waaraan je deelneemt. Je kunt vanuit de takenlijst ook de pagina Werkstromen weergeven. Selecteer hiervoor Werkstromen boven in het venster.

Als een actie is voltooid, wordt deze automatisch verwijderd van de pagina Acties. De werkstroom (en actie) is nog steeds toegankelijk via de pagina Werkstromen.

De pagina Actiesbevat deze informatie en deze functies:

 • Acties weergeven - gebruik de weergaveopties om de lijst met weergegeven acties te verfijnen.
 • Naam van actie - de naam van de actie.
 • Status van actie - de status van de actie.
 • Deadline van actie - de deadline voor de actie.
 • Naam van werkstroom - de naam van de werkstroom waarvan deze actie deel uitmaakt.
 • Voortgang van werkstroom - het voltooide en resterende werk voor de werkstroom.
 • Bewerken - selecteer deze optie in het menu van een actie om de pagina Werkstroomactie weer te geven.
 • Openen - selecteer deze optie in het menu van een actie om de details van de werkstroom weer te geven.

Een actie bijwerken

Als je een actie wilt bijwerken, ga je naar de pagina Takenlijst en selecteer je Bewerken in het menu van een actie. Je kunt ook de optie Actie bewerken op de pagina Modelontwerp kiezen.

De pagina Werkstroomactie bevat alle details en inhoudsitems die horen bij een bepaalde actie in een werkstroom. In het gedeelte Actie bijwerken van deze pagina kun je de status wijzigen van de actie en opmerkingen toevoegen.

Iedere gebruiker die betrokken is bij de werkstroom kan opmerkingen toevoegen aan een actie. Alleen de gebruiker die is toegewezen aan een actie kan de status van de actie wijzigen.

De pagina Werkstroomactie bevat deze functies:

 • Instructies - de instructies voor deze actie.
 • Deadline - de deadline voor deze actie.
 • Gevolmachtigden - de naam van de gebruiker die aan deze actie is toegewezen.
 • Verplicht - geeft aan of de actie al dan niet verplicht is.
 • Inhoudsitems - de koppelingen naar inhoudsitems die aan deze actie zijn gekoppeld.
 • Status - maak een keuze uit de lijst met opties om de status van deze actie te wijzigen.
 • Onderwerp - voer een onderwerp in voor de update.
 • Opmerking - voer een opmerking in om de statuswijziging toe te lichten.
 • Statusoverzicht - het statusoverzicht van deze actie. Gebruik Alles uitvouwen en Alles samenvouwen om het overzicht uit of samen te vouwen.

Werkstroommeldingen

Als je regelmatig updates wilt ontvangen voor een werkstroom, neem je een abonnement op de werkstroom.

 1. Schakel op de pagina Werkstromen het selectievakje in van de gewenste werkstroom en selecteer vervolgens Abonneren. Je komt dan op de pagina Werkstroommeldingen, waar je meldingen kunt beheren.
 2. Selecteer onder Meldingen een van deze opties:
  • Ik moet een actie uitvoeren: je krijgt statusmeldingen over acties en mijlpalen die je moet voltooien.
  • Een willekeurige gebeurtenis: je ontvangt alle meldingen voor een werkstroom, dus ook over de status van acties en mijlpalen.
  • Een werkstroom is voltooid of mislukt: je ontvangt alleen een melding wanneer een werkstroom is voltooid of mislukt.
  • Nooit: je ontvangt geen meldingen voor de geselecteerde werkstroom.
 3. Selecteer Verzenden.

Als je geen werkstroommeldingen meer wilt ontvangen, selecteer je Persoonlijke instellingen in het menu Tools. Schakel het selectievakje Geen werkstroommeldingen in en selecteer Verzenden.