İş Akışları sayfası, gerek başlatıcı gerekse katılımcı olarak ilişkili olduğunuz iş akışlarının tümünü gösterir. Aşağıdaki eylemleri gerçekleştirebilirsiniz:

 • İş akışı aboneliklerini yönetme
 • Oluşturduğunuz iş akışlarını düzenleme, başlatma veya durdurma
 • İş akışı ayrıntılarını görüntüleme
 • Bu sayfadan iş akışlarına yorum ekleme

İş Akışları sayfasına erişmek için İşbirliği menüsünden İş Akışı İlerlemem'i seçin.

Bir kullanıcı, planlanmış olan ancak henüz kendisine ulaşamamış bir iş akışına katılıyorsa iş akışı ayrıntılarına erişemez.


İş akışlarını görüntüleme

Katıldığınız iş akışlarını görüntülemek için İşbirliği menüsünden İş Akışı İlerlemem'i tıklatın. Bu sayfada aşağıdaki işlevler bulunur:

 • Sil - Seçilen iş akışını kaldırmak için bu seçeneği belirleyin.
 • Abone Ol - Seçilen iş akışına abone olmak için bu seçeneği belirleyin.
 • İş Akışlarını Görüntüle - Görüntülenen iş akışı listesini geliştirmek için görüntüleme seçeneklerini kullanın.
 • Ad - İş akışının adını gösterir.
 • Tür - İş akışı türünü gösterir: Gönderildi veya Alındı.
 • İlerleme - İş akışının ilerlemesini gösterir.
 • Geçerli Kilometre Taşı Son Tarihi - Belirli bir iş akışının geçerli aşama son tarihini gösterir.
 • Durum - Başlat/Durdur düğmesini gösterir. Kullanıcılar oluşturdukları bir iş akışı örneğine başlamak için Başlat'ı, durdurmak için Durdur'u seçebilir. Durdurulan iş akışı örnekleri, Başlat'ı seçerek yeniden başlatılabilir. İş akışı aldıysanız bu sütun, Devam Ediyor olarak görüntülenir.

Oluşturduğunuz bir modeli düzenlemek mi istiyorsunuz? İş Akışı Modelleri Oluşturma ve Düzenleme konusuna bakın


Model Tasarımı sayfası

Bir iş akışı modelinin kilometre taşları ve eylemler de dâhil tüm ayrıntılarını görüntülemek İş Akışları sayfasından iş akışı modelinin adını seçin. Model Tasarımı sayfasına yönlendirilirsiniz.

Model Tasarımı sayfası, belirli bir iş akışı örneğinin ayrıntılarını uygun bir şekilde görüntüler. Her bir kilometre taşı bu sayfada listelenir ve kilometre taşını oluşturan eylemler için ayrıntılı bilgiler içerir. İş akışı katılımcıları, aşama içindeki eylemleri düzenleyebilir ve yorum ekleyebilir.

İş akışının sahibiyseniz iş akışını tamamlamak veya başarısız kılmak için bir eylemi geçersiz kılabilirsiniz. Örneğin Ali'ye, kilometre taşı 1'de bir eylem atanır; Ali ise eylemi tamamlayamayacak kadar hastadır. İş akışını bir sonraki kilometre taşına taşımak için Eylemi Onayla işlemini kullanabilirsiniz.

Model Tasarımı sayfasında aşağıdaki bilgiler ve işlevler bulunur:

 • Kilometre Taşı Genişletme/Daraltma - Bu aşamaya ait ayrıntıları genişletmek veya daraltmak için artı/eksi simgesini seçin.
 • İçerik Ögeleri - Bu bağlantıları seçerek bir kilometre taşıyla ilişkili olan her bir içerik ögesine erişebilirsiniz.
 • Eylemi Onayla - Bu eylemi onaylamak için bu düğmeyi seçin ve iş akışını sonraki kilometre taşına taşıyın.
 • Eylemi Başarısız Kıl - Bu eylemi başarısız kılmak için bu düğmeyi seçin.
 • Eylemi Düzenle - İş Akışı Eylemi sayfasını görüntülemek için bu düğmeyi seçin.
 • Yorumlar - Bu eyleme yorum eklemek için bu seçeneği belirleyin.
 • Tümünü genişlet - Aşağıdaki alanda her yorum metnini görüntüler.
 • Tümünü daralt - Aşağıdaki alanda her yorum metnini daraltır.

Yapılacaklar Listesi

İçerik Koleksiyonu'nda İşbirliği menüsünden Yapılacaklar Listesi'ni seçin. Katıldığınız iş akışlarıyla ilişkili eylemlerin tümünü organize eden ve görüntüleyen Eylemler sayfasına yönlendirilirsiniz. İş Akışları sayfasına ayrıca Yapılacaklar Listesinden pencerenin üst köşesinden İş Akışları'nı seçerek de erişebilirsiniz.

Bir eylem tamamlandığında Eylemler sayfasından otomatik olarak silinir. İş Akışları sayfasından bu iş akışına (ve eyleme) hâlâ erişebilirsiniz.

Eylemler sayfasında aşağıdaki bilgiler ve işlevler bulunur:

 • Eylemleri Görüntüle - Görüntülenen iş akışı listesini geliştirmek için görüntüleme seçeneklerini kullanın.
 • Eylem Adı - Eylemin adını gösterir.
 • Eylem Durumu - Eylemin durumunu gösterir.
 • Eylemin Son Tarihi - Eylemin son tarihini gösterir.
 • İş Akışı Adı - Bu eylemle ilişkilendirilmiş iş akışının adını gösterir.
 • İş Akışı İlerlemesi - İş akışı için tamamlanan ve kalan işi gösterir.
 • Düzenle - İş Akışı Eylemi sayfasını görüntülemek için eylem menüsünden bu seçeneği belirleyin.
 • - İş akışının ayrıntılarını görüntülemek için eylem menüsünden bu seçeneği belirleyin.

Eylemleri güncelleme

Eylem güncelleştirmek için Yapılacaklar sayfasındaki eylem menüsünden Düzenle'yi seçin. Ayrıca Model Tasarımı sayfasındaki Eylemi Düzenle seçeneğinden de erişebilirsiniz.

İş Akışı Eylemi sayfasında, belirli bir iş akışı eylemiyle ilişkilendirilen tüm ayrıntılar ve içerik ögeleri listelenir. Bu sayfanın Eylemi Güncelleştir bölümünden eylemin durumunu değiştirebilir ve yorum ekleyebilirsiniz.

İş akışına dâhil olan her kullanıcı bir eyleme yorum ekleyebilir. Ancak sadece eyleme atanan kullanıcı o eylemin durumunu düzenleyebilir.

İş Akışı Eylemi sayfasında aşağıdaki işlevler bulunur:

 • Talimatlar - Bu eylem için talimatları gösterir.
 • Son Tarih - Bu eylemin bitiş tarihini gösterir.
 • Görev Atanan - Bu eyleme atanmış olan kullanıcının adını gösterir.
 • Gerekli - Eylemin gerekli olup olmadığını gösterir.
 • İçerik Ögeleri - Bu eylemle ilişkilendirilmiş içerik ögeleri bağlantılarını gösterir.
 • Durum - Bu eylemin durumunu değiştirmek için listelenen seçeneklerden birini belirleyin.
 • Konu - Güncelleştirme için bir konu girin.
 • Yorum - Durum değişikliğiyle ilgili bir yorum girin.
 • Durum Geçmişi - Bu eylemin durum geçmişini gösterir. Geçmiş verilerini genişletmek veya daraltmak için Tümünü Genişlet ve Tümünü Daralt'ı kullanın.

İş akışı bildirimleri

Bir iş akışı için düzenli olarak bildirim almak istiyorsanız bunun için abone olabilirsiniz.

 1. İş Akışları sayfasından iş akışının yanındaki onay kutusunu işaretlerin ve ardından Abone Ol'u seçin. Bildirimleri yönetebileceğiniz İş Akışı Bildirimleri sayfasına yönlendirilirsiniz.
 2. Bildirimler bölümünde, aşağıdakilerden birini seçin:
  • Bir eylemi tamamlamam gerektiğinde: Tamamlamanız gereken eylemler ve kilometre taşlarıyla ilgili durum bildirimleri alın.
  • Her durumda: Eylem ve kilometre taşı durumu da dâhil olmak üzere bir iş akışıyla ilgili tüm bildirimleri alın.
  • Bir iş akışı tamamlandığında veya başarısız olduğunda: Sadece bir iş akışının tamamlanması veya başarısız olması durumunda bildirim alın.
  • Hiçbir zaman: Seçilen iş akışı için hiçbir bildirim almayın.
 3. Gönder'i seçin.

Tüm iş akışı bildirimlerini iptal etmek için Araçlar menüsünden Kişisel Ayarlar'a gidin. İş Akışı Bildirimlerini Kabul Etme onay kutusunu işaretleyin ve Gönder'i seçin.