Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Gebruik de functie Datumbeheer om datums voor inhoud aan te passen wanneer je een cursus uit een eerder semester of kalenderjaar kopieert of herstelt. Denk hierbij aan datums zoals einddatums, beschikbaarheidsdatums en datums voor adaptieve inhoud in een cursus.

Basisinformatie over datumbeheer

Configuratiescherm > Cursustools > Datumbeheer

Op de pagina Datumbeheer kun je instellen of datums automatisch worden aangepast of handmatig vanaf één centrale locatie.

U moet eerst bepalen of de datums van items van de vorige of huidige cursus automatisch moeten worden veranderd in nieuwe datums.

Selecteer Begindatum cursus gebruiken of Aantal dagen aanpassen om de datums overeenkomstig aan te passen.

U kunt ook alle datums bekijken en deze later aanpassen op de pagina Beoordeling datumbeheer.

Begindatum cursus gebruiken

Gebruik deze optie als je de datums voor een nieuw semester wilt aanpassen. De datums worden aangepast op basis van de begindatum van de cursus.

Bij Huidige begindatum wordt de huidige begindatum van de cursus weergegeven. Geef bij Nieuwe begindatum de datum op wanneer de nieuwe cursus moet beginnen. Alle datums in de cursus worden aangepast met het aantal dagen dat elke datum volgt op de begindatum.

Voorbeeld:

De begindatum van de originele cursus was 1 september, met een opdracht die moest worden ingeleverd op 26 september. Er staat dus maximaal 25 dagen voor de opdracht, gerekend vanaf de begindatum. Als je de nieuwe begindatum instelt op 12 januari, moet de opdracht nu op 6 februari binnen zijn, 25 dagen na de nieuwe begindatum.

Aantal dagen aanpassen

Gebruik deze optie wanneer u exact weet met hoeveel dagen u de datums wilt aanpassen. De aanpassing gebeurt op basis van de datums die op dit moment zijn ingesteld voor items in de cursus, niet de huidige datum. Negatieve getallen passen de datums naar achteren aan. Positieve getallen passen de datums naar voren aan.

Voorbeeld:

Op 1 juni past u de datums aan met 30 dagen. De opdracht met eerst de einddatum 1 september moet nu op 1 oktober worden ingeleverd.

Alle datums voor beoordeling weergeven

Gebruik deze optie om een lijst te zien met alle inhoud en tools met datums in de cursus. Selecteer Start om de lijst weer te geven. Op de pagina Beoordeling datumbeheer kun je alle datums bekijken en zo nodig aanpassen.

Selecteer de knop Vernieuwen in de in de rechterbovenhoek, zodat alle wijzigingen zichtbaar worden die zijn gemaakt in de cursus sinds Datumbeheer voor het laatst is uitgevoerd.

Selecteer in de rij van een item het datum- of bewerkingspictogram om de datum te wijzigen.

Selecteer één, meerdere of alle items in de lijst en selecteer Datums aanpassen om meerdere datums tegelijk aan te passen. In het paneel dat onder aan de pagina wordt geopend, kun je aangeven met hoeveel dagen de datums van de geselecteerde items moeten opschuiven. Met een negatief getal worden de datums naar achteren aangepast.


Inhoud en tools die ondersteund worden door datumbeheer

Deze items met datums worden ondersteund:

  • Inhoud, zoals items, bestanden en audio
  • Toetsen, enquêtes en opdrachten
  • Tools, zoals discussies, blogs, dagboeken en aankondigingen
  • Handmatig toegevoegde cijferkolommen
  • Cursus- en organisatietaken

De einddatums van taken worden verschoven tijdens het proces en worden weergegeven op het scherm Bekijk en bewerk datums. Je kunt de einddatums echter niet bewerken.

Inhoud en tools die niet worden ondersteund

Het is echter niet mogelijk om de datums van deze inhoud aan te passen met Datumbeheer.

Begin- en einddatums voor sessies van Blackboard Collaborate worden niet ondersteund door Itemanalyse.