Denne informasjonen gjelder bare for Original-emnevisningen. Institusjonen din bestemmer hvilke verktøy som er tilgjengelige.

Du kan bruke datostyringsfunksjonen til å oppdatere innholdsdatoer når du kopierer eller gjenoppretter et emne fra et tidligere semester eller kalenderår. Datotyper omfatter leveringsfrister, tilgjengelighet og datoer for tilpasset visning som er relatert til emneinnholdet.

Grunnleggende om datostyring

Kontrollpanel > Emneverktøy > Datostyring

Du kan justere datoene automatisk eller enkeltvis på den praktiske Datostyring-siden.

Det første trinnet for datostyringer er å bestemme om du vil at systemet automatisk skal justere det forrige eller nåværende emneelementet for de nye datoene.

Velg Bruk emnets startdato eller Juster med antall dager for å justere datoene i henhold til det du har valgt.

Du kan også gå gjennom og justere dem senere på Gjennomgang av datastyring-siden.

Bruk emnets startdato

Bruk dette alternativet når du vil justere datoer for et nytt semester. Juster datoene i henhold til emnets startdato.

Gjeldende startdato viser datoen som for øyeblikket er valgt som emnets startdato. Endre den nye startdatoen så den passer med startdatoen for dette nye emnet. Alle datoer i emnet justeres med antall dager hver dato kommer etter startdatoen.

Eksempel:

Det opprinnelige emnet startet 1. september med en oppgave som skulle leveres 26. september. Oppgaven skal leveres 25 dager etter startdatoen. Hvis du justerer den nye startdatoen til 12. januar, er leveringsfristen for oppgaven nå 6. februar, som er 25 dager etter den nye startdatoen.

Juster med antall dager

Bruk dette alternativet når du vet nøyaktig hvor mange dager du vil justere datoene med. Baser det på datoene som for øyeblikket er angitt for hvert element i emnet, ikke dagens dato. Negative tall flytter datoene bakover. Positive tall flytter datoene fremover.

Eksempel:

1. juni justerer du datoene med 30 dager. Oppgaven som skulle leveres 1. September, skal nå leveres 1. oktober.

Vis alle datoer for gjennomgang

Bruk dette alternativet for å vise en liste over alt innhold og alle verktøy med datoer i emnet, og velg Start. Du kan gå gjennom alle datoer og justere dem på Gjennomgang av datostyring-siden.

Velg Oppdater-knappen øverst til høyre for å vise eventuelle endringer som ble gjort i emnet siden datostyringen sist ble kjørt.

Du kan velge dato- eller redigeringsikonet i raden for et element for å endre datoen.

Velg ett, mange eller alle elementer i listen, og velg Juster datoer for å justere mange datoer samtidig. I panelet som åpnes nederst på siden, kan du indikere hvor mange dager du vil flytte de valgte elementene. Negative tall flytter datoene bakover.


Innhold og verktøy som har støtte for datostyring

Disse elementene med datoer er støttet:

  • Innhold, som elementer, filer og lyder
  • Prøver, spørreundersøkelser og oppgaver
  • Verktøy, for eksempel diskusjoner, blogger, dagbøker og oppslag
  • Kolonner for manuell vurdering
  • Emne- og organisasjonsoppgaver

Oppgavers leveringsfrister flyttes i løpet av den samlede flytteprosessen. De vises i skjermbildet for gjennomgang og redigering av datoer, men du kan ikke redigere dem.

Innhold og verktøy som ikke støttes

Du kan ikke justere datoene for utgiverinnhold med datostyring.

Blackboard Collaborate-økter med start- og sluttdatoer støttes ikke av datostyring.