Mae'r wybodaeth hon yn berthnasol i'r Wedd Cwrs Gwreiddiol yn unig. Eich sefydliad sy'n rheoli pa offer sydd ar gael.

Defnyddiwch y nodwedd rheoli dyddiad i ddiweddaru dyddiadau cynnwys wrth gopïo neu adfer cwrs o dymor neu flwyddyn galendr flaenorol. Mae mathau o ddyddiadau'n cynnwys dyddiadau dyledus, argaeledd a dyddiadau rhyddhau addasol mewn perthynas â chynnwys y cwrs.

Elfennau rheoli dyddiadau

Panel Rheoli > Offer y Cwrs > Rheoli Dyddiadau

Yn y dudalen Rheoli Dyddiadau, gallwch ddewis addasu dyddiadau yn awtomatig neu’n unigol o un lleoliad cyfleus.

Cam cyntaf rheoli dyddiadau yw penderfynu a ydych eisiau i'r system addasu dyddiadau blaenorol neu gyfredol eitem cwrs i ddyddiadau newydd.

Dewiswch Defnyddio Dyddiad Cychwyn y Cwrs neu Addasu yn ôl Nifer y Diwrnodau i addasu’r dyddiad yn briodol.

Gallwch wirio'r holl ddyddiadau ac yna eu haddasu yn hwyrach ar y dudalen Adolygu Rheolaeth Dyddiadau.

Defnyddio Dyddiad Dechrau’r Cwrs

Defnyddiwch yr opsiwn hwn wrth addasu ar gyfer tymhorau newydd. Addaswch ddyddiadau yn ôl dyddiad dechrau'r cwrs.

Mae'r Dyddiad Cychwyn Presennol yn arddangos y dyddiad y trefnwyd i ddechrau'r cwrs. Newidiwch y dyddiad dechrau newydd i adlewyrchu pan fydd y cwrs newydd hwn yn mynd i ddechrau. Addasir yr holl ddyddiadau yn y cwrs yn ôl y nifer o ddiwrnodau y mae pob dyddiad yn digwydd wedi'r dyddiad dechrau.

Enghraifft:

Cychwynnodd y cwrs gwreiddiol ar 1 Medi a bydd angen cyflwyno aseiniad erbyn 26 Medi. Bydd angen cyflwyno’r aseiniad 25 diwrnod wedi’r dyddiad dechrau. Os byddwch yn addasu'r dyddiad dechrau newydd i 12 Ionawr, bydd yr aseiniad wedyn yn ddyledus ar 6 Chwefror, sef 25 niwrnod ar ôl y dyddiad dechrau newydd.

Addasu yn ôl Nifer y Diwrnodau

Defnyddiwch yr opsiwn hwn pan fyddwch yn gwybod yn union am sawl diwrnod rydych am addasu'r dyddiadau. Seliwch hi ar yr dyddiadau sydd eisoes wedi'u gosod ar gyfer pob eitem yn y cwrs, nid ar y dyddiad heddiw. Mae rhifau negyddol yn symud y dyddiau yn ôl. Mae rhifau positif yn symud y dyddiau yn ymlaen.

Enghraifft:

Ar Fehefin 1, rydych yn addasu dyddiadau o 30 niwrnod. Mae'r aseiniad a oedd yn ddyledus ar 1 Medi yn awr yn ddyledus ar 1 Hydref.

Rhestru'r holl ddyddiadau i'w gwirio

Defnyddiwch yr opsiwn hwn i arddangos rhestr o'r holl gynnwys gyda dyddiadau yn y cwrs a dewiswch Cychwyn. Ar y dudalen Adolygu Rheolaeth Dyddiadau, gallwch wirio'r holl ddyddiadau a'u haddasu yn ôl yr angen.

Dewiswch y botwm Adnewyddu yn y gornel dde uchaf i roi cyfrif am unrhyw newidiadau a wnaethpwyd i'r cwrs ers yr adeg y rhedwyd rheoli dyddiadau ddiwethaf.

Yn rhes yr eitem, dewiswch y dyddiad neu golygwch yr eicon i newid y dyddiad.

Dewiswch un eitem, eitemau lluosog, neu bob eitem yn y rhestr i Addasu Dyddiadau mewn swp. Yn y panel sy’n agor ar waelod y dudalen, gallwch chi nodi sawl diwrnod y dylid symud dyddiadau’r eitemau a ddewiswyd. Mae rhif negyddol yn symud y dyddiadau'n ôl.


Cynnwys ac offer a ategir gan reoli dyddiadau

Cefnogir yr eitemau â dyddiadau hyn:

  • Cynnwys, fel eitemau, ffeiliau, a sain.
  • Profion, Arolygon, a Chronfeydd
  • Offer, fel trafodaethau, blogiau, dyddlyfrau, a chyhoeddiadau.
  • Colofnau Gradd â Llaw
  • Tasgau cwrs a mudiad

Symudir y dyddiadau cyflwyno tasgau yn ystod y broses symud mewn swp, ac maent yn ymddangos yn y sgrîn adolygu a golygu dyddiadau.

Cynnwys ac offer na chefnogir

Ni allwch newid dyddiadau cynnwys cyhoeddwr o Reoli Dyddiad.

Ni chefnogir dyddiadau dechrau a gorffen sesiynau Blackboard Collaborate gan reoli dyddiad.