This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

Önceki bir dönemdeki veya takvim yılındaki bir kursu geri yüklerken içerik tarihlerini güncelleştirmek için tarih yönetimi aracını kullanabilirsiniz. Tarih türleri, kurs içeriğine ilişkin vade tarihleri ile birlikte, kullanılabilirlik sağlama ve uyarlamalı sürüm tarihlerini kapsar.

Tarih yönetimi ile ilgili temel bilgiler

Denetim Masası > Kurs Araçları > Tarih Yönetimi

Tarih Yönetimi sayfasında, tarihleri uygun bir yerden otomatik olarak veya tek tek ayarlamayı seçebilirsiniz.

Tarih yönetimindeki ilk adım sistemin otomatik olarak önceki veya geçerli kurs ögesi tarihlerini yeni tarihlere ayarlamasını isteyip istemediğinize karar vermektir.

Tarihi uygun şekilde ayarlamak için Kurs Başlangıç Tarihini Kullan veya Gün Sayısına Göre Ayarla ögesini seçin.

Ayrıca tüm tarihleri gözden geçirebilir ve bunları daha sonra Tarih Yönetimi Ön İzlemesi sayfasında ayarlayabilirsiniz.

Kurs başlangıç tarihini kullanma

Yeni bir dönemin tarihlerini ayarlamak istediğinizde bu seçeneği kullanın. Tarihleri kurs başlangıç tarihine göre ayarlayın.

Şu Andaki Başlangıç Tarihi ögesinde, şu anda kursun başlamak üzere ayarlandığı tarih görüntülenir. Bu yeni kursun ne zaman başlayacağını yansıtacak şekilde yeni başlangıç tarihini değiştirin. Kurstaki tüm tarihler, tarihlerin başlangıç tarihinden sonra gerçekleştiği gün sayısına göre ayarlanır.

Örnek:

Orijinal kurs 1 Eylül'de başlamıştır ve son tarihi 26 Eylül olan bir ödev vardır. Ödevin süresi başlangıç tarihinden sonra 25 gündür. Yeni başlangıç tarihini 12 Ocak olarak ayarlarsanız ödevin son tarihi artık yeni başlangıç tarihinin 25 gün sonrası, yani 6 Şubat olur.

Gün sayısına göre ayarlama

Tarihleri tam olarak kaç gün ayarlayacağınızı bildiğinizde bu seçeneği kullanın. Bugünün tarihini değil, kursta şu anda her öge için ayarlanmış olan tarihleri temel alın. Negatif değerler tarihleri geri çeker. Pozitif değerler tarihleri ileri atar.

Örnek:

1 Haziran'da tarihlerde 30 günlük ayarlama yaptınız. Son tarihi 1 Eylül olan ödevin son tarihi artık 1 Ekim olur.

Tüm tarihleri gözden geçirilmek üzere listeleme

Tarihlerle birlikte kurstaki tüm içeriğin ve araçların listesini görüntülemek için bu seçeneği kullanın ve Başlat ögesini seçin. Tarih Yönetimini Gözden Geçirme sayfasında tüm tarihleri gözden geçirebilir ve uygun şekilde ayarlayabilirsiniz.

Tarih yönetimi son çalıştırıldığından bu yana kursta yapılan değişiklikleri görüntülemek için sağ üst köşedeki Yenile düğmesini seçin.

Ögenin satırındaki tarihi değiştirmek için tarihi veya düzenleme simgesini seçin.

Bir ögeyi, birden fazla ögeyi veya tüm ögeleri toplu ayarlamak için listedeki tüm ögeleri seçin ve Tarihleri Ayarla seçeneğini belirleyin. Sayfanın en altında açılan panelde, seçilen ögelerin tarihlerinin kaç gün taşınacağını belirtebilirsiniz. Negatif bir değer tarihleri geri çeker.


Tarih yönetiminde desteklenen içerik ve araçlar

Tarihi olan şu ögeler desteklenir:

  • Ögeler, dosyalar ve ses gibi içerikler
  • Testler, anketler ve ödevler
  • Tartışmalar, bloglar, günlükler ve duyurular gibi araçlar
  • Elle verilmiş not sütunları
  • Kurs ve organizasyon görevleri

Görev son tarihleri toplu taşıma işlemi sırasında taşınır, ayrıca tarihleri gözden geçirme ve düzenleme ekranında görünür, ancak son tarihleri düzenleyemezsiniz.

Desteklenmeyen içerik ve araçlar

Yayıncı içeriğinin tarihlerini tarih yönetimi yoluyla ayarlayamazsınız.

Blackboard Collaborate oturumlarının başlangıç ve bitiş tarihleri tarih yönetiminde desteklenmez.