Individuele cijfers of één groepscijfer voor alle leden?

Two ants carrying an apple.

Een groep is een team. Ongeacht of jij de samenstelling van de groepen bepaalt of studenten dit zelf doen, zullen de meeste studenten zich inzetten om een gemeenschappelijk doel te realiseren. Individuele aansprakelijkheid is essentieel voor een groep om efficiënt te kunnen werken en waardevolle resultaten te behalen. Wanneer elk lid van een groep hetzelfde cijfer krijgt, wordt individuele aansprakelijkheid een probleem.

Misschien vind je het prettig om individuele cijfers te bepalen voor een groepsproject. Sommige cursusleiders geven alle leden hetzelfde cijfer voor hun groepsopdracht. Hierdoor valt het concurrentie-element binnen de groep weg en blijft de focus gericht op samenwerken. Je voorkomt dat studenten ontevreden zijn over het delen van een cijfer door ervoor te zorgen dat het groepscijfer maar een klein percentage vertegenwoordigt van het totale cijfer.

Een andere mogelijkheid is om de bijdrage van studenten te bepalen aan de hand van verschillende opdrachten. Je kunt kiezen voor evaluatie van elkaars werk, en de scores bekijken voor individuele toetsen, enquêtes en individuele opdrachten voor reflectief schrijven.


Voordelen van beoordeling door medestudenten

Beoordeling door medestudenten is een manier om studenten te laten deelnemen aan het evaluatieproces door commentaar te geven op het werk van de andere groepsleden en dit werk te beoordelen. Je kunt de feedback gebruiken om een cijfer voor deelname te bepalen of om bonuspunten te geven aan groepsleden die zich aan de omschreven vereisten hebben gehouden.

Als groepsleden vooraf weten dat ze elkaar gaan beoordelen, voelen ze zich misschien meer betrokken en verantwoordelijk. Als ze samenwerken met mensen door wie ze later worden beoordeeld, kan dit een eindproduct van hogere kwaliteit opleveren en is het rendement mogelijk hoger. Je kunt onderlinge beoordeling gebruiken als onderdeel van het samenwerkingsproces en niet alleen als een vragenlijst aan het einde van de opdracht als er geen mogelijkheden voor verbetering meer zijn. U kunt vragen om korte beoordelingen van het samenwerkingsproces.

Houd rekening met deze vragen als je uiteindelijk een cijfer gaat bepalen voor de prestaties van een groep en de bijdragen van de individuele leden:

 • Hoe heeft de groep het succes van de groep en elkaar geëvalueerd?
 • Voldoet het opgeleverde product van de groep aan de vereisten van de opdracht?

Rubrieken en voortgangsrapporten

Bied studenten rubrieken, standaarden en richtlijnen aan voordat ze het werk van elkaar gaan beoordelen. Neem de tijd om met elk team virtueel kennis te maken en de rollen binnen het team te bespreken. Bespreek ook hoe je wilt dat het team samenwerkt, hoe vaak er moet worden overlegd en hoe de onderlinge beoordeling wordt meegeteld voor het eindcijfer.

U kunt een eenvoudig wekelijks voortgangsrapport gebruiken om ervoor te zorgen dat groepsleden niet achterop raken. Verwerk drie of vier van deze vragen in het rapport:

 • Zijn de weekdoelen gehaald door de groep?
 • Is er voldoende tijd besteed aan het groepswerk?
 • Hebben alle leden evenveel bijgedragen?
 • Hebben de leden goed samengewerkt?
 • Wat had u zelf nog kunnen doen om uw team deze week te helpen?
 • Wat hadden anderen nog kunnen doen om uw team deze week te helpen?
 • Wie heeft deze week het meest of het minst gedaan?
 • Wat is één aspect van de teamdynamiek die u zou wijzigen?
 • Noem drie positieve dingen en één negatief ding over het werken in uw groep deze week?

Meer over het beoordelen van groepsopdrachten

Meer over rubrieken