Skal du gi individuelle vurderinger eller en fellesvurdering for alle gruppemedlemmene?

Two ants carrying an apple.

En gruppe er et team. Uansett om det er du eller studentene som velger grupper, jobber de fleste studentene forhåpentligvis mot et felles mål. Individuelt ansvar er avgjørende for om en gruppe arbeider effektivt og skriver gode oppgaver. Når hvert gruppemedlem får samme vurdering, blir individuelt ansvar et problem.

Det kan være vanskelig å sette indiviguelle vurderinger for gruppeprosjekter. Noen lærere gir alle medlemmene den samme vurderingen for gruppearbeid. Dette fjerner konkurranseaspektet innad i gruppen, slik at studentene kan fokusere på å samarbeide. For å unngå bekymringer rundt delte vurderinger hos studentene bør ikke gruppevurderinger utgjøre mer enn en liten del av studentenes totalvurderinger.

Eventuelt kan du bruke ulike oppgaver til å vurdere de ulike studentenes bidrag. Du kan be om studentvurderinger og gå gjennom hver students poengsummer for prøver og reflekterende skriveoppgaver.


Fordeler med studentvurderinger

Med studentvurderinger deltar studentene i vurderingsprosessen. De kommenterer og bedømmer arbeidet til hvert gruppemedlem. Du kan bruke tilbakemeldingene til å legge til en deltakelsesvurdering eller bonuspoeng for å belønne gruppemedlemmer som har oppfylt kravene dine.

Hvis gruppemedlemmer på forhånd er klar over at de kommer til å bli bedt om å vurdere de andre i gruppen, kan de ofte føle seg mer involvert og få en større ansvarsfølelse. Dette fører ofte til at studentene lærer mer samt leverer sluttprodukter med høyere kvalitet, siden de vet at det er de andre i gruppen som kommer til å vurdere dem. Du kan bruke studentvurderinger som en del av samarbeidsprosessen og ikke bare som en spørreundersøkelse på slutten av arbeidet, når det ikke lenger er mulig å forbedre det. Du kan utføre raske sjekker for å se hvordan samarbeidsprosessen fungerer.

Når du tildeler en vurdering for en gruppeoppgave og bidragene til enkeltmedlemmene, bør du ta hensyn til disse spørsmålene:

 • Hvordan har gruppen vurdert resultatene sine og hverandre?
 • Har innleveringen fra gruppen oppfylt kravene til oppgaven?

Vurderingsmatriser og fremdriftsrapporter

Oppgi vurderingsmatriser, standarder og retningslinjer før studentene vurderer hverandres arbeid. Hold et nettmøte med hver gruppe for å diskutere teamrollene. Drøft hvordan du forventer at teamet samarbeider, hvor ofte de må møtes, og hvordan studentvurderingsdelen påvirker den endelige vurderingen.

Du kan bruke en enkel ukentlig rapport for studieprogresjon for å hjelpe gruppemedlemmene med å holde seg på riktig spor. Inkluder tre eller fire av disse spørsmålene:

 • Har gruppen nådd ukens mål?
 • Brukte du nok tid på gruppearbeid?
 • Har alle medlemmene bidratt like mye?
 • Har gruppen jobbet bra sammen?
 • Hva annet kunne du ha gjort for å hjelpe gruppen denne uken?
 • Hva kunne andre ha gjort for å hjelpe gruppen denne uken?
 • Hvem gjorde minst eller mest denne uken?
 • Hva er én ting du ville ha endret i gruppedynamikken?
 • Kan du nevne tre positive og én negativ ting om gruppeopplevelsen din denne uken?

Mer informasjon om vurdering av gruppeoppgaver

Mer om vurderingsmatriser