Hoe we browsers testen en valideren

Het beleid van Blackboard ten aanzien van het testen en valideren van browsers wordt bepaald door twee hoofdpunten:

 1. We willen de meest recente browsers testen en valideren, met name in gevallen waarbij automatische updates van de browser snelle upgrades door de gebruiker tot gevolg hebben.
 2. We willen een uitgebalanceerde, brede set browsers testen en valideren die door onze klanten worden gebruikt.

Als een browser wordt vermeld als getest en gevalideerd, betekent dit dat Blackboard het gebruik van de browser op twee manieren ondersteunt:

 1. Voorafgaand aan een nieuwe release van Learn worden de beschikbare combinaties van browser en besturingssysteem getest om te voorkomen dat de release inclusief problemen met de browser wordt vrijgegeven.
 2. Na het uitkomen van een nieuwe release van Learn, wordt er op de volgende manieren snel hulp geboden voor problemen met ondersteunde browsers:
  • We accepteren Support-incidenten over de platformtechnologie, het helpen zoeken naar een oplossing en het escaleren van problemen voor oplossing, ongeacht de gebruikte browser.
  • We stellen alles in het werk om oplossingen te vinden voor browserproblemen in productreleases, net als bij elk ander type probleem.

Browsers

Blackboard test en valideert vier veelgebruikte browsers voor Learn-releases.De andere twee browsers zijn ontworpen voor verschillende besturingssystemen en hanteren een snel updatetraject dat gebruikmaakt van kanalen:

 • Edge van Microsoft
 • Firefox van Mozilla
 • Chrome van Google

Voor deze browsers test Blackboard hun laatste 'stabiele' release-kanaal op het moment van de test. Dat is het kanaal dat het meest wordt getest door de leveranciers zelf voordat ze de nieuwe release vrijgeven aan gebruikers.

Daarnaast test en valideert Blackboard het speciale ESR-kanaal (Extended Support Release) van Firefox, dat bestaat uit een subset van het stabiele kanaal die is ontworpen voor bedrijfsbrede implementatie. Ga voor meer informatie naar de pagina Extended Support Release van Firefox (Engelstalig).

Blackboard test ook browsers die een traditioneel traject voor software-updates volgen met periodieke releases van nieuwe versies als GA (Generally Available of algemeen beschikbaar), zoals Safari van Apple.

Als je informatie wilt over de specifieke versies van elke browser die zijn getest en gevalideerd op het moment van de release van een bepaalde versie van Blackboard Learn, raadpleeg je de release-opmerkingen voor die release.


Blackboard's benadering van de weergave in browsers

De weergavelaag van Blackboard Learn bestaat uit HTML (Hypertext Markup Language), CSS (Cascading Style Sheets) en JavaScript, die allemaal voldoen aan moderne standaarden voor die talen.

Onze universele ontwerpbenadering is gericht op interoperabiliteit. Dit betekent dat we waar mogelijk geen code schrijven die specifiek is voor een bepaalde browser of dat we de minimale hoeveelheid encapsulatie gebruiken om variaties tussen de browsers op te vangen.

 • De weergavelaag van Blackboard Learn werkt samen met de weergave-engine van uw browser, wat het onderdeel is dat de webpagina's tekent in het hoofdgebied van het browservenster.
 • Alle weergave-engines van de browsers zijn ontworpen om goed samen te werken met code in HTML, CSS en JavaScript die voldoet aan gedefinieerde standaarden. Het gaat om de volgende engines:
  • WebKit, de engine voor Safari, Chrome en Opera
  • Blink, een versie van WebKit die de engine vormt voor de meest recente versies van Chrome
  • Gecko, de engine voor Firefox

Deze ontwerpbenadering van de weergavelaag van Blackboard Learn geeft ons het vertrouwen dat nieuwe versies van browsers, als deze op de markt komen, blijven werken met huidige versies van Learn.


Blackboards benadering van het testen van browsers

Om dit vertrouwen te verifiëren voor elke nieuwe release, voert Blackboard voor elke nieuwe versie van een browser een aantal compatibiliteitstests uit voor verschillende combinaties van besturingssystemen. Op deze manier kunnen we de ondersteuning al bieden voordat een bepaalde versie wordt vrijgegeven. Tijdens het testen wordt gebruikgemaakt van de volledige set met strategieën voor geautomatiseerd en handmatig testen die beschikbaar zijn om zo betrouwbare testresultaten te verkrijgen.


Nieuwere browserversies

Aangezien sommige leveranciers steeds vaker een nieuwe versie van hun browser uitbrengen, is het beleid van Blackboard ondersteuning te bieden voor alle nieuwe browserversies die als Algemeen beschikbaar worden vrijgegeven of die via ondersteunde releasekanalen op de markt komen, zelfs als de browser beschikbaar komt nadat de tests voor de release zijn voltooid. Als klanten in de praktijk ernstige problemen constateren met een browser die voorlopig door ons wordt ondersteund, worden deze problemen met de hoogste prioriteit in behandeling genomen. We voeren regelmatig tests uit voor nieuwe browsers om te garanderen dat het systeem blijft presteren zoals verwacht. De documentatie voor klanten voor ondersteunde browsers wordt dan indien nodig aangepast.


Oudere browsers

Net zoals wij adviseren altijd met de meest recente versie van Blackboard Learn te werken om de beste prestaties te krijgen, geven de leveranciers van browsers dezelfde aanbeveling voor hun software. Sommige oudere versies van browsers van bepaalde leveranciers kunnen weergaveproblemen geven met nieuwere versies van Learn, en sommige nieuwere browserversies kunnen weergaveproblemen geven met oudere versies van Learn.

Blackboard accepteert nog steeds incidenten voor deze browsers die worden gemeld aan Support. Er zal dan worden gekeken of het probleem kan worden gerepliceerd in een volledig ondersteunde browser. Als het probleem niet gerepliceerd kan worden, raadt Blackboard de klant aan om over te stappen op een browserversie die volledig ondersteund wordt door Blackboard. In sommige gevallen kan een update naar een meer recente versie van Learn een oplossing zijn.


Cookies en JavaScript

Ongeacht de browser die wordt gebruikt, is voor Blackboard Learn vereist dat het gebruik van sessiecookies en JavaScript is ingeschakeld in de browser van de gebruiker om de juiste ervaring voor onderwijzen en leren te kunnen bieden.