De modules worden weergegeven met selectievakjes in de kolommen Weergegeven en Vereist. Modules in de kolom Weergegeven kunnen door gebruikers worden weergegeven of verborgen. De modules in de kolom Vereist worden altijd weergegeven.

Standaardinhoud beheren

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer bij Communities de optie Tabbladen en modules.
 2. Selecteer Tabbladen.
 3. Selecteer Standaardinhoud in het menu van het tabblad. In de volgende tabel worden de beschikbare taken beschreven.
  Beschikbare velden voor standaardinhoud
  Bewerking Selecteren
  Een module weergegeven op het tabblad Schakel in de kolom Weergegeven het selectievakje in voor modules die op het tabblad moeten worden weergegeven. Een ingeschakeld selectievakje geeft aan dat de module op het tabblad wordt weergegeven. Klik nog een keer op het selectievakje om een module van het tabblad te verwijderen.
  Een module verplicht weergeven op het tabblad Schakel in de kolom Vereist het selectievakje in voor modules die verplicht op het tabblad moeten worden weergegeven. Een ingeschakeld selectievakje geeft aan dat de module altijd op het tabblad wordt weergegeven. Klik nog een keer op het selectievakje om in te stellen dat modules niet vereist zijn.
  De plaatsing van de modules en de stijl op het tabblad bepalen Standaardopmaak in de instructies boven aan de pagina. De pagina Standaardopmaak wordt weergegeven.
 4. Selecteer Verzenden.