Op het tabblad Diensten staan koppelingen. Vaak verwijzen deze koppelingen naar andere diensten die door de instelling worden aangeboden. Koppelingen naar diensten (services) kunnen in mappen en submappen worden geordend om zo een samenvatting van de diensten te maken.

Diensten beheren

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Communities de optie Tabbladen en modules.
 2. Selecteer Tabbladen.
 3. Selecteer Diensten in het menu van het tabblad. In de volgende tabel worden de beschikbare taken beschreven.
  Bewerking Selecteren
  De koppelingen ordenen De dubbele pijl vóór de dienst en sleep de dienst naar de gewenste positie.
  Een koppeling volgen De hyperlink van een webkoppeling om de koppeling te volgen naar een website.
  Een koppeling toevoegen Een webkoppeling maken
  Een koppeling bewerken Klik op Bewerken voor een bepaalde koppeling.
  Een koppeling verwijderen Delete for a link to permanently remove it from the tab. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.
  Een map toevoegen Map maken
  Koppelingen en mappen binnen een map weergeven De mapnaam. Er wordt een paginaweergave getoond met alle mappen en koppelingen uit die map.
  Een map verwijderen Klik op Verwijderen voor een map om deze permanent van het tabblad te verwijderen. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt en verwijdert ook koppelingen en mappen die binnen de map worden weergegeven.
  Een map wijzigen Klik op Bewerken voor een map.
  Een map kopiëren Kopiëren voor een map.
 4. Selecteer Verzenden.

Een koppeling voor een dienst toevoegen of wijzigen

Via de pagina Externe koppeling toevoegen kunt u koppelingen toevoegen aan het tabblad Diensten. Koppelingen kunnen direct op het tabblad of in een map worden weergegeven.

 1. Select Create Web Link or Edit in the menu for an existing link. In de volgende tabel worden de beschikbare velden beschreven.
  Beschikbare velden voor webkoppelingen
  Veld Beschrijving
  Webkoppelingsgegevens
  naam Voer een naam in voor de koppeling.
  URL Voer een URL in voor de koppeling. Dit moet de volledige URL zijn. Bijvoorbeeld: http://www.blackboard.com niet www.blackboard.com of blackboard.com
  Tekst Voer een beschrijving van de koppeling in.
  Opties
  Gebruikers toestaan een inhoudsitem te bekijken Selecteer Ja om de koppeling zichtbaar te maken voor gebruikers. Selecteer Nee om de koppeling niet beschikbaar te maken voor gebruikers.
  Aantal keren weergegeven bijhouden Selecteer Ja om voor elk inhoudsitem in de map bij te houden hoe vaak het item is weergegeven.
  Openen in nieuw venster Selecteer Ja of Nee om de koppeling al dan niet in een nieuw venster te openen.
  Datum- en tijdbeperkingen selecteren Schakel de selectievakjes Weergeven vanaf en Weergeven tot in en selecteer vervolgens het bereik van de datums waarop de map moet worden weergegeven.
 2. Selecteer Verzenden.

Een map voor een dienst toevoegen of wijzigen

U kunt mappen toevoegen of wijzigen via de pagina Map toevoegen of de pagina Map bewerken. De velden op de pagina Map toevoegen en de pagina Map bewerken zijn hetzelfde. De pagina Map toevoegen wordt geopend met lege velden terwijl de pagina Map bewerken wordt geopend met een map met inhoud.

 1. Select Create Folder or select Edit in the menu for an existing folder. In de volgende tabel worden de beschikbare velden beschreven.
  Beschikbare velden voor mappen voor het tabblad Diensten
  Veld Beschrijving
  Mapinformatie
  naam Typ een naam die de inhoud van de map goed beschrijft.
  Kleur van naam Selecteer Kiezen om een tekstkleur voor de mapnaam te selecteren. De standaardkleur is zwart.
  Tekst Voer een beschrijving van de map in.
  Opties
  Gebruikers toestaan een inhoudsitem te bekijken Selecteer Ja om de map beschikbaar te maken voor gebruikers. Selecteer Nee om de map niet beschikbaar te maken voor gebruikers.
  Aantal keren weergegeven bijhouden Selecteer Ja om bij te houden hoe vaak de map wordt weergegeven.
  Datum- en tijdbeperkingen selecteren Selecteer het bereik van de datums waarop de map moet worden weergegeven.
 2. Selecteer Verzenden.