Inhoud van hotspots kan bestaan uit advertenties of andere afbeeldingen die relevant zijn voor uw instelling. Primaire hotspotinhoud wordt als koptekst op het tabblad Community weergegeven. Secundaire hotspotafbeeldingen worden weergegeven onder de externe koppelingen in het toolpaneel op portaaltabbladen. Beheerders uploaden hotspotafbeeldingen of gebruiken de HTML-optie om externe afbeeldingen en informatie te importeren.

de gegevens die op deze pagina worden ingevoerd voor de primaire hotspotinhoud, worden automatisch weergegeven in de module Primaire hotspots. Deze module is toegankelijk via de pagina Modules beheren. De module-inhoud kan alleen worden gewijzigd op de pagina Hotspots beheren.

Hotspots beheren

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Communities de optie Tabbladen en modules.
 2. Selecteer Tabbladen.
 3. Selecteer Hotspotinhoud in het menu van het tabblad. Deze optie is beschikbaar voor de tabbladen Mijn instelling, Cursussen, Community en Diensten, evenals voor moduletabbladen die door een beheerder zijn gemaakt. In de volgende tabel worden de beschikbare velden beschreven.
  Beschikbare velden voor hotspotinhoud
  Veld Beschrijving
  Primaire hotspotinhoud bewerken
  Geen Selecteer deze optie om de primaire hotspot links van het tabblad leeg te laten.
  Afbeelding en koppeling Selecteer deze optie om een lokale afbeelding toe te voegen als de afbeelding voor de primaire hotspot. Voer een bestandsnaam in of selecteer Bladeren om te zoeken naar een afbeeldingsbestand. Deze afbeelding wordt als de primaire hotspot weergegeven wanneer je de optie Afbeelding en koppeling selecteert. Voer een URL in. De URL wordt weergegeven in een afzonderlijk browservenster wanneer de afbeelding wordt geselecteerd. Als u een URL invoert, moet u deze altijd volledig invoeren. Bijvoorbeeld: http://www.blackboard.com niet www.blackboard.com of blackboard.com
  HTML Wanneer een advertentieserver wordt gebruikt, kan het bedrijf dat de advertentieserver beheert, HTML-code aanleveren voor de advertentie. Plaats die HTML-code in dit vak om de advertenties weer te geven.
  Secundaire hotspotinhoud bewerken
  Geen Selecteer deze optie om de secundaire hotspot links van het tabblad leeg te laten.
  Afbeelding en koppeling Selecteer deze optie op een lokale afbeelding toe te voegen als de afbeelding voor de secundaire hotspot. Voer een bestandsnaam in of selecteer Bladeren om te zoeken naar een afbeeldingsbestand. Deze afbeelding wordt weergegeven als de secundaire hotspot wanneer u de optie Koppeling voor afbeelding selecteert. Voer een URL in. De URL wordt weergegeven in een afzonderlijk browservenster wanneer de afbeelding wordt geselecteerd. Als u een URL invoert, moet u deze altijd volledig invoeren. Bijvoorbeeld: http://www.blackboard.com niet www.blackboard.com of blackboard.com
  HTML Wanneer een advertentieserver wordt gebruikt, kan het bedrijf dat de advertentieserver beheert HTML-code leveren voor de advertentie. Plaats die HTML-code in dit vak om de advertenties weer te geven.

de pagina Module-eigenschappen voor het tabblad Community bevat een derde gedeelte voor hotspotinhoud.