Gebruik de pagina Standaardopmaak om de stijl en ordening van modules op een tabblad te configureren. Beheerders kunnen via de pagina Modulethema aanpassen extra modulethema's maken om de stijl van modules te wijzigen.

De standaardopmaak wijzigen

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer bij Communities de optie Tabbladen en modules.
 2. Selecteer Tabbladen.
 3. Selecteer Standaardopmaak in het menu van het tabblad. In deze tabel worden de beschikbare velden beschreven.
  Beschikbare velden voor standaardopmaak
  Veld Beschrijving
  Kolombreedten instellen
  Kolombreedten Selecteer de breedte voor elke kolom op het tabblad. Als u de standaardwaarden wilt gebruiken, selecteert u Standaard. De menukolom kan worden opgegeven in pixels of percentages. De standaardwaarde voor de menukolom is 150 pixels. Met de optie Pixels en percentages kunt u de menukolom in pixels en de andere kolommen in percentages opgeven. Als je de menukolom in percentages wilt opgeven, selecteer je Percentages en typ je de numerieke waarde voor de breedte van elke kolom. De totaalwaarde van alle percentages moet gelijk aan of lager dan 100% zijn.
  Kop instellen
  koptekst Selecteer een module die als kop voor het tabblad moet worden gebruikt. Of selecteer Geen koptekst.
  De bovenste module instellen
  Selecteer de modules die je aan het begin van de kolommen wilt plaatsen en vastmaken. Vastgemaakte modules zijn zichtbaar voor alle gebruikers.
  Inhoudsopmaak instellen
  Sorteer de modules met behulp van de pijl-omhoog en de pijl-omlaag. Je kunt modules verwijderen via het pictogram X. Modules die zijn gemarkeerd met een sterretje, zijn vereist en kun je niet verwijderen.
  Voettekst instellen
  Voettekst Selecteer een module die als voettekst voor het tabblad moet worden gebruikt. Of selecteer Geen voettekst.
  Modulethema's instellen
  Thema selecteren Selecteer een thema voor het weergeven van modules op het tabblad. Je kunt extra thema's maken met de functie Modulethema aanpassen.
 4. Selecteer Verzenden.