Modules zijn aparte informatiepakketten met gegevens uit Blackboard Learn en uit externe bronnen. Moduletabbladen die door de systeembeheerder worden toegevoegd, functioneren op dezelfde wijze als het tabblad Mijn instituut. U kunt meerdere moduletabbladen maken met inhoud voor specifieke instellingsrollen. De tabbladen Diensten, Community en Cursussen functioneren ook als moduletabbladen.

U kunt een moduletabblad maken met een of twee kolommen met modules, afgezien van de menukolom. Nadat u een tabblad hebt gemaakt, kunt u het aantal kolommen niet meer wijzigen.

Een moduletabblad maken

Volg de onderstaande stappen om een moduletabblad te maken.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Communities de optie Tabbladen en modules.
 2. Selecteer Tabbladen.
 3. Selecteer Moduletabblad maken. In de volgende tabel worden de beschikbare velden beschreven.
  Beschikbare velden voor met maken van moduletabbladen
  Veld Beschrijving
  Titel U kunt de titel van het tabblad wijzigen door de tekst in dit veld aan te passen. De titel wordt weergegeven als de naam van het tabblad in het kopframe.
  Referentienaam Typ een naam voor het tabblad die eenvoudig kan worden onthouden.
  Gebruikers toestaan om het tabblad aan te passen Dit veld wordt alleen weergegeven wanneer u eigenschappen wijzigt van het tabblad Mijn instituut of een moduletabblad die door beheerders is gemaakt. Wanneer u Ja selecteert, kunnen gebruikers de modules op het tabblad ordenen en de stijl van de modules aanpassen.
  Aantal kolommen Selecteer 1 of 2 om het aantal kolommen met modules in te stellen.
  Systeembeschikbaarheid Selecteer de optie Ja of Nee. Als u Ja selecteert, kunnen gebruikers het tabblad bekijken. (Het tabblad Systeembeheer is altijd beschikbaar voor de systeembeheerder.)
 4. Selecteer Verzenden.