Een opmaak is een reeks onderscheidende kleuren, namen en afbeeldingen voor het systeem. In een virtuele installatie kunnen verschillende opmaken bestaan. Opmaken worden weergegeven op basis van de primaire instellingsrol. Het systeem kan daardoor anders overkomen bij verschillende typen gebruikers terwijl die gebruikers dezelfde inhoud delen.

Opmaken gebruiken ook afzonderlijke hostnamen ter ondersteuning van de stijl. Dit is van belang wanneer Directe toegang is ingeschakeld, omdat een opmaak aan gebruikers kan worden gepresenteerd voordat zij zich aanmelden.

Je kunt alleen meerdere opmaken gebruiken als de instelling toegang heeft tot functies van Community Engagement. In alle andere gevallen is er maar één opmaak beschikbaar.


Welke opmaak ziet een gebruiker?

Opmaken worden weergegeven op basis van de hostnaam en de primaire instellingsrol.

Opmaken per instellingsrol
Voorwaarde Resultaat
De gebruiker heeft toegang tot het systeem via een hostnaam met opmaak en er is geen rol vereist. De opmaak die is gekoppeld aan de hostnaam wordt weergegeven.
De gebruiker heeft toegang tot het systeem via een hostnaam, er is een rol vereist en de gebruiker heeft die rol als primaire instellingsrol. De opmaak die is gekoppeld aan de hostnaam en de rol wordt weergegeven.
De gebruiker heeft toegang tot het systeem via de standaardhostnaam en er is een opmaak toegekend aan de primaire instellingsrol van de gebruiker, De opmaak die is gekoppeld aan de rol wordt weergegeven.
Er is geen opmaak en rol gedefinieerd voor de hostnaam en de primaire instellingsrol. De standaardopmaak wordt weergegeven.

Werken met opmaken als directe toegang is ingeschakeld

U kunt een opmaak opgeven voor de kopframe. Als directe toegang is ingeschakeld, kunt u bovendien instellen welke tabbladen en modules aan het begin worden weergegeven. U kunt instellen welke inhoud wordt weergegeven door een instellingsrol op de opmaakinhoud toe te passen. Deze rol hoeft niet gelijk te zijn aan de instellingsrol waarmee de opmaak is gemaakt. Opmaak via directe toegang werkt alleen als de opmaak beschikbaar is voor iedereen, omdat gebruikers bij directe toegang niet zijn geverifieerd voordat ze gebruikmaken van het systeem.


Modules en tabbladen instellen voor een opmaak

Volg de onderstaande stappen om modules en tabblad in te stellen voor een opmaak.

  1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer bij Communities de optie Opmaken en thema's.
  2. Selecteer Opmaken beheren.
  3. Open het menu van een opmaak.
  4. Selecteer Aanpassen.
  5. Selecteer het tabblad Navigatie-instellingen.
  6. Blader omlaag naar Tabblad voor directe toegang en module-inhoud.
  7. Selecteer een instellingsrol. De tabbladen en modules die voor die instellingsrol beschikbaar zijn, zijn beschikbaar voor gebruikers die van die opmaak gebruikmaken voordat gebruikers zich aanmelden. Na het aanmelden worden modules en tabbladen weergegeven op basis van de instellingsrollen van de gebruiker.
  8. Selecteer Verzenden.