Thema's zijn een belangrijk element van de gebruikersinterface (UI) om tot een uniforme opmaak en werking te komen. Thema's kunnen worden bewerkt om de identiteit en huisstijl van een instelling uit te dragen.

Je kunt afbeeldingen toevoegen en kleuren wijzigen in de gebruikersinterface en ook op andere locaties:

 • Beheerders kunnen de standaardopmaak aanpassen om de culturele identiteit van een instelling te benadrukken.
 • Beheerders kunnen de catalogus met thema's en kleurenpaletten gebruiken om de kleuren aan te passen die overal binnen Blackboard Learn worden gebruikt.
 • Cursusleiders kunnen de tool Cursusstijl gebruiken om hun cursussen aan te passen, inclusief het toevoegen van banners die de identiteit van de instelling verstevigen.

Dit gedeelte bevat gedetailleerde informatie over het downloaden en bewerken van een thema. Daarnaast worden de tools voor het aanpassen van een thema beschreven.

Drie verouderde thema's worden niet meer ondersteund in Blackboard Learn SP10: Blackboard Classic, WebCT Classic 1 en WebCT Classic 2. Als je een van deze thema's na SP9 blijft gebruiken in je standaardopmaak, wordt het thema tijdens de upgrade geconverteerd naar een aangepast thema op je systeem.


Thema’s wijzigen

Thema's die zijn gedownload uit Blackboard Learn kunnen worden bewerkt om de look-and-feel van het systeem aan te passen. Elk thema heeft een CSS-bestand (Cascading Style Sheet of trapsgewijs opmaakmodel) dat bepaalt hoe de UI wordt weergegeven. Kenmerkende eigenschappen zoals tekengrootte en lettertype, achtergrondafbeeldingen en andere XHTML-elementen worden in het CSS beschreven. Met behulp van de browser Mozilla® Firefox® en de Firefox-invoegtoepassing Firebug® kunnen gebruikers direct vanuit de UI eenvoudig afzonderlijke CSS-elementen herkennen.

Download en installeer de nieuwste versie van Firefox en Firebug voordat je de volgende procedures gaat uitvoeren.


Firefox en Firebug

Firefox kan worden uitgebreid met verschillende programma's die door andere bedrijven zijn ontwikkeld. Een van deze programma's is Firebug. Met deze invoegtoepassing voor Firefox is het mogelijk om CSS-, HTML- en JavaScript-code op een webpagina live te bekijken. Als de elementen zijn geïdentificeerd, kunt u een CSS-editor gebruiken om te zoeken naar de elementen en het CSS van het thema te wijzigen.

Firefox installeren

 1. Ga naar http://www.mozilla.com.
 2. (Optioneel) Selecteer desgewenst Nederlands voor de website als die taal beschikbaar is.
 3. Selecteer de groene downloadknop.
 4. Volg de instructies voor de installatie van het programma.
 5. Open Firefox vanaf het bureaublad.

Firebug installeren

 1. Open Firefox.
 2. Open het menu Tools en klik op Add-ons.
 3. Selecteer Get Add-ons.
 4. Typ Firebug in het zoekvak en selecteer de zoekknop.
 5. Selecteer het pictogram Firebug.
 6. Selecteer Installeren. Firefox vraagt u de browser opnieuw te starten wanneer de installatie is voltooid.
 7. Selecteer Ja.

Firebug gebruiken

Gebruik Firebug om het bestaande CSS te inspecteren en alle elementen te zoeken die moeten worden gewijzigd.

 1. Open Firefox.
 2. Selecteer het pictogram van Firebug helemaal rechts op de onderste statusbalk.
 3. Selecteer Inspect.
 4. Gebruik de muis om het gebied van de pagina te zoeken dat u wilt inspecteren.
 5. Selecteer het gebied om dit te inspecteren.
 6. Beweeg de aanwijzer over de XHTML-elementen in de console van Firebug.
 7. Selecteer het XHTML-knooppunt om de beschrijving van het XHTML-element uit te vouwen of te minimaliseren.
 8. Bekijk aan de rechterkant van de console de relevante CSS-klasse of de id voor het geselecteerde element.
 9. Kopieer de klasse of ID-naam.
 10. Plak de klasse of id naar een CSS-editor en zoek naar dat element.
 11. Breng de gewenste wijzigingen aan.
 12. Sla het CSS op als u klaar bent.

Het CSS voor een thema downloaden en wijzigen

Als u de CSS-elementen hebt geïdentificeerd, kunt u het CSS bewerken met een teksteditor.

 1. Selecteer Opmaken en thema's in het configuratiescherm voor systeembeheer.
 2. Klik op Catalogus met thema's en paletten.
 3. Open het menu van het gewenste thema en selecteer Downloaden.
 4. Sla het ZIP-pakket op.
 5. Open het ZIP-pakket en pak de inhoud uit op een veilige locatie.
 6. Open het bestand theme.css in een teksteditor.
 7. Breng de gewenste wijzigingen aan en sla de CSS-bestanden op.
 8. Maak een zip van de inhoud en sla deze op een lokale computer op.
 9. Ga terug naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer Opmaken en thema's.
 10. Klik op Catalogus met thema's en paletten.
 11. Selecteer Thema maken.
 12. Voer een naam en een referentienaam in voor het thema. Voer desgewenst een beschrijving in.
 13. Selecteer Bladeren in mijn computer om het ZIP-bestand te zoeken en te selecteren.
 14. Selecteer Verzenden.

Voorbeeld van CSS

Hier zie je een voorbeeld van het thema Schoolhouse dat standaard deel uitmaakt van Blackboard Learn. In dit voorbeeld zie je de definities voor de kopstijlen, plus de lettertypefamilie.

* {font-family: Cursive, Georgia, Times, serif;}

/* a:focus { Removes focus outline in Firefox (Mozilla) outline:none;

} */

img { /* Centers images vertically and sets borders to 0 */

vertical-align:middle;

border:0px;

}

.hideme {

display:none!important;

}

h1 { /*Equals 19px*/

font-size:148%;

}

h2 {

font-size:123.1%;

}

h3 {

font-size:108%;

}

h1,h2,h3 {

margin:1em 0;

}

h1,h2,h3,h4,h5,h6,strong {

font-weight:bold;

}


Systeemthema's en cursusthema's

Cursusthema's zijn geïntroduceerd in Service Pack 8 om cursusleiders te helpen het uiterlijk van hun cursussen aan te passen. Cursusthema's staan los van systeemthema's. Als je cursusleiders in staat wilt stellen cursusthema's voor hun cursus te gebruiken, ga je naar Configuratiescherm voor systeembeheer > Cursusinstellingen > Cursusthema's en pictogrammen en schakel je het selectievakje Cursusthema's inschakelen in.

Meer informatie over hoe cursusleiders cursusthema's gebruiken

Een nieuw systeemthema moet een miniatuur met de indeling PNG hebben waarvan de naam overeenkomt met de referentienaam van het systeemthema. Als dit PNG-bestand ontbreekt, wordt het thema in de lijst met cursusthema's voorgesteld door het symbool voor een ontbrekende afbeelding. De eenvoudigste manier om deze afbeelding te maken in het nieuwe systeemthema is door de naam van de afbeelding as_2012.png van het thema as_2012 te wijzigen in de referentienaam van het nieuwe systeemthema. Aangezien de afbeelding alleen is bedoeld om aan te geven dat het standaardcursusthema wordt gebruikt en niet om een voorbeeld van het thema te geven, voorkomt u op deze manier dat de gebruiker een symbool ziet dat er een afbeelding ontbreekt.


Aangepaste systeemthema's en nieuwe Building Blocks installeren

Als je een aangepast systeemthema hebt, kan het handig zijn om deze aanpassingen ook te gebruiken voor nieuwe pagina's die deel uitmaken van een Building Block dat je hebt geïnstalleerd via Software-updates. Niet alle Building Blocks die u op deze manier installeert, hebben hun eigen tool-specifieke opmaakmodellen, maar sommige wel.

Wanneer u een Building Block met eigen opmaakmodellen installeert op een systeem met minimaal één aangepast thema, verschijnt er een bericht tijdens de installatie. In dit bericht wordt geadviseerd de voorziening te vergelijken met het aangepaste thema, net als bij een upgrade van Learn. Je krijgt dit bericht wanneer er op het systeem een aangepast thema is geïnstalleerd, ook als dat thema op dit moment niet in gebruik is.

In het configuratiescherm voor systeembeheer kun je zien of er voor een Building Block tool-specifieke opmaakmodellen beschikbaar zijn. In het gedeelte Building Blocks selecteer je Building Blocks en vervolgens Geïnstalleerde tools. Open het menu van een weergegeven Building Block en selecteer Componenten weergeven. Als het Building Block tool-specifieke opmaakmodellen bevat voor één van de standaardthema's van Learn, worden de handles van het thema op deze pagina vermeld.

Als je aangepaste thema's beheert door kopieën van de pakketten offline op te slaan, kun je het offlinepakket met aangepaste thema's vernieuwen door het te downloaden via het configuratiescherm voor systeembeheer nadat de upgrade naar SP14 is voltooid. Je krijgt dan een kopie met de nieuwe pakketstructuur die wordt geïntroduceerd in dat Service Pack. De opmaakmodellen zelf blijven ongewijzigd en de werkstroom voor aanpassingen wordt verder niet gewijzigd. Na de upgrade naar SP14, is het echter niet meer mogelijk offlinepakketten met de oudere structuur te uploaden. Als u dat probeert, wordt er een foutbericht weergegeven.