De toegangspagina is de eerste pagina die gebruikers te zien krijgen wanneer zij Blackboard Learn starten (tenzij de beheerder ervoor heeft gekozen de toegangspagina niet weer te geven).

De toegangspagina bevat de volgende functies:

  • Aanmelden: hiermee gaat de gebruiker naar de aanmeldingspagina.
  • Cursuscatalogus: hiermee gaat de gebruiker naar de cursuscatalogus. Deze functie kan worden verwijderd door de beheerder.
  • Account maken: hiermee gaat de gebruiker naar de pagina Account maken. Deze functie kan worden uitgeschakeld door de beheerder. Deze knop moet zijn uitgeschakeld, tenzij u wilt dat iedereen met toegang tot de URL accounts kan maken.

De toegangspagina bevat ook een standaardwelkomstbericht en een afbeelding van Blackboard.


De toegangspagina niet weergeven

Als beheerders ervoor kiezen de toegangspagina over te slaan, worden bezoekers van de site rechtstreeks als gast naar het portaal geleid. Directe toegang is alleen mogelijk als de instelling toegang heeft tot functies van Community Engagement. Gebruikers kunnen zich dan aanmelden door de knop Aanmelden in het kopframe te selecteren. De pagina Opties voor toegangspagina bevat ook een optie voor het wijzigen van de URL voor het verwerken van gebruikersaanvragen voor vergeten wachtwoorden.


Knoppen op de toegangspagina wijzigen

Enkele van de functies op de toegangspagina en de aanmeldingspagina kunnen worden aangepast. De toegangspagina is meestal de eerste pagina die gebruikers te zien krijgen wanneer zij Blackboard Learn starten. De pagina kan knoppen bevatten voor het maken van een account en het bladeren in de catalogus.

Het wordt om veiligheidsredenen en om redenen van integriteit afgeraden gebruikers toe te staan accounts te maken.


Opties voor de toegangspagina instellen

Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer bij Beveiliging de optie Opties voor toegangspagina. In de volgende tabel worden de opties beschreven. Raadpleeg voor meer informatie over vergrendelingsopties voor gebruikersaccounts Accountvergrendeling.

Opties voor toegangspagina
Optie Beschrijving
Startpagina voor gebruikers
Startpagina Deze optie is alleen beschikbaar als uw instelling een licentie heeft voor Community Engagement. Selecteer Tabbladpagina om de toegangspagina helemaal niet weer te geven en gebruikers rechtstreeks als gasten naar het portaal te leiden. Gebruikers kunnen zich dan aanmelden met de knop in het kopframe. Wanneer deze instelling wordt gewijzigd, moet u de server opnieuw starten om het optreden van fouten te voorkomen. De aanmeldingsmodule kan alleen worden ingeschakeld wanneer Directe toegang is ingeschakeld.
Functies van toegangspagina
Koppeling naar cursuscatalogus Selecteer Inschakelen om een knop weer te geven met een koppeling naar de cursuscatalogus op de toegangspagina. Typ een koppeling voor een URL van externe catalogus in het veld.
Koppeling naar account maken Selecteer Inschakelen om een knop weer te geven op de toegangspagina waarmee bezoekers een gebruikersaccount kunnen maken. De gebruikersaccount wordt gemaakt met de instellingsrol Student en de beheerdersrol Geen.
Functies voor vergeten wachtwoord
Vergeten wachtwoord opvragen Selecteer Inschakelen om de koppeling in te schakelen waarmee gebruikers het wachtwoord voor het account kunnen opvragen.
URL voor vergeten wachtwoord Voer de URL in voor de koppeling die gebruikers kunnen gebruiken om een aanvraag in te dienen om hun wachtwoord te laten verzenden naar het e-mailadres dat is opgeslagen in hun gebruikersgegevens. De standaard-URL is /webapps/blackboard/password.
Standaardwaarden gasttoegang
Gasttoegang tot het systeem toestaan Wanneer u Inschakelen selecteert, hebben gebruikers die geen account hebben (niet-geverifieerde gebruikers) toegang tot het systeem, zoals portaalgebieden. Wanneer u Uitschakelen selecteert, kunnen gebruikers zonder account het systeem niet benaderen.
Gasttoegang tot cursussen toestaan Wanneer u Inschakelen selecteert, hebben gebruikers die geen account hebben (niet-geverifieerde gebruikers) geen toegang tot cursussen op het systeem. Wanneer u Uitschakelen selecteert, kunnen cursusleiders geen cursusgebieden beschikbaar stellen voor gasten.
Gasttoegang tot organisaties toestaan Wanneer u Inschakelen selecteert, kunnen gebruikers die geen account hebben (niet-geverifieerde gebruikers) organisaties benaderen. Wanneer u Uitschakelen selecteert, kunnen cursusleiders geen organisatiegebieden beschikbaar stellen voor gasten.

Welkomstbericht en afbeelding aanpassen

Het welkomstbericht en de afbeelding kunnen worden aangepast door een HTML-fragment te vervangen in het bestandssysteem. Elke virtuele installatie kan een eigen welkomstbericht en afbeelding hebben. Volg de onderstaande stappen om het HTML-fragment dat het welkomstbericht en de afbeelding genereert, te vervangen met een aangepast fragment voor de instelling.

  1. Open de URL voor de virtuele installatie en controleer of de toegangspagina wordt weergegeven.
  2. Wijzig de mappen binnen het Blackboard-bestandssysteem in /content/vi/vi_ID/branding, waarbij vi_ID de naam is van de virtuele installatie.
  3. Sla een kopie van het bestand gateway.bb op zodat deze eventueel kan worden hersteld.
  4. Bewerk of vervang het bestand gateway.bb met een ander HTML-fragment.
  5. Open de URL voor de virtuele installatie en controleer of het gewenste welkomstbericht en de gewenste afbeelding worden weergegeven.