Door het aanpassen van de opmaak bepaalt u wat gebruikers te zien krijgen.

De standaardopmaak aanpassen

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer bij Communities de optie Opmaken en thema's.
 2. Selecteer Opmaken beheren.
 3. Open het menu van een opmaak.
 4. Selecteer Aanpassen. In de volgende tabel worden de beschikbare opties beschreven:
  Beschikbare opties voor het aanpassen van de standaardopmaak
  Veld Beschrijving
  Thema's en kleuren
  Thema selecteren Selecteer een thema in de lijst. Selecteer Voorbeeld om het thema weer te geven in een voorbeeldvenster. Selecteer Downloaden om een kopie van het thema te downloaden voor offline bewerken.
  Kleurenpalet selecteren Selecteer het plusteken naast de bibliotheek met kleurenpaletten om de bibliotheek te openen. Selecteer het gewenste kleurenpalet. Selecteer Downloaden om een kopie van het kleurenpalet te downloaden voor offline bewerken.
  Kleuren aanpassen
  Elementen van gebruikersinterface Gebruik de lijsten naast de onderdelen van de gebruikersinterface om waarden te kiezen voor de achtergrondkleur, de tekstkleur, de kleur van een actief tabblad en de kleur van de titeltekst. Voor bepaalde elementen van de gebruikersinterface kun je ook een achtergrondafbeelding selecteren.
  Opslaan als nieuw kleurenpalet Gebruik deze velden om de wijzigingen aan de onderdelen op te slaan als een nieuw kleurenpalet. Schakel het selectievakje Opslaan als nieuw kleurenpalet in en typ vervolgens een naam en een referentienaam voor het palet. Selecteer Alle wijzigingen toepassen om het nieuwe kleurenpalet op te slaan.

  dit is de enige mogelijkheid in het systeem om een nieuw kleurenpalet te maken en op te slaan.

  Navigatie-instellingen
  Tabbladen Stijl tabblad: selecteer de vorm van de tabbladen uit de beschikbare opties. Uitlijning tabblad: selecteer de uitlijning van de tabbladen boven in het kopframe uit de beschikbare opties.
  Grootte van kopframe instellen Selecteer een van de volgende opties om de grootte van het kopframe te bepalen voor het portaal en voor cursuswebsites: Altijd groot frame gebruiken, Altijd klein frame gebruiken of Groot frame gebruiken voor portaal en klein frame voor cursussen.
  Bannerafbeelding Selecteer Bladeren om een afbeeldingsbestand te selecteren in het systeem. Deze afbeelding wordt de bannerafbeelding in het kopframe. Het bestand moet de indeling .GIF of .JPEG hebben en de hoogte mag maximaal 35 pixels zijn. Als je een bannerafbeelding wilt vervangen, voeg je een nieuwe afbeelding toe of selecteer je Verwijderen. Typ een URL in het veld Koppeling bannerafbeelding om een externe afbeelding te gebruiken. Voer alternatieve tekst in voor de bannerafbeelding. Deze tekst wordt voorgelezen aan gebruikers met gezichtsproblemen.
  Koppelingen voor Home en Ondersteuning instellen Koppeling voor Home: Geef een URL op die is gekoppeld aan het pictogram Home in het algemene navigatiemenu van Mijn Blackboard. Wanneer gebruikers de knop Home selecteren, wordt deze koppeling geactiveerd. Typ altijd de volledige URL.

  Bijvoorbeeld: http://www.blackboard.com, niet www.blackboard.com of blackboard.com

  Koppeling voor Ondersteuning: Het pictogram Help in het algemene navigatiemenu van Mijn Blackboard kun je koppelen aan help.blackboard.com of je typt een koppeling naar het Help-systeem van de instelling. Typ altijd de volledige URL.

  Bijvoorbeeld: http://www.blackboard.com, niet www.blackboard.com of blackboard.com

  Wanneer je de knop Help koppelt aan het gedeelte Support (Ondersteuning) van de Blackboard-website, hebben gebruikers snel toegang tot discussies, veelgestelde vragen en documentatie. De URL voor de ondersteuningspagina van Blackboard is https://blackboard.secure.force.com/login.

  Gebruikers zien de wijzigingen van deze koppelingen pas als ze zich afmelden en weer aanmelden.

  Tabblad voor directe toegang en module-inhoud Selecteer een instellingsrol. De tabbladen en modules die voor die instellingsrol beschikbaar zijn, zijn beschikbaar voor gebruikers die van die opmaak gebruikmaken voordat gebruikers zich aanmelden. Na het aanmelden worden modules en tabbladen weergegeven op basis van de instellingsrollen van de gebruiker.
  Gebruik van cursusnaam Geef aan hoe de cursusnaam moet worden weergegeven op de overzichtsbalk en in het cursusmenu.

  Selecteer Navigatie-instellingen opnieuw instellen om de standaardwaarden van alle instellingen te herstellen.

 5. Selecteer Verzenden.