De pagina Opmaken beheren bevat de opmaken die in het systeem aanwezig zijn. Bij elke opmaak wordt de hostnaam vermeld plus de vereiste primaire instellingsrol voor de opmaak.

Opmaken beheren

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en selecteer onder Communities de optie Opmaken en thema's.
 2. Selecteer Opmaken beheren. In de volgende tabel worden de beschikbare taken beschreven.
  Beschikbare taken voor opmaken
  Bewerking Beschrijving
  Opmaken sorteren Klik op het driehoekje boven aan een kolom. De lijst met opmaken wordt alfabetisch gesorteerd op de waarden in de desbetreffende kolom.
  Een opmaak toevoegen Klik op de knop Opmaak maken.
  De stijl van een opmaak wijzigen Selecteer Aanpassen in het menu van de relevante opmaak.
  Een voorbeeld van een opmaak bekijken Selecteer Voorbeeld in het menu van de relevante opmaak.
  Bepalende eigenschappen van een opmaak wijzigen Selecteer Bewerken in het menu van de relevante opmaak.
  Een opmaak verwijderen Schakel het selectievakje in van de opmaak die u wilt verwijderen. Selecteer Verwijderen op de pagina of in het menu van de relevante opmaak.

Een opmaak maken

Deze functie is alleen beschikbaar als de instelling toegang heeft tot functies van Community Engagement.

Zie Een opmaak toevoegen of opmaakeigenschappen wijzigen om een opmaak te maken of te bewerken.


Een opmaakaanmeldingspagina aanpassen

Deze functie is alleen beschikbaar als de instelling toegang heeft tot functies van Community Engagement.

Raadpleeg De aanmeldingspagina aanpassen als je instelling toegang heeft tot functies van Community Engagement en meer wil weten over het aanpassen van een opmaakaanmeldingspagina.