דוחות שימוש מציגים פרטים אודות האופן שבו המבקרים ועורכי האתר שלך משתמשים ב-Ally. גלה באיזו תדירות מבקרים מורידים תבנית חלופית ועורכים מתקנים בעיות נגישות.

הדוח הוא גיליון אלקטרוני המחולק לחמישה גיליונות עבודה.

 1. הפעלות תבניות חלופיות
 2. תבנית חלופית מסוג 'שבועי'
 3. הפעלות משוב תוכן
 4. משוב תוכן שבועי
 5. נתונים

כל גיליון עבודה כולל פרטים הקשורים לטווח תאריכים שאתה בוחר.


יצירת דוח שימוש

 1. מתוך דוח הנגישות של המוסד של Ally, בחר את הלשונית שימוש.
 2. בחר טווח תאריכים עבור הדוח.
 3. בחר את הלחצן הורד דוח שימוש.

ייתכן שלא תראה נתונים כאשר תפתח לראשונה את הדוח. ייתכן שהקובץ שהורד הוא מוגן. הפעל עריכה כדי לראות את הנתונים.


הפעלות תבניות חלופיות

גיליון העבודה הפעלות תבניות חלופיות מציג מעורבות תבנית חלופית והפצה על פני טווח תאריכים מסוים.

מעורבות עם תבניות חלופיות

גיליון העבודה מתחיל עם פרטים בנוגע למספר הפעמים שהלוח תבניות חלופיות נפתח ובאיזו תדירות הורדה תבנית חלופית.

קצב המרה מציג את אחוזי ההורדות מתוך מספר הפעמים הכולל שהלוח נפתח.

סך ההורדות על-ידי משתמשים ייחודיים מציג את מספר המשתמשים הייחודיים בכל הקורסים שהורידו תבבניות חלופיות בפרק הזמן הספציפי. לדוגמה:

 • סך ההורדות 100
 • סך ההורדות על-ידי משתמשים ייחודיים 4
  • User0: 75 הורדות
  • User1: 15 הורדות
  • User2: 5 הורדות
  • User3: 5 הורדות

הפצה לפי תבניות חלופיות

ראה אילו תבניות חלופיות הן פופולריות על-ידי המבקרים שלך או שהם מורידים אותן בתדירות הגבוהה ביותר, כל תבנית חלופית מופיעה עם מספר הפעמים שהורדה.

תחומים עם הורדות של תבנית חלופית

ראה את התחומים שמהם מבקרים הורידו תבניות חלופית.


תבנית חלופית מסוג 'שבועי'

גיליון העבודה תבנית חלופית מסוג 'שבועי' מציג פעילות שבועית לאורך טווח התאריכים של הדוח. באפשרותך לראות כמה פעמים מבקרים פתחו את הלוח מדי שבוע. באפשרותך גם לראות כמה פעמים הם הורידו תבנית חלופית מדי שבוע.

השבוע מתחיל בימי שני. אין באפשרותך לדווח על היום הנוכחי.


הפעלות משוב תוכן

גיליון העבודה הפעלות משוב תוכן מציג מעורבות משוב תוכן והפצה על פני טווח תאריכים מסוים.

מעורבות עם משוב תוכן

גיליון העבודה מתחיל עם פרטים בנוגע למספר הפעמים שהלוח משוב עורך תוכן נפתח ובאיזו תדירות עורכים תיקנו בעיית נגישות כתוצאה מכך.

קצב המרה מציג את אחוזי התיקונים מתוך מספר הפעמים הכולל שהלוח נפתח.


משוב תוכן שבועי

גיליון העבודה משוב תוכן שבועי מציג פעילות שבועית לאורך טווח התאריכים של הדוח. באפשרותך לראות כמה פעמים עורכי תוכן פתחו את הלוח מדי שבוע. באפשרותך גם לראות כמה פעמים הם תיקנו בעיות נגישות מדי שבוע.

השבוע מתחיל בימי שני. אין באפשרותך לדווח על היום הנוכחי.


נתונים

גיליון העבודה 'נתונים'  מציג פרטים ספציפיים עבור כל פעם שלוח נפתח, תבנית הורדה ובעיית נגישות תוקנה.

 • מזהה: המזהה הייחודי עבור השורה/אירוע.
 • מזהה תחום: מזהה התחום.
 • קוד תחום: קוד התחום.
 • שם תחום: שם התחום.
 • Hash משתמש ייחודי: מזהה המשתמש הייחודי, משתמש יחיד שמקיים אינטראקציה עם האפליקציה.
 • מזהה סמסטר: מזהה הסמסטר.
 • שם סמסטר: שם הסמסטר.
 • מזהה תוכן: מזהה התוכן.
 • אירוע: מתאר את הפעולה. לדוגמה, אם מישהו פתח את הלוח 'תבניות חלופיות' או משוב עורך תוכן.
 • AFLaunch: מראה אם מישהו פתח את לוח התבנית החלופית או לא. 1 פירושו שהלוח נפתח. 0 פירושו שהלוח נשאר סגור.
 • הורדה: מראה אם מישהו הוריד תבנית חלופית. 1 פירושו שתבנית אחת או יותר הורדה. 0 פירושו שלא הורדה תבנית.
 • IFLaunch: מראה אם מישהו פתח את לוח משוב של עורך תוכן או לא. 1 פירושו שהלוח נפתח. 0 פירושו שהלוח נשאר סגור.
 • תיקון: מראה אם מישהו תיקן בעיית נגישות מתוך לוח משוב של עורך תוכן. 1 פירושו שבעיה אחת או יותר תוקנה. 0 פירושו ששום דבר לא תוקן.
 • CARLaunch: עם ערך 1 מציין אם דוח נגישות של קורס הופעל. 
 • חותמת זמן: מראה מתי התרחש האירוע. חותמת הזמן היא במספר השניות מאז 1 בינואר, 1970.
 • לקוח: מזהה הלקוח.
 • סוג קובץ: מזהה את סוג הקובץ באירוע. לדוגמה, תמונה או מצגת.
 • סוג תבנית: מזהה את התבנית החלופית שהורדה. סוג תבנית ריק כאשר ההורדה היא 0.

  Tts מייצג את תבנית השמע.

 • ניקוד לפני: ניקוד הנגישות עבור התחום לפני השיפור בתוכן. ניקוד לפני ריק כאשר תיקון הוא 0.
 • ניקוד אחרי: ניקוד הנגישות עבור התחום לאחר השיפור בתוכן. ניקוד אחרי ריק כאשר תיקון הוא 0.
 • משופר: מראה אם ניקוד הנגישות שופר לאחר שהקובץ תוקן. 1 פירושו שהניקוד שופר. 0 פירושו שהניקוד לא שופר. משופר ריק כאשר תיקון הוא 0.
 • שבוע: מציג את היום הראשון בשבוע שבו אירע האירוע. השבוע הוא במספר הימים, עד תחילת השבוע, מאז 30 בדצמבר, 1899.
 • AF: מציג פעילות עם הלוח 'תבנית חלופית'. 1 פירושו שהייתה פעילות. ייתכן שהלוח נפתח או שתבנית הורדה. 0 פירושו שלא הייתה פעילות.
 • IF: מציג פעילות עם הלוח משוב של עורך תוכן . 1 פירושו שהייתה פעילות. ייתכן שהלוח נפתח או שבעיה תוקנה. 0 פירושו שלא הייתה פעילות.