הסקירה הכללית מציגה לך את ביצועי התוכן באתר שלך לפי חודש או שנה. היא מציגה לך את ניקוד הנגישות הכולל, את מספר התחומים הכולל ואת התוכן, וכן בעיות נגישות קיימות.

אם אתה משתמש ב-Ally עבור מנהל קהילת אינטרנט, Ally מציגה לך את מספר המקטעים הכולל במקום תחומים. כדי לקבל מידע נוסף, ראה דוח נגישות ב-Ally עבור מנהל קהילת אינטרנט.

השתמש בתפריט סוג התקופה כדי להציג את הדוח לפי חודש או שנה. יצא את הדוח לקבלת פרטים נוספים.

מידע נוסף על ייצוא CSV


ניקוד נגישות

גרף שורות זה מציג את ניקוד הנגישות עבור כל התוכן לאורך פרק זמן שנבחר. לדוגמה, אם אתה בוחר לפי חודש בתפריט סוג התקופה, באפשרותך להשוות ביצועים לאורך חודשים רבים.

  • ניקוד נגישות של שנה: הממוצע של ניקודי הנגישות של כל פריטי התוכן בשנה קלנדרית זו.
  • אם אתה משתמש ב'מנהל קהילת אינטרנט', זוהי שנה אקדמית.

  • ניקוד נגישות של חודש: הממוצע של ניקודי הנגישות של כל פריטי התוכן בחודש זה.

ככל שהניקוד גבוה יותר, כך ביצועי התוכן שלך גבוהים יותר. הצבע על נקודה בגרף השורות כדי לראות את הניקודים.

  • דפי אינטרנט: הניקוד הממוצע עבור דפי האינטרנט.
  • קבצים: הניקוד הממוצע עבור תוכן קובץ שהועלה. לדוגמה, קובצי PDF, מסמכי Word, מצגות PowerPoint, תמונות וכן הלאה.
  • בסך הכל: ניקוד הנגישות המשולב הממוצע הן עבור קבצים והן עבור תוכן דפי אינטרנט.

בחר פרק זמן כדי להציג פרטים נוספים עבור פרק זמן זה בדוחות סך הכל תחומים, סך הכל קבצים, סך הכל דפים, ניקוד נגישות כולל, וכן בעיות נגישות. באפשרותך גם לבחור פרק זמן חדש בתפריט פרק הזמן הנוכחי.

בעזרת המקלדת, הקש על Tab כדי לנווט בכל פרק זמן בגרף. הקש על מקש הרווח כדי לבחור בו.


סך הכל תחומים, דפי אינטרנט וקבצים

הצג את מספר הקבצים הכולל באתר שלך דרך הדוח סך הכל קבצים. הצג את מספר התחומים ודפי האינטרנט באתר שלך דרך הדוחות סך הכל תחומים וכן סך הכל דפים . הדוח סך הכל תחומים משווה את פרק הזמן הנוכחי לפרק הזמן הקודם.

בדוח סך הכל קבצים , צבע מייצג סוגי קבצים שונים. הצבע על סוג תוכן כדי לראות את המספר הכולל שהועלה וניקוד נגישות עבור סוג זה.

משתמשי קורא מסך יכולים להקיש על Tab כדי לעבור בטבלת 'קבצים כוללים' המוסתרת.

בחר פרק זמן חדש מתוך גרף השורות ניקוד נגישות או תפריט פרק הזמן הנוכחי כדי להציג פרק זמן שונה.


ניקוד נגישות כולל

הצג את ניקוד הנגישות עבור פרק הזמן שנבחר. 

בחר פרק זמן חדש מתוך גרף השורות ניקוד נגישות או תפריט פרק הזמן הנוכחי כדי להציג פרק זמן שונה.


בעיות נגישות

ראה רשימה של בעיות נגישות הקיימות בפרק הזמן שנבחר. בחר פרק זמן חדש מתוך גרף השורות ניקוד נגישות או תפריט פרק הזמן הנוכחי כדי להציג פרק זמן שונה.

בעיות מפורטות לפי תדירות. הבעיות העליונות הן התכופות ביותר.  בחר חמורה, עיקרית או משנית כדי לסנן את הבעיות לפי חומרה. יש לטפל תחילה בבעיות חמורות. 

ניתן לקבוע מידע בסיסי עבור כל בעיה במבט חטוף.

  • סוג הקובץ
  • בעיית נגישות
  • חומרה
  • מספר כולל של פריטים עם הבעיה

בחר בעיה כדי לראות תיאור מלא של הבעיה ואת התחומים המושפעים.

מתוך הטבלה תחומים עם בעיית נגישות זו, אתה רואה את שם התחום, מספר הפריטים בתחום עם הבעיה וניקוד הנגישות. תחומים הכוללים בעיה זו במידה הרבה ביותר מופיעים בראש הרשימה.

בחר חזור לסקירה הכללית כדי לחזור לסקירה כללית של דוח הנגישות של Ally. בחר את תפריט פרק הזמן של הדוח כדי להשוות תחומים עם בעיה זו בפרק זמן שונה.

בחר תחום כדי לראות את הפריטים עם בעיה זו.

הצג את רשימת הפריטים עם בעיית הנגישות ועם ניקוד הנגישות.

בחר חזור לבעיה כדי לחזור אל הרשימה תחומים עם בעיית נגישות זו . בחר ייצוא תחום כדי להוריד את דוח התחום הנפרד. בחר דף אינטרנט או קובץ כדי לראות אותו. בחר עבור לתחום כדי לבקר בדף הבית של התחום.

האם הדוח מציג בעיות שנמחקו או שתוקנו?

הצג חודשים קודמים. אם בעיה תוקנה מאז, היא מסומנת.


שפר נגישות פריט

עבור אל דוח הנגישות. מתוך הטבלה בעיות נגישות, מצא פריט תוכן ספציפי בתחום עם בעיית נגישות. בחר את מחוון ניקוד הנגישות של פריט התוכן כדי לפתוח את לוח המשוב.

מידע נוסף על הניקודים ושיפור נגישות פריט