ראה מהם ביצועי התוכן באתר שלך לפי תחום. טבלה זו מציגה לך את כל התחומים עם בעיות נגישות.

אם אתה משתמש ב-Ally עבור מנהל קהילת אינטרנט, Ally מציגה לך מקטעים במקום תחומים. כדי לקבל מידע נוסף, ראה דוח נגישות ב-Ally עבור מנהל קהילת אינטרנט.

עבור כל תחום, אתה רואה את השם, את מספר הפריטים בתחום עם בעיה, את כתובת ה-URL של הבסיס ואת ניקוד הנגישות עבור התחום.

באפשרותך לחפש תחום ספציפי, לייצא את דוח התחומים או לבחור תחום לקבלת פרטים נוספים.

מידע נוסף על ייצוא CSV


דוח תחום נפרד

דרך דוח התחום הנפרד, באפשרותך לראות את סך כל הקבצים, את סך כל דפי האינטרנט, את ניקוד הנגישות הכולל ואת בעיות הנגישות בתחום.

בחר ייצוא תחום כדי להוריד את דוח התחום הנפרד. בחר פריט כדי לראות את דף האינטרנט או את הקובץ. בחר עבור לתחום כדי לבקר בתחום.


סך כל קבצים, דפים וניקוד נגישות כולל

בדוח סך הכל קבצים , צבע מייצג סוגי תוכן שונים. הצבע על סוג תוכן כדי לראות את המספר הכולל שנוצר וניקוד נגישות עבור סוג זה.

משתמשי קורא מסך יכולים להקיש על Tab כדי לעבור בטבלת 'קבצים כוללים' המוסתרת.

ראה כמה דפים נוצרו בתחום בדוח דפים כוללים .

ראה את ביצועי התחום בדוח ניקוד נגישות כולל. ככל שהניקוד גבוה יותר, כך ביצועי התוכן שלך גבוהים יותר.


בעיות נגישות

ראה רשימה של בעיות נגישות הקיימות בתחום. בעיות מפורטות לפי תדירות. הבעיות העליונות הן התכופות ביותר.  בחר חמורהעיקרית או משנית  כדי לסנן את הבעיות לפי חומרה. יש לטפל תחילה בבעיות חמורות. 

ניתן לקבוע מידע בסיסי עבור כל בעיה במבט חטוף.

  • סוג תוכן
  • בעיית נגישות
  • חומרה
  • מספר כולל של פריטים עם הבעיה

בחר בעיה כדי לראות תיאור מלא של הבעיה ואת הפריטים המושפעים. ראה כל פריט ואת ניקוד הנגישות שלו.

בחר חזור לבעיה כדי לחזור לדוח התחום. בחר פריט כדי לראות את הקובץ. בחר עבור לתחום כדי לבקר בתחום.


שפר נגישות פריט

עבור אל דוח הנגישות. מתוך הטבלה בעיות נגישות, מצא פריט תוכן ספציפי בתחום עם בעיית נגישות. בחר את מחוון ניקוד הנגישות של פריט התוכן כדי לפתוח את לוח המשוב.

מידע נוסף על הניקודים ושיפור נגישות פריט