Pa ddata sy'n cael ei drosglwyddo rhwng ein LMS a system SafeAssign?

I ddarparu gwasanaeth effeithiol, mae angen i SafeAssign wybod y gwybodaeth ganlynol:

  • Enw cyntaf a chyfenw awdur y cyflwyniad
  • Cyfeiriad e-bost awdur y cyflwyniad
  • Y dogfennau a gyflwynwyd
  • Cyswllt y cyflwyniad â'r aseiniad, cwrs, sefydliad a/neu LMS

Caiff y wybodaeth hon ei throsglwyddo rhwng yr LMS a gwasanaeth SafeAssign. Fe gedwir y wybodaeth hon yng nghronfa ddata SafeAssign hefyd.

Integreiddiad Canolfan Raddau Blackboard Learn

Caiff aseiniadau sy'n defnyddio SafeAssign eu hychwanegu fel colofnau yn y Ganolfan Raddau.

Mae SafeAssign yn caniatáu i sefydliadau gysylltu â Global Reference Database o gynnwys academaidd. Mae’r Global Reference Database yn caniatáu i sefydliadau chwilio eu storfa ddata eu hunain yn ogystal â nifer o storfeydd data eraill. Mae mynediad i’r gronfa ddata wedi ei alluogi yn ddiofyn. I gysylltu â’r Gronfa Ddata Gyfeirio Fyd-Eang, dylech sicrhau fod gweinyddwyr Rhaglen Blackboard yn gallu cael mynediad at y gwesteiwr a phyrth canlynol.

Mae’r pyrth hyn ar gyfer traffig HTTP allanol yn unig. 

URL Blackboard Learn
: safeassign.blackboard.com
Cyfeiriad IP: 34.202.93.213 a 34.231.5.82
Pyrth: 80, 443

Caniatewch draffig i mewn am yr holl gysylltiadau a sefydlwyd ar gyfer Learn trwy ganiatáu cysylltiad gyda baner ac eithrio SYNC o unrhyw borth o'r Cyfeiriadau IP canlynol: 34.202.93.213 a 34.231.5.82. Mae SafeAssign yn gwneud galwadau gwasanaeth gwe at eich system Blackboard Learn o'r IP yma.


Sut mae’r data (a drosglwyddir ac a storir) yn cael ei ddiogelu?

Mae Blackboard yn dilyn ymagwedd luosog i ddiogelu dogfennau a storir yn SafeAssign. Mae hyn yn cynnwys diogelwch ar lefel gorfforol, rhwydwaith, a chymhwysiad yn ogystal â rheoli bregusrwydd a phrofion diogelwch trydydd parti.

Mae ein hawyrgylch yn gorfodi cyfyngiadau mynediad corfforol llym gan gynnwys monitro 24/7/365 gan swyddogion diogelwch ar y safle.

O ran y rhwydwaith, mae Blackboard yn tynhau awyrgylch lletya SafeAssign gyda switshys, llwybryddion, IPS, muriau cadarn a chydbwyswyr llwyth diangen. Ar gyfer diogelwch cymwysiadau, mae SafeAssign yn gofyn am ddefnyddio amgryptiad TLS (SSL) ar gyfer pob cynnyrch integreiddio. Yn ogystal, mae SafeAssign yn trosoli OAuth i awdurdodi defnyddwyr yn seiliedig ar rôl a’r egwyddor o fraint leiaf.

Mae Blackboard yn defnyddio amryw sganwyr bregusrwydd masnachol a phersonol, mewnol ac allanol, sy'n darparu adroddiadau cynhwysfawr yn rheolaidd. Mae hyn yn galluogi Blackboard i ddarparu gwasanaethau darganfod asedau a diogelwch, monitro cydymffurfiaeth, canfod bregusrwydd a chlytio ac archwilio yn ôl yr angen.

Yn ychwanegol at y rheolyddion a nodwyd uchod, mae'r Tîm Diogelwch hefyd yn defnyddio arbenigedd archwilio ac ardystio trydydd parti yn y diwydiant. Gall hyn gynnwys, ond nid yw’n gyfyngedig i:

  • Perfformio prosesau gwella ac asesiadau polisi trydydd parti, gan gynnwys asesiad mewnol/allanol/diogelwch a phrofion treiddio.
  • Sganiau bregusrwydd trydydd parti unwaith y chwarter gyda dilysiad.
  • Mae canolfannau data Blackboard yn cydymffurfio â Rheolaeth Gwasanaeth Sefydliadol (SOC, Math 2). Mae adroddiadau SOC 2 yn canolbwyntio ar reolyddion mewnol gan eu bod yn ymwneud â diogelwch, argaeledd, prosesu uniondeb, cyfrinachedd a phreifatrwydd y systemau a letyir.

A yw SafeAssign ar gael yng Ngwedd Cwrs Ultra Blackboard Learn?

Gallwch! Pan fyddwch yn galluogi SafeAssign ar gyfer cyrsiau, bydd hyfforddwyr yn gallu defnyddio'r offeryn ym mhob cwrs maen nhw'n ei dysgu, gan gynnwys cyrsiau sy'n defnyddio Gwedd Cwrs Ultra. Gall hyfforddwyr ddefnyddio SafeAssign ar gyfer pob aseiniad yn y Wedd Cwrs Ultra, gan gynnwys profion.

Mwy ar sut mae hyfforddwyr yn defnyddio SafeAssign