Mitä tietoja oppimisen hallintajärjestelmämme ja SafeAssign-järjestelmän välillä lähetetään?

Jotta SafeAssign voi tarjota palvelua tehokkaasti, sen täytyy tietää seuraavat tiedot:

  • palautetun työn tekijän etu- ja sukunimi
  • palautetun työn tekijän sähköpostiosoite
  • palautetut tiedostot
  • palautuksen yhteys tehtävään, kurssiin, oppilaitokseen ja/tai LMS-esiintymään.

Nämä tiedot lähetetään oppimisen hallintajärjestelmän ja SafeAssign-järjestelmän välillä. Nämä tiedot myös tallennetaan SafeAssign-tietokantaan.

Blackboard Learnin arvosanakeskuksen integraatio

SafeAssignia käyttävät tehtävät lisätään sarakkeiksi arvosanakeskukseen.

SafeAssignin avulla oppilaitokset voivat muodostaa yhteyden Global Reference Database -sisältötietokantaan. Global Reference Database -tietokannan avulla oppilaitokset voivat hakea omasta tietopankistaan sekä monista muista tietopankeista. Tietokanta on oletusarvoisesti käytössä. Jos haluat yhdistää Global Reference Database -tietokantaan, varmista, että Blackboard-sovelluspalvelimilla on oikeus käyttää seuraavaa isäntää ja seuraavia portteja.

Nämä portit on tarkoitettu vain lähtevälle HTTP-liikenteelle. 

Blackboard Learn
URL-osoite: safeassign.blackboard.com
IP-osoite: 34.202.93.213 ja 34.231.5.82
Portit: 80, 443

Salli saapuva liikenne kaikissa Learnille muodostetuissa yhteyksissä sallimalla yhteys muulla merkinnällä kuin SYNC missä tahansa portissa seuraavista IP-osoitteista: 34.202.93.213 ja 34.231.5.82. SafeAssign tekee verkkopalvelukutsut Blackboard Learn -järjestelmääsi tästä IP-osoitteesta.


Miten tiedot (sekä lähetetyt että vastaanotetut) suojataan?

Blackboard suojaa SafeAssigniin tallennetut tiedostot monin eri tavoin. Suojaus käsittää fyysisen suojauksen, verkkosuojauksen ja sovellustason suojauksen sekä haavoittuvuuksien hallinnan ja ulkopuolisten tekemät suojaustestaukset.

Palvelinkeskuksissamme on tiukka fyysinen kulunvalvonta, mukaan lukien ympärivuorokautinen vartija.

Verkkopuolella Blackboard tehostaa SafeAssign-ylläpitoympäristön toimintavarmuutta vikasietoisilla kytkimillä, reitittimillä, IPS:llä, palomuurilla ja kuormituksentasauspalvelimilla. Sovellustason suojauksen takaa se, että SafeAssign edellyttää TLS (SSL) -salauksen käyttöä kaikissa integroitavissa tuotteissa. Lisäksi SafeAssign hyödyntää OAuthia, jolla käyttäjät valtuutetun tiukasti roolin perusteella ja pienimpien mahdollisten oikeuksien periaatteen mukaisesti.

Blackboard käyttää useita ulkoisia ja sisäisiä kaupallisia sekä räätälöityjä haavoittuvuustarkistustoimintoja, jotka tarjoavat kattavia raportteja säännöllisesti. Tämän ansiosta Blackboard voi tarjota resurssien haun ja suojauksen, vaatimustenmukaisuuden seurannan, haavoittuvuuksien tunnistuksen toiminnot ja tarvittaessa myös korjaustiedostojen asennustoiminnot sekä auditointitoiminnot.

Yllä mainittujen lisäksi suojaustiimi hyödyntää myös ulkopuolisia auditointipalveluja ja alan sertifiointeja. Tämä käsittää esimerkiksi seuraavat (luettelo ei ole kaikenkattava):

  • Ulkopuolinen taho suorittaa joka vuosi prosessien parantamisen ja käytäntöjen arvioinnin, mukaan lukien sisäinen ja ulkoinen arviointi, suojausarviointi ja tietomurtotestaus.
  • Ulkopuolinen taho suorittaa haavoittuvuustarkistuksen ja -validoinnin joka vuosineljännes.
  • Blackboardin palvelinkeskukset täyttävät Service Organization Control (SOC, Type 2) -vaatimukset. SOC 2 -raporteissa keskitytään sisäisiin toimiin, jotka liittyvät isännöityjen järjestelmien suojaukseen, käytettävyyteen, käsittelyvarmuuteen, luottamuksellisuuteen ja tietosuojaan.

Onko SafeAssign käytettävissä Blackboard Learnin Ultra-kurssinäkymässä?

Kyllä! Kun otat SafeAssignin käyttöön kursseilla, ohjaajat voivat käyttää sitä kaikilla opettamillaan kursseilla, mukaan lukien Ultra-kurssinäkymää käyttävät kurssit. Ohjaat voivat käyttää SafeAssignia kaikissa Ultra-kurssinäkymän arvioinneissa, kokeet mukaan lukien.

Lisätietoja ohjaajien SafeAssign-käytöstä