Quines dades es transmeten entre el sistema de gestió de l'aprenentatge i el sistema SafeAssign?

Per obtenir el màxim rendiment del servei, SafeAssign ha de conèixer la següent informació:

  • El nom i els cognoms de l'autor de la tramesa
  • L'adreça electrònica de l'autor de la tramesa
  • Els documents que es van trametre
  • La relació de la tramesa amb la instància de tasca, de curs, d'institució o de sistema de gestió de l'aprenentatge

Aquesta informació es transmet entre el sistema de gestió de l'aprenentatge i el servei SafeAssign. També s'emmagatzema a la base de dades de SafeAssign.

Integració amb el Centre de qualificacions de Blackboard Learn

Les tasques que fan servir SafeAssign s'afegeixen com a columnes al Centre de qualificacions.

SafeAssign permet que les institucions es connectin a una Global Reference Database de contingut acadèmic. La Global Reference Database permet que les institucions cerquin en el seu repositori de dades i en molts d'altres. L'accés a la base de dades està activat per defecte. Per connectar-vos a la Global Reference Database, assegureu-vos que els servidors de l'aplicació Blackboard tenen permès accedir a aquests amfitrions i ports.

Aquests ports només són per al trànsit HTTP de sortida. 

Blackboard Learn
URL: safeassign.blackboard.com
Adreça IP: 34.202.93.213 i 34.231.5.82
Ports: 80, 443

Per permetre el trànsit d'entrada en totes les connexions establertes de Learn, autoritzeu una connexió amb un indicador que no sigui SYNC en qualsevol port d'aquestes adreces IP: 34.202.93.213 i 34.231.5.82. SafeAssign fa crides de servei web al sistema Blackboard Learn des d'aquesta adreça IP.


Com es protegeixen les dades (tant les transmeses com les emmagatzemades)?

Per mantenir segurs els documents emmagatzemats a SafeAssign, Blackboard segueix una estratègia polifacètica que inclou mesures de seguretat física, de xarxa i d'aplicació, així com la gestió de vulnerabilitats i proves de seguretat de tercers.

El nostre entorn aplica restriccions d'accés físic molt estrictes, les quals inclouen la vigilància continuada per part de vigilants de seguretat in situ.

Pel que fa a la xarxa, Blackboard reforça l'entorn d'allotjament de SafeAssign amb commutadors, encaminadors, sistemes IPS, tallafocs i equilibradors de càrrega redundants. Pel que fa a la seguretat de l'aplicació, SafeAssign exigeix l'ús del xifrat TLS (SSL) en tots els productes integrats. A més, SafeAssign utilitza OAuth per autoritzar estrictament els usuaris segons el seu rol i el principi de privilegis mínims.

Blackboard implementa diversos detectors de vulnerabilitats interns i externs, tant comercials com personalitzats, que generen informes complets periòdicament. Això permet Blackboard de proporcionar seguretat i descobriment d'actius, control del compliment, detecció de vulnerabilitats i, si escau, capacitats de revisió i auditoria.

A més dels controls esmentats, l'equip de seguretat també fa servir auditories de tercers i la certificació de la indústria. Això inclou, entre altres coses:

  • Avaluacions de les polítiques i millora dels processos per part de tercers cada any, incloent-hi l'avaluació interna, externa i de seguretat i proves de penetració.
  • Anàlisis trimestrals de vulnerabilitats per part de tercers amb validació.
  • Els centres de dades de Blackboard compleixen les normes de Service Organization Control (SOC, Tipus 2). Els informes de SOC 2 se centren en les mesures de control internes relacionades amb la seguretat, la disponibilitat, la integritat dels processos, la confidencialitat i la privacitat dels sistemes allotjats.

Està SafeAssign disponible a la vista de curs Ultra de Blackboard Learn?

Sí. Quan s'activa SafeAssign per a cursos, els instructors poden utilitzar l'eina a tots els cursos on ensenyen, incloent-hi els cursos que fan servir la vista de curs Ultra. Els instructors poden fer servir SafeAssign per a totes les avaluacions de la vista de curs Ultra, fins i tot les proves.

Més informació sobre com utilitzen SafeAssign els instructors