Hesaplanan Formül sorusu

Hesaplanmış Formül soruları, öğrencilere bir hesaplama yapmak ve sayısal bir yanıt vermek gerektiren bir soru sunar. Sorudaki sayılar her öğrenciyle değişir ve ayarladığınız bir aralıktan çekilir. Doğru yanıt, belirli bir değer olabileceği gibi bir değer aralığı da olabilir.

This in an example of a calculated formula question.

Eğitmen bu soruyu hazırlıyor:

Küçük bir bardak [x] litre su alıyorsa ve büyük bir bardak [y] litre su alıyorsa 4 büyük ve 3 küçük bardakta toplam kaç litre su bulunmaktadır?

Bir öğrenci soruyu görüntülediğinde, [x] ve [y] değişkenleri eğitmenin belirttiği sayı aralıklarından rastgele oluşturulan değerlerle değiştirilir.


Soru ve formülü oluşturma

Yeni bir test oluşturduğunuzda menüyü açmak için artı işaretini seçin. Mevcut bir teste soru eklemek istediğinizde artı işaretini seçin. Hesaplanan Formül Sorusu Ekle'yi seçin.

Test ve ödevlerde soru hazırlarken de aynı işlemi kullanırsınız.

This is how the expanded Add question type menu looks like when you’re creating a new test.

Soruyu hazırladığınız ve formülü eklediğiniz Test İçeriği alanı açılır. Soruların değeri varsayılan olarak 10 puandır.

This is an example of a calculated formula question in edit mode.
 1. Soru Metni, değişkenler veya basit denklemler içerebilir. Değişkenleri köşeli ayraç içine alın. Öğrencilere gösterilirken değişkenlerin yerine değerler kullanılır.

  Değişkenler harflerden oluşmalıdır ve değişken adları tekrar kullanılamaz. Değişkenler, [ab] veya [cd] gibi birden fazla karakter içerebilir.

  'sin', 'cos', 'tan', 'asin', 'acos', 'atan', 'csc', 'sec', 'cot', 'log', 'In', 'round', 'e' ve 'pi' ifadeleri, ayrılmış değişkenler olduklarından bu ifadeler değişken adı olarak kullanılamaz.

 2. Yanıt Formülü, doğru yanıtı bulmak için kullanılan matematiksel ifadedir. Yanıt Formülü kutusunun en üstündeki işlevlerden operatörleri seçin. Bu örnekte formül 4y+3x'tir.

  Öğrencilere formülü göstermek isteyip istemediğinizi seçin.

 3. Devam etmek için İleri'yi seçin.

Yanıt ayarlarını tanımlama

Sorunun ayarlarını, puanlama seçeneklerini ve yanıt kümelerini tanımlamak için süreçteki bir sonraki adımı kullanın.

This is how answer settings for calculated questions look like.
 1. Yanıt biçimini ve Yuvarlama ayarlarınızı belirleyin.
 2. Hassas puanlama seçeneklerinde, puanlama seçeneklerinizi belirleyin.

  Yanıt, seçilen bir aralıktaysa tam krediye izin verin: Tam kredi verilen yanıt aralığı. Yanıt aralığının Sayısal mı yoksa Yüzde biçiminde mi olduğunu seçin. Yanıtın tam olması gerekiyorsa aralık için sıfır girin.

  Yanıt, seçilen bir aralıkta ise kısmi krediye izin verin: Daha az doğru yanıt aralığında kısmi krediye izin verin. Öğrencinin yanıtı kısmi kredi aralığı içindeyse Verilecek Kredi'yi belirtin.

 3. Yanıt birimleri ayarınızı seçin. Gerekirse öğrencinin yanıtına ölçüm birimi dâhil edilmelidir. Birimler doğru girilirse verilecek Yanıt Birimleri ve Birim Puanları Yüzdesi'ni girin.

  Yanıt birimleri tam olarak eşleşmelidir. Örneğin, birim için "metre" yazarsanız "m" yanlış yanıt olarak değerlendirilecektir.

 4. Değişken aralıkları bölümünde, her değişken için Minimum Değeri ve Maksimum Değeri girin. Soru öğrenciye gösterildiğinde; sistem, değişkeni, tanımladığınız aralıktan rastgele seçilen bir değerle değiştirir. Değer kutularında bilimsel notasyon kullanın. Her değişken değeri için Ondalık Basamaklar sayısını seçin.

  Seçtiğiniz ondalık basamakları sayısı değişkenin minimum ve maksimum değerlerini etkileyebilir. Örneğin, minimum değeri 0,0000004 ve maksimum değeri 1 olarak ayarlarsınız ve 2 ondalık basamak seçersiniz. Sistem, her iki sayıyı 2 ondalık basamak içerecek şekilde yuvarlar, bu nedenle sistem, değişkenleri 0,00-1,00 arasındaki değerlere sahip yanıt kümesinde oluşturur.

 5. Oluşturulacak Yanıt kümesi sayısını yazın.
 6. Yanıt kümelerini görüntülemek için İleri'yi seçin. Yanıt kümelerini bir sonraki sayfada düzenleyebilirsiniz.Önceki sayfaya gitmek için Geri'yi, çıkmak için İptal'i seçin.

Doğrulama

Süreçteki son adımda, sistem tarafından oluşturulan yanıt kümeleri gösterilir. Her küme, öğrencilere gösterilebilen olası soru varyasyonlarından birini temsil eder.

This is how calculated question verification screen looks like.
 1. Her yanıt kümesindeki değişkenlerin değerlerini, kutulara yazarak değiştirebilirsiniz. Hesaplanan yanıtları güncelleştirmek için Yanıtları hesapla ögesini seçin ve göndermeden önce değişikliklerinizi kaydedin.
 2. Yanıt kümesini silmek için Yanıt kümesini yeniden doldur ögesini seçin ve sistemin, yanıt kümesini otomatik olarak başka bir kümeyle değiştirmesini sağlayın. Küme sayısını azaltmak isterseniz Geri'yi seçin ve Yanıt Ayarları'ndaki yanıt kümesi sayısını değiştirin.
 3. Soruyu teste eklemek için Kaydet'i seçin.