This information applies only to the Original Course View. Your institution controls which tools are available.

İçerik yürütücüsü’nü kullanmak için içerik ekleme

Kursunuzda kullanabileceğiniz bir web tabanlı öğrenme içeriği türü SCO veya Paylaşılabilir İçerik Nesnesi olarak adlandırılır. Bu SCO’lar sıkıştırılmış dosya denilen içerik paketlerinde bir arada bulunurlar. Sıkıştırılmış dosya dizine çıkarılabilir ve içerik oynatıcı aracılığıyla görüntülenebilir. Genellikle ayrı içerikler veya bütün halindeki paketler size okullar, yayıncılar, özel kuruluşlar ya da diğer kaynaklar tarafından sağlanır.

SCORM Motorunun etkin olup olmayacağını Kurumunuz belirler. Kurumunuz etkinleştirdiyse SCORM Motoru B2, karşıya yüklenen tüm yeni içerik paketleri ve yeniden karşıya yüklenen mevcut içerik paketleri için varsayılan içerik yürütücüsü olur. İçerik alanlarında hangi yürütücülerin kullanılabildiğini görmek için Denetim Masası'na gidin, Özelleştirme bölümünü genişletin ve Araç Kullanılabilirliği ögesini seçin.

Java tabanlı bir SCORM oynatıcısı olan Açık Standartlar İçerik Yürütücüsü, Nisan 2015'te kullanımdan kaldırılmıştır. Building Block, eski içeriklerin yürütülebilmesi için Blackboard Learn ile birlikte aynı paket içinde olmaya devam etmektedir ancak kullanılması önerilmez. Yöneticilerin ve eğitmenlerin, bunun yerine SCORM motorunu kullanabilmek için mevcut içeriği taşıma, yeniden karşıya yükleme ve test etme işlemlerini tamamlamaları önemlidir.

SCORM içeriği

SCORM Motoru, SCORM 1.2 ile SCORM 2004 standartlarının yanı sıra AICC'ye uygun olan içerikleri ve Tin Can API paketlerinin oynatılmasını destekler. Blackboard Learn şu anda bir Tin Can Öğrenim Kayıt Deposu (LRS) içermemektedir ancak aktarılan temel veriler, Learn Not Merkezi'nde görüntülenebilir.

İçerik türünün ne olacağını önceden belirlemeniz gerekmez çünkü içerik ekle seçeneği, desteklenen tüm türler için aynı süreci uygular. Örneğin, IMS içerik paketini karşıya yüklemeniz durumunda İçerik Ekle iş akışı, ekranda, Bu kursta oynatılabilirliği etkileyebilecek bazı sorunlar bulundu şeklinde bir ileti ve paketin SCORM formatında olmadığını, programın bunu bir IMS İçerik paketi olarak algıladığını belirten bir alt ileti gösterir.

SCORM içeriği hakkında daha fazla bilgi

Tin Can API içeriği hakkında daha fazla bilgi


İçerik paketi ekleme

 1. Bir içerik alanına veya klasöre erişin.
 2. İçerik Oluşturun üzerine gelin ve İçerik Paketi (SCORM)u seçin.
 3. İçerik Paketi Ekle sayfasında, gerekli standartları karşılayan bir dosya ekleyin. Bilgisayarınızdaki dosyaları karşıya yüklemek istiyorsanız Bilgisayarıma Gözat seçeneğini tıklatın. Ayrıca bir dosyayı kursunuzun saklama deposundan da karşıya yükleyebilirsiniz: Kurs Dosyaları veya İçerik Koleksiyonu.

Dosya karşıya yüklendikten ve kontrol edildikten sonra, içerik paketi ayrıntılarını ayarlayabileceğiniz ikinci bir İçerik Paketi Ekle sayfası görüntülenecektir.

 1. İkinci İçerik Paketi Ekle sayfasında SCORM Bilgileri kısmına bir Başlık girin.
 2. İsteğe bağlı olarak bir Açıklama girin.
 3. SCORM Kullanılabilirliği ayarlarını belirleyin. Seçenekler içerik yürütücünün öğrenciler tarafından kullanılabilir olup olmadığını belirlemenizi deneme sayısını denetlemenizi ve kurs içeriği kullanılabilirliğini ayarlamanızı sağlar.
  1. SCORM’u Kullanıma Aç işlemi için Evet’i tıklatın.
  2. Deneme Sayısı için Tek denemeye izin ver ve Sınırsız denemeye izin ver ögesini seçebilir ya da izin verilen Deneme sayısı için bir sayı yazabilirsiniz.
  3. Blog gösterimleriyle ilgili tarihi ve zamanı belirlemek için Şu Tarihten İtibaren ve Şu Tarihe Kadar onay kutularını işaretleyin. Yalnızca göründüğünde içerik paketi kullanılabilirliğini etkilemeyen kısıtlamaları gösterin
  4. Görüntüleme Sayısını İzlemek için Evet'i seçin.
 4. Not Verme ayarlarını seçin.
  1. SCORM’ye Not Ver için Not Yok ögesini seçebilir veya Not girebilirsiniz: Olası Puanlar, SCORM Puanı, SCORM’u Tamamlama veya SCORM Yeterliliği’ne bağlıdır.
  2. SCOS’ye Not Ver işlemi için Evet’i tıklatın ve sonra not vermek için tek tek ögeleri seçin.

SCORM deneme ayrıntılarını görüntüleme

Not verme işlemi için SCORM paketi ayarlandığında, kullanıcıların içerikle olan etkileşimleriyle ilgili deneme ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz. Ayrıntılar kullanıcının içeriği görüntülediği toplam süreyi, tamamlanma durumunu, pakette bulunan sorulara yanıtları ve yanıtların doğru olup olmadığını içerir. Deneme verisi Not Merkezi ögesi için bir puan belirlemenize yardımcı olur. Tüm paketler, tüm verileri izlemez. Pakette Blackboard Learn'e bilgi sağlanmıyorsa veri YOK şeklinde görünür. Eksik veriler hakkında sorularınız varsa hangi verilerin izlenecek şekilde tasarlandığını öğrenmek için, paketi oluşturan kişiyle iletişime geçin.

Tek tek denemeleri görmek için:

 1. Denetim Masasından Tam Not Merkezine erişin ve kurs içerik ögesinin sütununu bulun.
 2. Kullanıcı denemesini tıklatın.
 3. Notu Düzenle sayfasından Görüntüleyi tıklatın. Deneme Ayrıntıları sayfası açılır.

Tüm denemeler hakkında ayrıntıları görüntülemek üzere bir raporu çalıştırmak için:

 1. Denetim Masası'nda Değerlendirme kısmını genişletip SCORM Raporları'nı seçin.
 2. SCORM Raporları sayfasından bir ögenin menüsünü açın ve Çalıştır seçeneğini tıklatın.

SCORM yürütücüsünün gelişmiş seçeneklerini düzenleme

Varsayılan ayarlar maksimum özellik ve performans için ayarlandığından çoğu zaman SCORM yürütücüsünün Gelişmiş Seçenekleri'ne erişmeniz veya onları değiştirmeniz gerekmez. İçerik paketi zaten beklenen gezinti, akış ve davranışa sahiptir ve varsayılan ayarlar çoğunlukla düzgün ve tutarlı görüntüler. Gezinti Denetimleri ve Başlatma Davranışı, SCORM içeriğinin çalışmasıyla ilgili temel seviyede bilgisi olan eğitmenler için en kullanışlı olanlarıdır, Hata Ayıklayıcı Seçenekleri ve Geçmiş Seçenekleri ise sorun gidermede yardımcı olabilir. Bunları değiştirmeniz gerektiğiniz düşünüyorsanız önce yardım ve kılavuzluk için kurumunuza başvurmanız gerekir.

SCORM yürütücüsü Gelişmiş Seçenekleri’ne erişmek için, var olan bir SCORM içerik paketini düzenlemeniz gerekir.

 1. SCORM içerik paketinin yüklenmiş olduğu bir içerik alanına veya klasöre erişin.
 2. SCORM içerik paketinin menüsünü açın ve Düzenle'yi seçin.
 3. Gizli SCORM yürütücüsü Gelişmiş Seçenekler’ine erişmek için SCORM Yürütücüsü Davranışını Düzenle ögesini Evet olarak ayarlayın. SCORM motorunun Gelişmiş Seçenekler'i iki ya da üç sütun olarak görünecektir. Sol sütun, gelişmiş seçenek denetimlerinin kategorisini seçmenizi sağlarken sağ sütun, seçili kategoriyle ilişkilendirilmiş seçenekleri ve ayarları içerir.
  • Gezinti Denetimleri
  • Başlatma Davranışı
  • Temel Sıralama
  • Temel Toplama
  • Uyumluluk Ayarları
  • İletişim Ayarları
  • Hata Ayıklayıcı Seçenekleri
  • Geçmiş Seçenekleri
  • Diğer Davranış Seçenekleri
 4. Gönder'i seçin. Yaptığınız değişiklerin geçerli hale gelmesini istemiyorsanız İptal’i tıklatın.


Gezinti denetimleri

Gezinti Denetimleri, öğrencilerin SCORM yürütücüsünü kullanarak göreceği ve kurs içeriğine erişirken kullanabileceği düğmeleri, çubukları ve diğer gezinti yardımlarını eklemenizi sağlar.

Seçenek İşlev
Gezinti Çubuğunu Göster SCORM yürütücüsünün öğrencilere bir gezinti çubuğu görüntüleyip görüntülemeyeceğini belirler. Aşağıdaki ayarların etkili olabilmesi için gezinti çubuğu etkinleştirilmelidir:
 • Bitir Düğmesini Göster: Gezinti çubuğunda Kurstan Çık düğmesi görüntüler. Bu düğmeye basıldığında, tamamlanma durumunun o an ne olduğuna bakılmaksızın geçerli içerik bitirilip ana derse dönmeye çalışılır.
 • SCO’yu Kapat Düğmesini Göster: Gezinti çubuğunda SCO’yu Kapat düğmesi görüntüler. Bu düğmeye basıldığında geçerli SCO kapatılır. Bu seçenek, çoğu öğrenci için kullanışlı olmadığından devre dışı kalmalıdır.
 • Geri/İleri Düğmelerini Etkinleştir: Öğrencinin içerikte ileri-geri gitmesini etkinleştirmek için gezinti çubuğuna Geri ve İleri denetimlerini ekleyin.
 • İlerleme Çubuğunu Göster: İçerik için bir ilerleme çubuğu gösterir, böylece öğrenci ilerlemesini ölçebilir.
  • İlerleme Çubuğu İçin Değer Kullan: Bu ayar seçilirse yürütücü, ilerlemeyi hesaplamak için İlerleme Ölçümü Toplama değerlerini kullanır. Aksi halde, geçerli içerik nesnesini tamamlama kullanılır. Bu, yalnızca SCORM 2004 4. sürümü ve üstü içerikte kullanılabilir.
 • Yardımı Göster: Öğrencilere bir Yardım düğmesi gösterilir.
Başlık Çubuğunu Göster SCORM yürütücüsünün, öğrencilere bir başlık çubuğu görüntüleyip görüntülemeyeceğini belirler. Gezinti Çubuğunu Göster seçeneği bu ayarın etkili olması için etkinleştirilmelidir.
Sağ Tıklatmayı Engelle Öğrencinin, SCORM yürütücüsü penceresinde sağ tıklatmasını engeller. Sağ fare düğmesi tıklatılırsa hiçbir şey olmaz. Bu, önemli değerlendirme sınavlarında veya öğrencilerin yürütücüdeki dâhilî yapıyı veya içeriği görmesini istemediğinizde kullanılışlı olabilir. Bu ayar yalnızca, kurs yapısı ve gezinti çubuğu (varsa) dâhil olmak üzere SCORM yürütücüsü pencerelerini etkiler; tarayıcı pencereleri veya bilgisayar masaüstü işlevleri gibi diğer içerikleri etkilemez.
Kurs Yapısını Göster SCORM yürütücüsünün kurs yapısını görüntülemesi gerekip gerekmediğini belirler. Seçilirse kurs yapısı bir çevrim içi biçimde içeriğin sol tarafında görüntülenir. Bu, birden fazla içerik nesnesi içeren kurslar için kullanışlı olabilir. Aşağıdaki ayarların etkili olabilmesi için bu seçenek etkinleştirilmelidir:
 • Başlangıçta Kurs Yapısı Açık: SCORM yürütücüsünün, kurs yapısı gösterilerek mi yoksa gizlenerek mi başlatılacağını belirler. Öğrenciler, Kurs Yapısını Göster ve Gezinti Çubuğunu Göster etkin olduğu sürece herhangi bir durumda yapıyı gösterebilir veya gizleyebilir.
 • Seçim Gezintisini Etkinleştir: SCORM yürütücüsünün öğrencilerin ana hattaki bağlantıları seçerek kurs yapısı içinde gezinebilmesine izin verilip verilmeyeceğini belirler. Aksi halde kurs yapısı görünümü yalnızca bilgi ve referans amaçlıdır.
 • Kurs Yapısı Genişliği: Kurs yapısı penceresinin genişliğini piksel cinsinden ayarlar. Varsayılan sıfır (0), otomatik genişliğe ayarlar.
 • Yapı Durumu Görünümü: Başarı ve tamamlanma durumunu göstermek için simgelerin öğrencilere nasıl sunulduğunu tanımlar.
  • Yalnızca Başarı: Yalnızca kurs başarı durumu (geçti/başarısız oldu).
  • Yalnızca Tamamlama: Yalnızca tamamlama durumu (tamamlandı/tamamlanmadı).
  • Ayrı Ayrı: Hem başarı hem de tamamlanma durumu ayrı ayrı gösterilir.
  • Birleşik: Başarı ve tamamlama, birleştirilmiş bir ölçek olarak gösterilir.
  • Hiçbiri: Hiçbir SCO düzeyi durumu öğrencilere gösterilmez.
 • Geçersiz Menü Ögesi Eylemi: SCORM yürütücüsünün geçersiz olan menü ögesi seçenekleri seçimlerini nasıl işleyeceğini belirler.
  • Bağlantıları Göster ve Gizle: Geçersiz menü ögesi bağlantıları görünür durumdadır ancak bunları seçtiğinizde geçersiz bir eylem iletisi görüntülenir.
  • Gizle: Geçersiz menü ögesi bağlantıları gösterilmez.
  • Bağlantıları Göster Ancak Devre Dışı Bırak: Geçersiz menü ögesi bağlantıları görünür ancak bu bağlantılar tıklatıldığında herhangi bir işlem yapılmaz.

Başlatma davranışı

Başlatma Davranışı seçenekleri, öğrenciler tarafından ilk başlatıldığında içeriğin başlangıç görünümünü denetler.

Seçenekler
Seçenek İşlev
SCO Başlatma Türü Bu ayarlar, her SCO'nun nasıl başlatılacağını belirler. Olası değerler şunlardır:
 • Çerçeve kümesi: SCO'yu yeni bir pencerede açmak yerine satır içinde, bir tarayıcı çerçevesinde başlatır.
 • Yeni Pencere: SCO'yu yeni bir tarayıcı penceresinde başlatır.
 • Tıklattıktan Sonra Yeni Pencere: Öğrencilerin bir bağlantıyı tıklatmasını gerektirdikten sonra SCO'yu yeni bir tarayıcı penceresinde başlatır. Bu ayar, bir bağlantıyı tıklatma genellikle engelleyiciyi geçersiz kılacağından, tarayıcı açılır pencere engelleyicileriyle baş etmekte kullanışlı olabilir.
 • Tarayıcı Araç Çubuğu Olmadan Yeni Pencere: SCO'yu araç çubuğu olmayan yeni bir tarayıcı penceresinde başlatır.
 • Tıklattıktan Sonra Tarayıcı Araç Çubuğu Olmadan Yeni Pencere: SCO'yu, öğrencilerin bir bağlantıyı tıklatması durumunda araç çubuğu olmayan yeni bir tarayıcı penceresinde başlatır.
Yürütücü Başlatma Türü Bu ayarlar, SCORM yürütücüsünün nasıl başlatılacağını belirler. Olası değerler şunlardır:
 • Çerçeve kümesi: SCORM yürütücüsünü yeni bir pencerede açmak yerine satır içinde, bir tarayıcı çerçevesinde başlatır.
 • Yeni Pencere: Yürütücüyü yeni bir tarayıcı penceresinde başlatır.
 • Tıklattıktan Sonra Yeni Pencere: Öğrencilerin bir bağlantıyı tıklatmasını istedikten sonra oynatıcıyı yeni bir tarayıcı penceresinde başlatır. Bağlantıyı tıklatma işlemi genelde açılan pencere engelleyicilerini aşabildiğinden, engelleyici kısıtlamalarına takılmamak için bu ayar yararlı olabilir.
 • Tarayıcı Araç Çubuğu Olmadan Yeni Pencere: Yürütücüyü, araç çubuğu olmayan yeni bir tarayıcı penceresinde başlatır.
 • Tıklattıktan Sonra Tarayıcı Araç Çubuğu Olmadan Yeni Pencere: Yürütücüyü, öğrencilerin bir bağlantıyı tıklatması durumunda araç çubuğu olmayan bir tarayıcı penceresinde başlatır.
Yeni Pencere Seçenekleri Bu ayarlar, yeni bir pencerede açıldığında içerik yürütücüsünün boyutlarını belirler. Yeni bir pencere seçeneği SCO Başlatma Türü veya Yürütücü Başlatma Türü olarak seçilmediyse bu ayarların bir etkisi yoktur.
 • Kullanıcı Değer Varsayılanları: İstemci tarayıcısının varsayılan boyutlarını kullanarak yeni pencereyi başlatın.
 • Tam Ekran: Yeni pencereyi tam ekran modunda başlatır. Bu ayarın seçilmesi halinde öğrencilere çıkış yapması için bir yol sunmalısınız. Örneğin bir çıkış ya da kapatma tuşu ya da bağlantısı.
 • Yeni Pencere Boyutlarını Belirt: Yeni pencerenin boyutlarını özel olarak ayarlamaya olanak tanır.
  • İçerik için genişlik: Yeni pencerelerin piksel cinsinden genişliğidir.
  • İçerik için yükseklik: Yeni pencerelerin piksel cinsinden yüksekliğidir.
 • GEREKLİ: Yukarıdaki boyutlar, kursun düzgün çalışması için zorunludur: Bu ayar seçilirse ve istemci tarayıcısı belirtilen boyutları destekleyemiyorsa öğrencilere bir uyarı iletisi görüntülenir.
Pencerenin Yeniden Boyutlandırılmasını Engelle İçerik yürütücüsü pencerelerinin öğrenciler tarafından yeniden boyutlandırılmasının engellenip engellenmeyeceğini belirler.

Temel sıralama

Temel Sıralama seçenekleri, öğrenci bir SCORM İçerik Paketini tamamladığında veya tamamlamadan önce ayrıldığında hem normal koşullardan hem de hata koşullarından sonra ne olması gerektiğini denetlemenizi sağlar. Bu ayarlara göre, SCORM yürütücüsü sonra ne olacağını belirler.

Alınacak eylemi belirlemede birçok faktör önemlidir:

 • SCO'nun ilk (ve büyük olasılıkla tek), orta SCO veya sonuncu olması
 • Hem tek başına hem de komple İçerik Paketi kursunun bir parçası olarak SCO'nun durumu
 • Tamamlanan veya durdurulan SCO'nun çıkış durumu

Bu ayarlar yalnızca SCORM 1.2 İçerik Paketleri içindir ve SCORM 2004 standartlarına göre oluşturulan gelişmiş sıralama emülasyonu sağlar. SCORM 2004'te (tüm sürümler), Basit Sıralama içeriğin SCO sıralamasını nasıl işlediğini belirlemesine izin verir.

Seçenekler
Seçenek İşlev
Orta SCO Bunlar, birden fazla SCO içeren, yani sonuncu hariç her SCO'yı içeren, kurs sıralamasının başlangıcında veya ortasında bulunan Paylaşılabilir İçerik Nesneleri'ne (SCO) uygun ayarlardır. İster Kurs Karşılandı ister Kurs Karşılanmadı durumunda, olası koşulların her biri için sonra ne olacağını denetleyebilirsiniz:
 • Normal: Öğrenciler, doğru gezinti yöntemlerini kullanarak geçerli SCO'daki içerikten çıkmıştır.
 • Askıya al: Öğrenciler, birden fazla SCO içeren bir kursta SCO'lar arasında atlarken olduğu gibi geçerli oturumu askıya almıştır.
 • Zaman aşımı: Kurs oturumu, öğrencilerin ayrılan zamanda SCO'yu tamamlamaması veya bilgisayar ve sunucu arasındaki iletişim arızası nedeniyle bir zaman aşımı yaşamıştır.
 • Oturumu kapat: SCO hâlâ etkinken öğrenciler geçerli oturumu kapatmıştır.

Her çıkış için kullanıma açık seçenekler ve kurs karşılanma koşulu şunlardır:

 • Onaydan sonra kurstan çık: Öğrencilerden çıkışı onaylamasını ve onaylarsa ana derse dönmesini isteyin. Onay verilmezse uygun bir ileti görünür.
 • Kurstan çık: SCORM yürütücüsünü kapatın ve ana derse dönün.
 • Sonraki SCO'ya git: Öğrencileri sıradaki bir sonraki SCO'ya götürür.
 • İleti görüntüle: Bir mesaj sayfası görüntüler. SCORM yürütücüsü, yürütücünün geçerli durumuna bağlı olarak hangi mesajın görüntüleneceğini belirler.
 • Hiçbir şey yapma: SCORM yürütücüsü hiç bir eylemde bulunmaz.
Son SCO Bunlar, kurstaki son SCO'ya uygun ayarlardır. Bir kurs tek bir SCO içeriyorsa son SCO'ymuş gibi davranılır. İster Kurs Karşılandı ister Kurs Karşılanmadı durumunda, olası koşulların her biri için sonra ne olacağını denetleyebilirsiniz:
 • Normal: Öğrenciler geçerli SCO'daki içeriği bitirmiştir.
 • Askıya al: Öğrenciler geçerli oturumu askıya almıştır.
 • Zaman aşımı: Oturum, öğrencilerin ayrılan zamanda SCO'yu tamamlamaması veya bilgisayar ve sunucu arasındaki iletişim arızası nedeniyle bir zaman aşımı yaşamıştır.
 • Oturumu kapat: Öğrenciler geçerli oturumu kapatmıştır.

Her çıkış için kullanıma açık seçenekler ve kurs karşılanma koşulu şunlardır:

 • Onaydan sonra kurstan çık: Öğrencilerden çıkışı onaylamasını ve onaylarsa ana derse dönmesini isteyin. Onay verilmezse uygun bir ileti görüntülenir.
 • Kurstan çık: SCORM yürütücüsünü kapatın ve ana derse dönün.
 • Sonraki SCO'ya git: Bu zaten sıradaki son SCO olduğundan bir mesaj sayfası görüntüler.
 • İleti görüntüle: Bir mesaj sayfası görüntüler. SCORM yürütücüsü, yürütücünün geçerli durumuna bağlı olarak hangi mesajın görüntüleneceğini belirler.
 • Hiçbir şey yapma: SCORM yürütücüsü hiç bir eylemde bulunmaz.

Temel toplama

Temel Toplama seçenekleri, verilen bir öğrenci için SCO puanlarını ve durumunu nasıl değerlendirmek istediğinizi belirlemenizi sağlar. Toplama terimi tek tek SCO puanlarını ve tamamlanma durumunu toplama işlemini ve o verileri SCORM İçerik Paketi kursu için toplam son puanı ve toplam tamamlanma durumunu hesaplamak ve atamak için kullanmayı gösterir. Bir ölçüt seçmenin, test puanların ortalamasını almanın ve hem bir puanı hem de tamamlanma durumunu hesaplamanın birçok farklı yolu vardır.

Bu ayarlar, yalnızca SCORM 1.2 içeriği için geçerli olup SCORM 2004 standardında yerleşik puan ve durum toplama davranışını taklit etmenin bir yolunu sunar. SCORM 2004 Basit Sıralama, içeriğe toplamaların nasıl işleneceğini belirleme izni verdiğinden; bu ayarlar, SCORM 2004 içeriğine uygun değildir.

Seçenekler
Seçenek İşlev
Puan Toplama Modu SCORM yürütücünün bireysel SCO puanlarını hangi yolla toplayacağını tanımlar, bunları analiz eder ve toplam hesaplanan bir puanı raporlar. Olası değerler şunlardır:
 • Kurs Tarafından Sağlanan Puan: Temel olarak tek bir SCO içeren İçerik Paketleri için kullanışlıdır, bu ayar ilk SCO tarafından sağlanan puanı rapor eder.
 • Tüm Ünitelerin Ortalama Puanı: Sağlanan tüm puanları toplar ve kaç tanesinin bir puan raporladığına bakılmaksızın sayıyı kurstaki toplam SCO sayısına böler.
 • Sabit Ortalama: Sağlanan tüm puanları toplar ve sayıyı Puanlama Nesneleri Sayısı içinde belirtilene böler
 • Sıfır Olmayan Puanlarla Tüm Ünitelerin Ortalama Puanı: Tüm puanları toplar ve o sayıyı bir puan raporlayan toplam SCO sayısına böler.
 • Son SCO Puanı: Son SCO puanını raporlar.

Puanlama Nesnesi Sayısı: Kaç SCO'nun bir puan raporlaması gerektiğini gösterir. Bu değer yalnızca Puan Toplama Modu ögesi Sabit Ortalama olarak ayarlanırsa uygundur.

Durum Toplama Modu Toplam tamamlanma durumunun nasıl belirlendiğini belirtir. Olası değerler şunlardır:
 • Kurs Tarafından Sağlanan Durum: Temel olarak tek bir SCO içeren İçerik Paketleri için kullanışlıdır, bu ayar ilk SCO tarafından sağlanan tamamlanma durumunu rapor eder.
 • Tüm Üniteler Tamamlandığında Tamamla: Sonucun başarısız, tamamlandı veya geçti olmasına bakılmaksızın İçerik Paketi'ndeki tüm SCO'lar tamamlandığında kurs tamamlandı olarak düşünülür.
 • Tüm Üniteler Tamamlandığında ve Başarısız Olunmadığında Tamamla: İçerik Paketi'ndeki tüm SCO'lar tamamlandı veya geçti durumuyla tamamlandığında kurs tamamlandı olarak düşünülür.
 • Eşik Puan Karşılandığında Tamamla: Puanı (Puan Toplama Modu ile belirlenen) Tamamlama İçin Eşik Puanı içinde ayarlanan eşik karşıladığında veya aştığında kurs tamamlandı olarak düşünülür. Bu örnekte, tüm SCO ünitelerinin tamamlanmış olması gerekmez.
 • Tüm Üniteler Tamamlandığında ve Eşik Puanı Karşılandığında Tamamla: İçerik Paketi'ndeki tüm SCO'lar tamamlandığında ve puanı (Puan Toplama Modu ile belirlenen) Tamamlama İçin Eşik Puanı içinde ayarlanan eşik karşıladığında veya aştığında kurs tamamlandı olarak düşünülür.
 • Tüm Üniteler Geçildiğinde Tamamla: İçerik Paketi'ndeki tüm SCO'lar tamamlandığında ve geçildiğinde kurs tamamlandı olarak düşünülür.

Tamamlama İçin Eşik Puanı: 0,0-1,0: Kursu tamamlama için eşiği belirler ve yalnızca Durum Toplama Raporu Eşik Puanı Karşılandığında Tamamla veya Tüm Üniteler Tamamlandığında ve Eşik Puanı Karşılandığında Tamamla olarak ayarlandığında kullanılabilir. Değer 0,0 ve 1,0 arasında ondalık bir sayıdır. (Eşdeğer bir yüzde değeri için, 100 ile çarpın; örneğin, 0,8 olarak ayarlanırsa bu gerekli eşik puanının %80 olduğu anlamına gelir.)

Toplama Durumunu Başarı Durumuna Uygula Bu seçenek seçildiğinde Durum Toplama Modu'nun yalnızca tamamlama durumuna değil başarı durumuna da uygulanılmasına neden olur.
İlk SCO Önceden Ayarlı Bu seçeneği etkinleştirme bir ders sırasındaki ilk SCO geçti durumu arşivlenirse SCORM İçerik Paketinde kalan SCO'lar tamamlandı olarak işaretlenecektir. Bu, öğrencilerin yeterlilik gösterebildikleri konuları atlamalarına izin veren bir dizi kurs tasarlamanızı mümkün kılar.

Uyumluluk ayarları

Bu ayarları genellikle varsayılanlarından değiştirmeniz gerekmese de Uyumluluk Ayarları; hatalarla karşılaşılan, başlatılamayan veya başka sorunları olan kurs içerik paketlerinin sorunlarını teşhis etme konusunda yardımcı olabilir. Uyumluluk Ayarları'nda düzenleme yapmanız gerektiğini düşünüyorsanız tüm gelişmiş ayarlarda olduğu gibi, özellikle de bu konuda, yardım ve rehberlik hizmeti için öncelikle kurumunuza başvurmanız gerekir.

Önceden eski bir içerik oynatıcısı sürümünü kullanan kurs içeriğini yeniden yüklerken sorunlar veya hatalarla karşılaşıldığında, özellikle eski ve büyük olasılıkla standart olmayan içerikler için değiştirilmesi gereken ayarlar bunlardır. Sorunun tam olarak nerede olduğunu belirlemeye yardımcı olmak için ayrıntılı Hata Ayıklayıcı Seçenekleri'ni etkinleştirmeniz ve sonuçta elde edilen ileti günlüklerini incelemeniz gerekir.

Seçenekler
Seçenek İşlev
Bitti Seçildiğinde Anında İşlensin Bu ayar, çıkış durumunu yakalamada zorluk yaşanan, tekli SCO kursları için sağlanmıştır. Tek bir SCO kursu tamamlamaları doğru şekilde kaydedemiyorsa bu seçeneği etkinleştirmeye çalışmak isteyebilirsiniz.
SCO Penceresini API ile Sar Bir SCO yeni bir pencerede başlatıldığında, standart olmayan veya yetersiz derecede kodlanmış bazı içerikler, SCORM Motorunu bulamayabilir ve onunla düzgün iletişim kuramayabilir. Bu ayar etkinleştirilirse yürütücünün çevresine bir tür sarıcı API veya uygulama programı arabirimi konur ve bu API, otomatik olarak SCORM Motoruyla nasıl konuşulacağını bilir.
Her Zaman İlk SCO'ya Akış Bu seçenek etkinleştirildiğinde, SCORM yürütücüsü, sıralama kurallarının bu davranışı belirlemesine bakılmaksızın her zaman bir SCO'daki ilk kursu yükler.
Yeterlilik Puanı, Ders Durumunu Geçersiz Kılar Bu seçenek etkinleştirildiğinde, yeterlilik puanı, ister SCO'yu tamamlandı ister tamamlanmadı olarak göstersin, gerçek ders durumunu her şekilde geçersiz kılar.
Tamamlanmış Ders Durumunun Değişmesine İzin Ver SCORM 1.2 için geçerli olan bu ayar, tamamlandı olarak işaretlenen veya işaretlenmeyen bir dersin daha sonraki bir tarihte tamamlandı dışında bir değere değiştirilebilip değiştirilemeyeceğini belirler.
Boş Toplamayı Bilinmiyor Olarak Ayarla SCORM 2004 kursları için bu ayar, durumu belirlemek için bilgi verecek bir etkinlik olmadığında toplama durumunu belirler. Bu ayar seçildiğinde, hem kurs tamamlama hem de yeterlilik durumu bilinmiyor olarak ayarlanır.
Kök Etkinliğini Devre Dışı Bırak Kursu ya da içindeki bir SCO'yu yeniden başlatabilen kurs gezinti ağacının ve diğer bağlantıların devre dışı bırakılmasını ve tıklatmalara yanıt vermemesini sağlayarak öğrencinin yeni bir deneme oluşturmasını önler.
SCO Yükü Kaldırılırken Toplama Puan toplama işleminin gerçekleştirilebilmesi için açıkça çağrılamayan bu SCO'ları işlemek üzere puan toplama işleminin, SCO kapatılırken yapılmasını sağlar.
İçerik Tarafından Doğru Olarak Ayarlanan Amaç ve Tamamlanmayı Geçersiz Kıl SCORM 2004'e ve SCORM 1.2 yürütücüsüne ilişkin varsayılan ayar, SCO doğru çalışma zamanı durum verilerini raporlayamazsa bazen bir SCO'nun tamamlandı ve karşılandı olarak işaretlenmesine neden olabilir. Bu ayar, uygun varsayılan sıralama kurallarını ayarlamayan kursların varsayılan davranışını geçersiz kılar.
Öğrenci Tercihlerini Kurs Geneline Uygula Verilen bir SCO'da belirlenmiş olan tüm öğrenci tercihlerinin, verilen bir SCORM İçerik Paketi kursundaki tüm SCO'lara uygulanmasını sağlar.
Tamamlanan Kayıtları Puansız Olarak Başlat Tamamlanan kurs kayıtlarının daha sonra normal mi yoksa puansız olarak mı başlatılacağını belirler.
Başarısız Durumuna İlişkin Tamamlama Durumu Öğrencinin başarısız olduğu bir SCO'nun tamamlanma durumu için şu değerler arasından bir geçersiz kılma değeri ayarlar:
 • Tamamlandı
 • Tamamlanmadı
 • Bilinmiyor
İleri Görme Sıralayıcı Modu İleri görme işlemi, SCORM Motorunun dinamik olarak geçerli SCO'nun durumuna bağlı olarak görünür ve kullanılabilir olan kurs gezinti yapısını güncelleştirebilmesini sağlar. Varsayılan olarak, bu ayar etkin olmalıdır. Çok büyük kurslar için, bu, web tarayıcılarında fark edilebilir bir yavaşlığa neden olabilir ve kabul edilemez olduğu düşünülüyorsa bunu devre dışı olarak ayarlayabilirsiniz. Kullanıma açık ayarlar şunlardır:
 • Devre dışı: SCORM ileri görme sıralayıcısını devre dışı bırakır
 • Etkin: SCORM ileri görme sıralayıcısını etkinleştirir (varsayılan)
 • Gerçek zamanlı: SCORM gerçek zamanlı ileri görme sıralayıcısının, bazı çalışma zamanı değerleri değiştikten sonra, görünür kurs gezinti yapısını hemen güncelleştirmesini sağlar.
Çalışma Zamanı Veri Zamanlamasını Sıfırla SCORM yürütücüsünün ne zaman CMI (bilgisayarla yönetilen talimat) veri zamanlamasını sıfırlayacağını belirler. Seçenekler şunlardır:
 • Hiçbir zaman: SCORM yürütücüsü, çalışma zamanı durumunu hiçbir zaman sıfırlamaz
 • Çıkış Askıya Alınmadığında: SCORM yürütücüsü, çalışma zamanı verilerini yalnızca çıkış durumu Askıya Alındı olarak ayarlanmadığında korur
 • Her Yeni Sıralama Denemesi: SCORM yürütücüsü, sistem kurallarının her yeni bir denemenin başladığını bildirişinde çalışma zamanı verilerini sıfırlar
LMS Eylemine Dön SCORM 2004 4. Sürümü, öğrenim içeriğinin öğrencilerin bir kurstan ayrılırken bir çıkış türü seçmeleri için bir arayüz sunmasını gerektirdiğinden; öğrenciler Kurstan Çık'ı tıkladığında, SCORM yürütücüsü bir istem görüntüleyebilir. Bu istemi etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak mümkün olduğundan, istem devre dışı olduğunda bu seçenek, eylemi otomatik olarak uygulamayı seçmenize izin verir. Bu ayar, çıkışta kursun askıya alınıp geçerli durumun kaydedilmesinin mi yoksa kursun tamamen sonlandırılmasının mı söz konusu olacağını belirler. Kullanıma açık seçenekler şunlardır:
 • Eski: SCORM 3. Sürüm davranışını olan, denemenin geçerli durumunu kaydederken ana kursa dönmeyi kullanın
 • Tümünü Askıya Al: Açık tüm SCO'lar (yalnızca SCORM 4. Sürümü) dahil, geçerli tüm denemelerin geçerli durumunu kaydeder
 • Tümünden Çık: Denemeyi sonlandırır (yalnızca SCORM 4. Sürümü)
 • Seçilebilir: Öğrencilerin Tümünü Duraklat ile Tümünden Çık arasında seçim yapmalarına izin verme (Yalnızca SCORM 4 Sürümünde)

İletişim ayarları

İletişim Ayarları İçerik Yürütücüsünün sunucuyla nasıl etkileştiğini belirler. Öğrencilerin bilgisayarları ve sunucu arasında rapor edilen zaman aşımları veya iletişim arızaları varsa bu ayarların ayarlanmaları gerekebilir, ancak yalnızca bir yönetici veya deneyimli SCORM geliştiricisi tarafından değiştirilmesi gerekir.

Seçenekler
Seçenek İşlev
Maksimum Başarısız Deneme Sayısı Hata bildirimi yapılmadan önce, sunucuya en fazla kaç kez çalışma zamanı verileri güncelleştirme denemesi yapılabileceğini belirler. Bu sayı aşılırsa bir hata iletisi görüntülenir.
Sıklığı Kaydet Milisaniye cinsinden çalışma zamanı verilerinin sunucuya güncelleştirilme sıklığını belirtir. Kurs tamamlama gibi bazı olaylarda güncelleştirme işlemi yapılması gerekir.

Hata ayıklayıcı seçenekleri

Hata Ayıklayıcı Seçenekleri çeşitli SCORM alt sistemleri içinde günlüğe alma bilgilerinin kaydedilip kaydedilmeyeceğini ve ne kadar kaydedileceğini belirler.

Kurs içeriği oynatma veya sunumuyla ilgili sorunlarla veya hatalarla karşılaşıldığında, Hata Ayıklayıcı Seçenekleri etkinleştirilirse yöneticiniz, uzman bir SCORM destek yetkilisi veya siz, sorunu çözmek için genelde önemli bir adım olan ileti günlüklerini gözden geçirebilirsiniz. Rutin (hata yok) durumu ayrıntılarını kaydetmek için Geçmiş Seçenekleri'ni kullanma da kullanışlı bilgiler sağlayabilir.

Seçenekler
Seçenek İşlev
Hata Ayıklayıcı Seçenekleri Bağlı durumdaki her SCORM alt sistemi içinde gerçekleştirilecek günlüğe alma seviyesini belirler: Denetim (tüm sistem işlevleri), Çalışma Zamanı (SCO’ları başlatma ve çalıştırma) veya Sıralama (SCO'ların dışında ve arasında neler oluyor)
 • Devre Dışı: Hiç hata ayıklama günlüğü mesajı kaydedilmez.
 • Denetim: Temel hata ayıklama günlüğü mesajları kaydedilir.
 • Ayrıntılı: Denetleme seviyesi günlüğü iletileri, ek ayrıntı iletileriyle birlikte kaydedilir.
Zaman Damgaları Ekle Hata ayıklayıcı günlüğü dosyalarında, olaylarla birlikte zaman damgalarının kaydedilip kaydedilmeyeceğini belirler.

Geçmiş seçenekleri

Geçmiş Seçenekleri SCORM Content Package kurs içeriği hakkında rutin (hata değil) durum bilgilerinin günlüğe kaydedilip kaydedilmeyeceğini ve ne kadar kaydedileceğini denetler.

Seçenekler
Seçenek İşlev
Geçmişi Yakala İçerik Paketinin, her deneme hakkındaki bilgileri geri gönderip göndermemesi gerektiğini belirler.
Geçmişi Ayrıntılı Olarak Yakala İçerik Paketinin, her deneme hakkındaki ayrıntılı bilgileri geri gönderip göndermemesi gerektiğini belirler.

Diğer davranış seçenekleri

Seçenekler
Seçenek İşlev
Süre Sınırı Öğrencilerin İçerik Paketi'nde kullanmasına izin verilen toplam süre (dakika olarak). Belirtilen süre aşılırsa öğrenciler, otomatik olarak, tamamlanmanın geçerli durumundan hesaplanan puanlarla ve durumla paketten çıkarılır. Bu değer sıfıra (0) ayarlanırsa bir süre sınırı olmaz.