De kwaliteit van het eerste bericht in een discussielijn is van invloed op het denkniveau van volgende berichten. Een zorgvuldig geformuleerde vraag is misschien wel de belangrijkste factor om via discussies bepaalde leerdoelstellingen te realiseren.

Taxonomie van Bloom

Je kunt de taxonomie van Bloom gebruiken om vast te stellen wat voor type vraag je gaat ontwikkelen en hoe je deze gaat formuleren. In dit classificatiesysteem vormt het minst complexe niveau, de reproductie van kennis, de onderzijde van de piramide weergegeven en fungeert dit niveau als een soort databank. Hoger in de piramide vereisen evaluatie, synthese en analyse de meeste complex en abstracte vorm van denken. Discussies zijn bedoeld voor hogere denkvaardigheden, net als creatieve opdrachten en groepswerk overigens.


Essentiële en sturende vragen

Essentiële en sturende vragen kunnen ook denken van een hogere orde stimuleren.

  • Essentiële vragen vereisen bepaalde vaardigheden, zoals analyseren, synthetiseren en evalueren. Antwoorden op essentiële vragen kunnen niet snel op internet worden gevonden en gekopieerd. Ze moeten een persoonlijke betekenis hebben en inzicht dat door de student is verkregen.
  • Sturende vragen helpen studenten bij het beantwoorden van de essentiële vraag of kernvraag. Deze vragen zijn subcategorieën van het hoofdonderwerp en kunnen vaardigheden van een lagere orde uit Bloom's taxonomie vereisen.

Ideeën voor sturende vragen

U kunt sturende vragen ontwikkelen en deze op verschillende manieren gebruiken:

  • Studenten kunnen in kleine groepjes werken om hun eigen sturende vragen te ontwikkelen om zo de kernvraag te kunnen beantwoorden.
  • U kunt beginnen met leidende vragen en gedurende de discussie toewerken naar de kernvraag.
  • U kunt de sturende vragen opnemen in het eerste bericht om studenten op weg te helpen.
  • Je kunt sturende vragen stellen als de discussie vastloopt.

Voorbeeld: Essentiële vraag

Hoe ziet de perfecte online docent eruit?

Voorbeeld: Sturende vragen

  • Welke aannames hanteert u met betrekking tot de efficiënte van onderwijs?
  • Hoe zou je de prestaties van een cursusleider beoordelen?
  • Geef een aantal eigenschappen die volgens u de kwalificatie 'perfect' beschrijven. Denk hierbij ook aan je eigen ervaringen als student.
  • Geef de eigenschappen die je niet wilt zien in een perfecte docent.