Kvaliteten på det första inlägget i en tråd påverkar den intellektuella nivån i kommande inlägg. En noggrant formulerad diskussionsfråga är kanske den viktigaste faktorn när du använder diskussioner för att uppfylla dina lärandemål.

Blooms taxonomi

Du kan använda Bloom's Taxonomy för att avgöra vilken sorts fråga du ska utveckla och även hur du ska formulera den. I det här klassificeringssystemet ligger den minst komplicerade nivån, informationsminne, längst ner i pyramiden som en kunskapsbas. Högst upp i pyramiden finns utvärdering, syntes och analys, som kräver det mest avancerade och abstrakta tänkandet. Diskussioner, tillsammans med kreativa uppgifter och grupparbete, räknas till tankeverksamhet på hög nivå.


Väsentliga och vägledande frågor

Väsentliga och vägledande frågor kan även kräva tankeverksamhet på hög nivå.

  • Väsentliga frågor kräver färdigheter som analysförmåga, syntetiseringsförmåga eller utvärderingsförmåga. Svar på väsentliga frågor kan inte bara sökas upp på internet och kopieras. De måste ha en personlig betydelse och insikt som byggs upp av deltagaren.
  • Vägledande frågor hjälper deltagarna att besvara den väsentliga frågan. Dessa frågor är underkategorier till det huvudsakliga ämnet och kan beröra lägre nivåer av Blooms taxonomi.

Idéer för vägledande frågor

Du kan utveckla vägledande frågor och använda dem på flera sätt:

  • Deltagarna kan arbeta i smågrupper för att utveckla sina egna vägledande frågor som kan hjälpa dem besvara den väsentliga frågan.
  • Du kan börja med vägledande frågor och gå vidare till den väsentliga frågan under diskussionens gång.
  • Du kan ta med dem i det inledande inlägget för att hjälpa deltagarna komma igång.
  • Du kan använda vägledande frågor när det inte händer så mycket i diskussionen.

Exempel: Väsentlig fråga

Hur skulle du utforma den perfekta online-läraren?

Exempel: Vägledande frågor

  • Vad gör du för antaganden vad gäller undervisningseffektivitet?
  • Hur utvärderar man en lärares prestation?
  • Ta fram en lista med karaktärsdrag som beskriver kvalifikationerna för den perfekta läraren. Fundera på dina egna upplevelser som deltagare.
  • Skriv ner karaktärsdrag som du skulle undvika när det gäller den perfekta läraren.