Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Een blog is een persoonlijk onlinedagboek dat regelmatig wordt bijgewerkt en dat bedoeld is om te delen met anderen. De meeste blogs hebben ook een functie voor het achterlaten van opmerkingen, zodat lezers van het blog kunnen reageren. Blogs bieden een stimulans voor studenten om hun gedachten duidelijk te formuleren en stellen studenten in staat verschillende aspecten van sociale leerprocessen te ontwikkelen. Vanuit het oogpunt van de cursusleider zijn blogs een efficiënt middel om een duidelijk beeld te krijgen van de activiteiten van studenten. Daarnaast kunnen blogs worden gebruikt voor het delen van kennis en inhoud.

In Blackboard Learn worden blogs gemaakt en beheerd door cursusleiders. Alleen ingeschreven gebruikers kunnen blogberichten lezen, toevoegen en voorzien van opmerkingen. Net als bij dagboeken, kunnen blogs worden beoordeeld of alleen worden gebruikt voor het verzamelen van meningen en informatie.

Soorten blogs

Blogs bestaan uit twee elementen:

 • Bloginvoer: tekst, afbeeldingen, koppelingen, multimedia, social media en bijlagen die door cursusleden worden toegevoegd.
 • Opmerkingen: opmerkingen of reacties op blogberichten van andere cursusdeelnemers, inclusief de cursusleider.

Je hebt drie mogelijkheden om studenten te laten werken met blogs:

 • Cursusblogs: je kunt een cursusblog maken en het onderwerp van het blog kiezen. Alle cursusdeelnemers kunnen berichten toevoegen aan het blog en opmerkingen toevoegen aan berichten.
 • Individuele blogs: studenten kunnen alleen berichten toevoegen aan hun eigen blog. Alle andere cursusleden kunnen het blog inzien en opmerkingen toevoegen.
 • Groepsblogs: als je de tool Blogs inschakelt voor een groep gebruikers, kunnen ze deze taken uitvoeren:
  • Groepsleden kunnen blogberichten toevoegen en opmerkingen plaatsen over berichten, bijvoorbeeld om op elkaar te reageren.
  • Alle cursusdeelnemers kunnen groepsblogs bekijken. Deelnemers die geen lid zijn van de groep kunnen alleen opmerkingen toevoegen.

Je hebt volledige controle over alle blogs in je cursus. Je kunt berichten bewerken en verwijderen in alle soorten blogs. Daarnaast kunt u opmerkingen van gebruikers verwijderen.


Een blogonderwerp maken

Studenten kunnen pas berichten plaatsen als jij onderwerpen hebt gedefinieerd voor een blog. Een blogonderwerp zorgt ervoor dat berichten geordend blijven rond een centraal thema. Je kunt meer dan één blogonderwerp maken, zodat studenten berichten over verschillende onderwerpen kunnen plaatsen.

 1. Ga naar Configuratiescherm > Cursustools > Blogs en selecteer Blog maken.
 2. Typ een naam en eventueel instructies. Maak het blog beschikbaar voor studenten.
 3. Schakel de selectievakjes Weergeven vanaf en Weergeven tot in om de datum- en tijdinstellingen in te schakelen. Weergavebeperkingen hebben geen invloed op de beschikbaarheid van het blog, alleen wanneer dit wordt weergegeven
 4. Geef bij Blogdeelname aan of het een persoonlijk blog is of een blog voor de cursus. U kunt ook anonieme berichten toestaan.
 5. Selecteer bij Bloginstellingen de optie Maandelijks of Wekelijks voor Indexvermeldingen. Schakel desgewenst de selectievakjes in om gebruikers toe te staan vermeldingen te bewerken en te verwijderen of om opmerkingen te verwijderen.
 6. Selecteer bij Cijferinstellingen de optie Geen beoordeling of Cijfer geven en voer een waarde in voor Mogelijk aantal punten.

  Als je het mogelijke aantal punten instelt op een niet-rond getal, worden letterscores mogelijk niet goed toegewezen.

  De waarde voor Mogelijk aantal punten geldt voor een of meer bijdragen van de gebruiker aan het onderwerp. Nadat je cijfertoekenning hebt ingeschakeld, wordt er automatisch een kolom gemaakt in Grade Center. Het blog kan steeds worden beoordeeld en je kunt de instelling niet wijzigen in Geen beoordeling.

  Meer informatie over het beoordelen van blogs

 7. Schakel desgewenst het selectievakje Deelnemers met de status Cijfer nodig weergeven in en selecteer het aantal vereiste bijdragen. Als je deze instelling toepast, wordt het pictogram Cijfer nodig weergegeven in het Grade Center. De bijdragen worden opgenomen in de wachtrij op de pagina Cijfer nodig zodra het aantal activiteiten van een student deze drempel heeft bereikt.
 8. Voeg desgewenst een rubriek toe.
 9. Selecteer Verzenden.

De onderwerpen van het blog worden in alfabetische volgorde weergegeven op de pagina Blogs. Selecteer een kolomkop om de inhoud te sorteren. 

Je kunt ook koppelingen naar blogs toevoegen in cursusgebieden, zoals inhoudsgebieden en mappen.


De pagina met blogonderwerpen

De pagina met blogonderwerpen kun je op de volgende manieren weergeven:

 • Open in de tool Blogs een blog en selecteer een gebruiker in het menu Alle cursusleden.
 • Selecteer op de pagina Cijfer nodig de optie Alle gebruikers beoordelen in het menu van een blog.
 • Zoek in Grade Center de kolom voor het blog dat je wilt beoordelen. Beweeg de muisaanwijzer over een cel met het pictogram Cijfer nodig om het menu van het blog weer te geven. Selecteer Gebruikersactiviteit beoordelen.

De pagina met blogonderwerpen is onderverdeeld in twee hoofdsecties. In het inhoudsframe kun je de berichten (vermeldingen) lezen. In het zijpaneel kun je gegevens bekijken van het blogonderwerp of de vermelding. Je kunt de index uitvouwen en de blogvermelding beoordelen als je beoordeling hebt ingeschakeld voor het blog. Selecteer de naam van een individuele gebruiker om de vermeldingen alleen weer te geven in het inhoudsframe.

Als je de functie voor cijfertoekenning niet ziet in het zijpaneel, heeft je instelling deze functie niet ingeschakeld.

 1. Selecteer Blogvermelding maken om je gedachten toe te voegen of Concepten weergeven om je opgeslagen, nog niet gepubliceerde blogs te bekijken. Het gedeelte Bloginstructies is standaard uitgevouwen, maar je kunt dit minimaliseren. Selecteer Harmoniseringen om harmoniseringen toe te voegen.
 2. In het zijpaneel kunt u het gebied Bloggegevens uitvouwen om informatie weer te geven over de huidige selectie, zoals de auteur en het aantal vermeldingen en opmerkingen. Selecteer de pijl-rechts om het zijpaneel samen te vouwen, zodat er meer ruimte vrijkomt voor vermeldingen. Selecteer het pictogram met vier pijlen om de blogvermeldingen schermvullend weer te geven.
 3. Selecteer bij Alle cursusleden de pijl-omlaag om een lijst weer te geven en een lid te selecteren. De vermeldingen van het geselecteerde lid worden weergegeven in het inhoudsframe. Je kunt ook Leden zonder vermeldingen weergeven selecteren. Gebruik de pijl-links en de pijl-rechts om naar de vorige of volgende student te gaan.
 4. Het gedeelte Index bevat de titels van de vermeldingen die gedurende de geselecteerde periode zijn gemaakt. Selecteer het minteken om de lijst samen te vouwen. In het geval van blogs met cijfertoekenning geven pictogrammen de status van de gebruikersactiviteit aan. Het pictogram Cijfer nodig geeft aan dat de gebruiker voldoet aan de minimale activiteit die je hebt ingesteld om in aanmerking te komen voor beoordeling. Het pictogram Wordt uitgevoerd geeft aan dat een gebruiker wel actief is geweest, maar nog onvoldoende om in aanmerking te komen voor een beoordeling. Typ in het zijpaneel een cijfer en feedback voor de student.

Blogvermeldingen maken

U en uw studenten kunnen berichten toevoegen aan een blog, waarop andere cursusdeelnemers dan kunnen reageren. Als de cursusleider kun je op deze manier een structuur aanbieden voor besprekingen van studieonderwerpen en andere onderwerpen.

Op de overzichtspagina Blogs kunnen studenten per blog zien of het een groepsblog is, een cursusblog of een individueel blog. Groepsblogs kunnen worden gelezen door alle cursusleden, maar een gebruiker moet lid zijn van de groep om een bijdrage aan het blog te kunnen leveren.

 1. Selecteer op de overzichtspagina Blogs de titel van een blog.
 2. Selecteer Blogvermelding maken op de pagina met blogonderwerpen.
 3. Typ een titel en vermelding.
 4. Schakel desgewenst het selectievakje Vermelding anoniem posten in als deze optie beschikbaar is.
 5. Selecteer Bladeren in mijn computer om een bestand te uploaden vanaf je computer. Je kunt ook een bestand vanuit de opslaglocatie bijvoegen: Cursusbestanden of Content Collection.

  -OF-

  Sleep bestanden van je computer naar de 'hotspot' in het gebied Bestanden als bijlage toevoegen. Als dit in je browser mogelijk is, kun je ook een map met bestanden slepen. De bestanden worden één voor één geüpload. Als je in de browser een item niet kunt verzenden nadat je een map hebt geüpload, selecteer dan Niet bijvoegen in de rij van de map om de map te verwijderen. Je kunt de bestanden dan afzonderlijk slepen en opnieuw verzenden.

  Als je instelling met een oudere versie van Blackboard Learn werkt, is het niet mogelijk om bestanden te slepen om ze te uploaden.

  Je kunt de bestandsnaam gebruiken of zelf een titel voor de koppeling opgeven.

 6. Selecteer Vermelding posten om de vermelding te versturen of Vermelding als concept opslaan om de vermelding later toe te voegen.

Concepten van blogvermeldingen weergeven

Je kunt opgeslagen concepten weergeven of toevoegen door Concepten weergeven te selecteren op de overzichtspagina Blogs.


Opmerkingen toevoegen voor een blogvermelding

Aangezien blogs zijn bedoeld om te worden gelezen door een groot publiek, kunnen studenten opmerkingen toevoegen voor blogvermeldingen van andere gebruikers. Dit kan voor persoonlijke blogs, maar ook voor cursusblogs en groepsblogs.

Jij bepaalt of gebruikers anonieme opmerkingen mogen plaatsen en verwijderen. Als de cursusleider kun je opmerkingen van gebruikers verwijderen door de X te selecteren. Gebruikers kunnen geposte opmerkingen niet meer wijzigen.

 1. Selecteer op de overzichtspagina Blogs de titel van een blog.
 2. Selecteer in het zijpaneel de naam van een gebruiker om een blogvermelding te bekijken. De vermelding wordt geopend in het inhoudsframe.
 3. Selecteer Opmerking onder de vermelding van de gebruiker en typ een opmerking.
 4. Schakel desgewenst het selectievakje Anonieme opmerking voor vermelding toevoegen in als deze optie beschikbaar is.
 5. Selecteer Toevoegen.
 6. Selecteer de genummerde koppeling Opmerkingen om alle opmerkingen te bekijken.

Blogs wijzigen en beheren

Je kunt de basiseigenschappen van een blogonderwerp wijzigen, zoals de naam, instructies, de beschikbaarheid en andere instellingen. Je kunt de vermeldingen van gebruikers wijzigen en blogonderwerpen en opmerkingen verwijderen.

Nadat een blog is ingesteld als een persoonlijk blog of cursusblog, kun je het niet meer wijzigen. Als je cijfertoekenning hebt ingeschakeld voor een blog, kan dit ook niet meer ongedaan worden gemaakt.

Open op de pagina Blogs het menu van een blog en selecteer Bewerken. Breng de gewenste wijzigingen aan en selecteer Verzenden.

Een blog verwijderen

Als je een blog niet meer nodig hebt, kun je het blog verwijderen. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Als cijfertoekenning is ingeschakeld voor het blog, wordt de pagina Verwijderen bevestigen weergegeven. Er zijn extra stappen nodig om een blog te verwijderen waarvoor cijfertoekenning is ingeschakeld.

 1. Ga naar de overzichtspagina Blogs, open het menu van een blog en selecteer Verwijderen.
 2. Selecteer OK in de waarschuwing die verschijnt. Als cijfertoekenning is ingeschakeld voor het blog, wordt de pagina Verwijderen bevestigen weergegeven. U hebt twee mogelijkheden:
  • Grade Center-kolom behouden (geen selectievakjes inschakelen): het blog wordt verwijderd, maar de bijbehorende kolom en scores in het Grade Center blijven behouden. Stel dat alle bijdragen van studenten zijn beoordeeld en dat je de kolom in het Grade Center wilt behouden voor het berekenen van het definitieve cijfer. Als u een blog verwijdert, maar aangeeft dat u de Grade Center-kolom wilt behouden, kunt u die kolom altijd achteraf nog verwijderen uit het Grade Center.
  • Grade Center-kolom verwijderen (schakel de selectievakjes in van de kolommen die je wilt verwijderen): de cijferkolom in het Grade Center en het blog worden verwijderd. Als je de cijferkolom voor de bijdragen aan het blog bijvoorbeeld niet wilt laten meetellen voor het eindcijfer, kun je alle selectievakjes inschakelen.
 3. Selecteer Verwijderen om het verwijderen te bevestigen.

Een koppeling voor een blog toevoegen aan het cursusmenu

Je kunt een koppeling toevoegen aan het cursusmenu, zodat studenten direct toegang hebben tot de tool Blogs. U kunt de naam van de koppeling desgewenst aanpassen.

 1. Selecteer het plusteken boven het cursusmenu. De lijst Menu-item toevoegen wordt weergegeven.
 2. Selecteer Toolkoppeling en typ een naam voor de koppeling.
 3. Selecteer Blogs in de lijst Type.
 4. Schakel het selectievakje Beschikbaar voor gebruikers in.
 5. Selecteer Verzenden.

Aandachtspunten bij het beheren van blogs

 • Als je een blog verwijdert terwijl gebruikers een bijdrage schrijven voor het blog, worden het blog en alle opmerkingen verwijderd.
 • Als je de beschikbaarheid van een blog intrekt terwijl gebruikers bijdrage schrijven, blijft het blog in de bewerkingsmodus voor jou zichtbaar, maar kunnen gebruikers het blog niet meer zien.
 • Als je de instelling Gebruikers toestaan vermeldingen te bewerken en te verwijderen wijzigt, blijven de vermeldingen beschikbaar maar kunnen gebruikers deze niet meer wijzigen.
 • Als je de instelling Gebruikers toestaan opmerkingen te verwijderen wijzigt, blijven de opmerkingen beschikbaar maar kunnen gebruikers deze niet meer verwijderen.
 • Als je cijfertoekenning inschakelt voor een blog, kun je deze instelling niet wijzigen. Verwijder het blog en de bijbehorende kolom in Grade Center om het blog te verwijderen. Als je de blogvermeldingen wilt bewaren, maar de cijfers niet, kun je ervoor kiezen om de kolom in het Grade Center niet te gebruiken in berekeningen voor het blog in het Grade Center.