U kunt alleen een succesvolle online community bouwen als studenten de beschikking hebben over de tools die nodig zijn voor interactie en communicatie. Communicatie is de manier om elkaar en onszelf te leren kennen, om inzicht te krijgen in de de materie, om samen te werken en om groepsbeslissingen te nemen. Hoewel onze gesprekken beperkt kunnen worden door tijd en locatie, is de kracht van verbinding via verschillende communicatietechnologieën het creëren van een community.

Studenten geven aan dat hun tevredenheid over onlinecursussen gerelateerd is aan de aanwezigheid van de cursusleider en de samenwerking en het gemeenschapsgevoel die ze ervaren. In een succesvolle community voor online leren, ondersteunen studenten elkaar en helpen ze elkaar bij het bereiken van doelen die alleen mogelijk te hoog zijn gegrepen. Wanneer de studenten interactie hebben en hun inspanningen inzetten voor een gemeenschappelijk doel, is er sprake van samenwerking.

Blackboard Learn biedt vier communicatietools voor zelfreflectie, samenwerking en communicatie. Met de tools Discussieruimte, Blogs, Dagboeken en Wiki's kunt u interessante opdrachten samenstellen en studenten op geloofwaardige manieren evalueren waarbij studenten kennis kunnen delen en creëren.

Elk van de vier interactieve tools kan voor verschillende doelen worden ingezet. U kunt alle of bepaalde tools gebruiken in uw cursus en ze werken ook prima samen. Selecteer de tools die aansluiten bij uw cursusdoelen en waarmee studenten zo efficiënt mogelijk kunnen werken.

Voorgestelde toepassingen

In de onderstaande tabel zie je voorgestelde toepassingen voor de tools om je een beeld te geven van de manier waarop je de tools kunt inzetten binnen een cursus. Naarmate je de lijst met tools verder doorneemt, wordt het interactieniveau dat van je studenten wordt vereist steeds groter.

Voorgestelde toepassingen voor interactieve tools

Dagboeken

Studenten kunnen hun gedachten, vragen en problemen privé met je bespreken.

Voorbeelden:

 • Studenten vragen om observaties te beschrijven.
 • Vragen stellen over de inhoud.
 • Aandachtsgebieden vaststellen.
 • Een plan voor verbetering ontwikkelen.
 • Stel doelen.
 • Het educatieve traject evalueren.
 • Voorbeeld insturen voor een opdracht met cijferbeoordeling voor advies en feedback.

Discussies

Studenten kunnen hun ideeën naar voren brengen, feedback verzamelen en hulp krijgen bij het verfijnen van hun meningen en plannen.

Voorbeelden:

 • Post ideeën voor projecten en papers, en vraag klasgenoten om bijdragen.
 • Deel uw gedachten over een onderwerp voordat dat dit uitvoerig wordt besproken in individuele blogs.
 • Brainstorm over ideeën voor een wikiproject.
 • Geef je mening om studenten te verdelen in werkgroepen.

Wiki's

Studenten kunnen samen cursusinhoud maken. Verdeel studenten in tweetallen of groepen, of genereer werk als een klas. Aangezien elke cursusdeelnemer een vertrouwde bron van informatie is, mag iedereen de inhoud bewerken en ordenen.

Voorbeelden:

 • Samenvattingen en overzichten van lessen.
 • Cursuswoordenlijst.
 • Opslagplaats met bronnen. Vraag studenten om koppelingen te posten naar foto's, artikelen en mediabestanden die relevant zijn voor de les en aan te geven waarom ze dit materiaal hebben gekozen.
 • Praktijkexperimenten.
 • Presentaties van groepsprojecten.
 • Notitieblokken van onderzoek.
 • Materiaal van studenten combineren om een boek te maken, oplossingen van studenten voor scenario's en casestudies.
 • Beoordelingen van examens.

Tools combineren

De interactieve tools van Blackboard bieden je de gelegenheid om interessante opdrachten samen te stellen en het werk van studenten op een andere manier te evalueren. Met deze essentiële tools kunt u studenten opbouwende kritiek en advies geven, en beoordelen. Je kunt de tools ook in combinatie gebruiken om je doelen te realiseren.

Discussies en wiki’s

Studenten posten hun ideeën voor een wiki-opdracht in de discussieruimte. Op het moment dat de berichten specifieker worden en er concrete ideeën worden voorgesteld, kunnen studenten het onderwerp afbakenen en het werk verdelen voordat ze verdergaan in de wiki. In de cursus-wiki dragen studenten tekst, afbeeldingen en dynamische media aan om de cursusinhoud te ondersteunen en het onderwerp dat ze hebben gekozen in de discussieruimte.

Discussies + dagboeken

Vraag studenten een internetbron in het discussieforum te posten die ingaat op de meest recente lezing. De eerste planning van het onderwerp begint echter in de tool Dagboeken, waar je advies en ondersteuning geeft. Help studenten bij het omschrijven van de hoofdpunten en vraag om voorbeelden van tekst voordat hun ideeën worden gepost en iedereen in de cursus ze kan lezen en er commentaar op kan geven.