Deze informatie is alleen van toepassing op de originele cursusweergave. De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Je kunt aangeven welke tools beschikbaar zijn in de cursus en of ze toegankelijk zijn voor gasten en waarnemers. Als je bijvoorbeeld geen plannen hebt om de tool Cursusberichten te gaan gebruiken, markeer je deze tool als Niet beschikbaar. De tool is dan voor niemand zichtbaar of toegankelijk, ook niet voor jou, totdat je de tool weer beschikbaar stelt. Op de pagina Beschikbaarheid van tools worden de beschikbare tools alfabetisch weergegeven.

Uw instelling kan bepaalde tools uitschakelen, zodat deze tools niet kunnen worden gebruikt in uw cursussen. Uw instelling kan ook bepalen dat u als cursusleider niet kunt aangeven wie er toegang heeft tot beschikbare tools.

Als je tools beschikbaar maakt in de cursus, kun je koppelingen naar deze tools toevoegen aan het cursusmenu en in cursusgebieden. Als je het gebied Tools toevoegt aan het cursusmenu, zien studenten alle tools die je beschikbaar hebt gemaakt op één pagina.

Meer informatie over het gebied Tools


Instellingen voor toolbeschikbaarheid

Ga naar het configuratiescherm, vouw de sectie Aanpassen uit en selecteer Beschikbaarheid van tools. Schakel de selectievakjes in van de tools die je beschikbaar wilt stellen in de cursus en van de gebruikers die toegang mogen hebben tot deze tools.

  • Beschikbaar: de tool is beschikbaar binnen de cursus en toegankelijk voor alle gebruikers met een rol die het gebruik van de tool toestaat, zoals cursusleiders, studenten, onderwijsassistenten en beoordelaars.
  • Zichtbaar voor gasten: de tool is zichtbaar (alleen-lezen), maar kan niet worden gebruikt door gasten wanneer gasten toegestaan worden in de cursus.
  • Zichtbaar voor waarnemers: de tool is zichtbaar (alleen-lezen), maar kan niet worden gebruikt door waarnemers wanneer waarnemers toegang hebben tot de cursus.
  • Beschikbaar in inhoudsgebieden: u kunt in een of meer inhoudsgebieden van de cursus een koppeling naar een tool toevoegen.

Cirkel met schuine streep erdoor: de instelling heeft de tool niet beschikbaar gemaakt of de tool is niet beschikbaar in het systeem.

Als tools niet beschikbaar worden gemaakt na een periode van beschikbaarheid, ofwel op cursusniveau door jou of op systeemniveau door de instelling, wordt er geen inhoud verwijderd van het systeem. Indien de tools opnieuw beschikbaar worden gemaakt, blijft de bestaande inhoud behouden en wordt deze toegankelijk.

De weergave filteren

Selecteer Filteren op om de tabel te sorteren op basis van de beschikbaarheidsstatus voor de tool en voor de rol die gebruikers hebben in een cursus. Door te filteren kan eenvoudiger worden waargenomen welke tools beschikbaar en zichtbaar zijn en instellingen volgens die criteria gewijzigd worden.

Building Blocks

Als de instelling beschikt over een licentie voor een of meer Building Blocks, worden deze weergegeven in de lijst met tools op de pagina Beschikbaarheid van tools.


E-mailinstellingen

De instelling bepaalt welke tools beschikbaar zijn.

Wanneer je de tool E-mail inschakelt in een cursus, kun je instellen welke afzenderopties beschikbaar zijn voor studenten.

Selecteer hiervoor E-mailinstellingen in het menu naast E-mail op de pagina Beschikbaarheid van tools. Je kunt aangeven of studenten een e-mail kunnen sturen naar bepaalde groepen gebruikers in je cursus, zoals cursusleiders, onderwijsassistenten, of naar cursusgroepen. Gebruik deze instellingen om misbruik van e-mail in de cursus te voorkomen.

Studenten die via Privacyinstellingen hebben aangegeven dat ze geen e-mail willen ontvangen, krijgen geen e-mail van andere studenten, zelfs niet als de opties Alle gebruikers, Gebruikers selecteren of Groepen selecteren zijn toegestaan.

De instellingen die u hier kiest, hebben geen gevolgen voor het versturen van e-mail in een cursus. De instelling kan beperkingen opleggen voor de opties die beschikbaar zijn. Niet-beschikbare opties worden wel weergegeven in de lijst, maar ze zijn lichter gekleurd en het selectievakje kan niet worden ingeschakeld.