Via taalpakketten wordt Blackboard Learn weergegeven in de taal van verschillende gebruikers en met inachtneming van hun culturele normen. De voorkeuren voor een taalpakket kunnen per systeem, cursus of organisatie, en gebruiker worden ingesteld.

Taalpakketten op drie niveaus

Systeemniveau

Op systeemniveau definieert de instelling een taalpakket als de systeemstandaard. Dit taalpakket wordt weergegeven als er geen andere taalpakketten zijn opgegeven op cursus- of gebruikersniveau.

Cursusniveau

In de originele ervaring kun je een ander taalpakket dan het standaardpakket instellen om er zeker van te zijn dat alle studenten hetzelfde taalpakket gebruiken. Als je bijvoorbeeld Spaans geeft, kun je Spaans instellen als de taal voor de cursus. Op dit moment kunnen cursusleiders geen cursusspecifieke talen instellen in de Ultra-ervaring.

Gebruikersniveau

Individuele gebruikers kunnen hun voorkeurstaal kiezen, tenzij een bepaald taalpakket wordt afgedwongen.

Aangepaste namen van inhoudsgebieden en tools worden niet aangepast wanneer er een ander taalpakket wordt geactiveerd. Deze waarden blijven in alle taalpakketten hetzelfde. De standaardnamen in het systeem worden vertaald en zijn in elk taalpakket anders.


Een taalpakket instellen

  1. Vouw in het configuratiescherm de sectie Aanpassen uit en selecteer Eigenschappen.
  2. Maak op de pagina Eigenschappen een keuze in het menu Taalpakket.
  3. Selecteer Taalpakket doorvoeren om de cursus altijd weer te geven met het geselecteerde taalpakket.
  4. Selecteer Verzenden.

Als je geen taalpakket kiest voor een cursus, wordt de cursus weergegeven met het voorkeurstaalpakket van de gebruiker. Als de gebruiker geen voorkeurstaalpakket heeft ingesteld, wordt de cursus weergegeven met het standaardtaalpakket van het systeem.


Cursusgebieden die niet worden beïnvloed door het gekozen taalpakket

Het configuratiescherm wordt voor het grootste gedeelte weergegeven met het geselecteerde taalpakket van een cursus en niet met het taalpakket dat de gebruiker heeft geselecteerd. Op enkele plaatsen in een cursus wordt het systeemstandaardtaalpakket of het voorkeurstaalpakket van de gebruiker toegepast in plaats van het cursustaalpakket. Deze pagina's worden niet weergegeven met het geselecteerde cursustaalpakket:

  • Configuratiescherm > Cursusinformatie > Item bewerken, Item kopiëren, Item toevoegen en Item verwijderen.
  • Configuratiescherm > Bestanden kopiëren naar Content Collection
  • Configuratiescherm > Discussieruimte > Forum toevoegen
  • Configuratiescherm > Mededelingen > Bevestigingsbericht

Als je een taal gebruikt die van rechts naar links wordt geschreven, worden Engelse nummers nooit gespiegeld. A58B265 blijft bijvoorbeeld hetzelfde in een tekst die van links naar rechts en van rechts naar links wordt geschreven. Datums, schuine strepen en media-besturingselementen veranderen niet van richting, maar richtingen en schuifbalken worden gespiegeld of naar een andere locatie verplaatst.

Of je nu de Hijri- of Gregoriaanse kalender gebruikt: als deze in het Engels is geschreven met Engelse cijfers, wordt de agenda van links naar rechts weergegeven. Als de kalender echter in het Arabisch is, wordt deze gespiegeld en van rechts naar links weergegeven.