Gebruikers inschrijven

De pagina Gebruikers bevat alle gebruikers die zijn ingeschreven voor een cursus. Hier kun je de instellingen van gebruikers wijzigen. Uw instelling zal normaal gezien instaan voor de cursusinschrijvingen voor geregistreerde studenten en hun accounts beheren.

Als het beleid van uw instelling dat toestaat en u over de juiste machtigingen beschikt, kunt u gebruikers toevoegen of verwijderen en wachtwoorden, rollen, profielgegevens en beschikbaarheid in een cursus wijzigen.

De pagina Gebruikers kunt u openen via Gebruikers en groepen in het configuratiescherm.

Je kunt gebruikers op drie manieren inschrijven. Deze opties zijn toegankelijk via het menu Gebruiker inschrijven of de optie Gebruikers inschrijven (batch).

 • Een gebruiker maken: gebruikers maken en automatisch inschrijven.
 • Gebruikers zoeken om in te schrijven: Gebruikers inschrijven die een bestaande account hebben in het systeem.
 • Gebruikers inschrijven (batch): meerdere gebruikers tegelijk inschrijven en een bepaalde cursusrol geven.

Gebruikers maken

Uw instelling bepaalt of cursusleiders nieuwe gebruikers kunnen definiëren.

 1. Ga naar het configuratiescherm, vouw de sectie Gebruikers en groepen uit en kies Gebruikers.
 2. Open op de pagina Gebruikers het menu Gebruiker inschrijven en selecteer Gebruiker maken.
 3. Voer op de pagina Gebruiker maken de vereiste gegevens in, plus andere persoonlijke gegevens die u belangrijk vindt.
 4. Selecteer een rol en de beschikbaarheid voor de gebruiker.
 5. Selecteer Verzenden.

Bij instellingen met meerdere informatiesystemen kan het aanmaken van gebruikers in een ander informatiesysteem gebeuren, dat toegankelijk is via een koppeling boven aan deze pagina.

Informatie over gebruikers wordt opgeslagen in een gebruikersprofiel. De instelling bepaalt welke gegevensvelden in het gebruikersprofiel worden weergegeven aan gebruikers en welke velden door gebruikers kunnen worden gewijzigd.


Gebruikers zoeken om in te schrijven

 1. Ga naar het configuratiescherm, vouw de sectie Gebruikers en groepen uit en kies Gebruikers.
 2. Open op de pagina Gebruikers het menu Gebruiker inschrijven en selecteer Gebruikers zoeken om in te schrijven.
 3. Typ een gebruikersnaam of selecteer Bladeren om te zoeken naar gebruikers. Alleen gebruikers die nog niet bij de cursus zijn ingeschreven, worden bij het zoeken naar gebruikers geïdentificeerd.
 4. Selecteer of typ zo veel gebruikersnamen als gewenst. Scheid meerdere gebruikersnamen met komma's.
 5. Selecteer een rol en een instelling voor Beschikbaarheid van inschrijving.
 6. Selecteer Verzenden.

Je kunt ook op de voornaam, de achternaam en het e-mailadres van een gebruiker zoeken.

Gevonden gebruikers: De resultaten van een zoekopdracht worden met maximaal 25 namen tegelijk weergegeven op een pagina. Worden er meer dan 25 gebruikers gevonden, dan worden de gebruikers over meerdere pagina's verdeeld. Het is niet mogelijk om meerdere gebruikers in te schrijven die op verschillende pagina's staan. Selecteer in plaats daarvan gebruikers op dezelfde pagina en selecteer Verzenden. Voer nog een zoekopdracht uit om nog andere in te schrijven gebruikers te zoeken.

Beschikbaarheid: Het is niet mogelijk om gebruikers in te schrijven die de status Niet beschikbaar hebben. Gebruikers die in een cursus zijn ingeschreven maar die door jou als Niet beschikbaar zijn ingesteld, zien de cursus niet in Mijn cursussen en hebben geen toegang tot de cursus. Je moet de cursus op Beschikbaar zetten voor deze gebruikers, zodat ze kunnen zien dat ze zijn ingeschreven voor de cursus.


Gebruikers batchgewijs inschrijven

Met Gebruikers inschrijven (batch) worden meerdere gebruikers tegelijk aan de cursus toegevoegd en krijgen ze een cursusrol toegewezen. Gebruikers die niet in het systeem voorkomen, worden in het systeem aangemaakt en aan de cursus toegevoegd. Gebruikersgegevens worden gedefinieerd in een batchbestand dat buiten het systeem moet worden aangemaakt. Algemene tools hiervoor zijn een teksteditor of Microsoft Excel.

De instelling bepaalt of batchgewijs inschrijven van gebruikers mogelijk is.

 1. Ga naar het configuratiescherm, vouw de sectie Gebruikers en groepen uit en kies Gebruikers.
 2. Selecteer Gebruikers inschrijven (batch) op de pagina Gebruikers.
 3. Selecteer Bladeren om het batchbestand te zoeken en selecteer indien nodig een waarde voor Type scheidingsteken.
 4. Selecteer Verzenden.

Indeling van het batchbestand

Het batchbestand mag per regel één record bevatten. Velden moeten worden gescheiden door een scheidingsteken en tussen aanhalingstekens staan.

CSV-bestanden (comma separated value) gemaakt in Microsoft Excel voegen automatisch aanhalingstekens toe rond elk veld.

Velden moeten in de volgorde staan voor elke gebruikersrecord.Velden met een sterretje zijn vereist.

Username*, Last Name*, First Name*, Email, Password*, Course Role*, Student ID, Middle Name, Job Title, Department, Company, Street 1, Street 2, City, State / Province, Zip / Postal Code, Country, Work Phone, Home Phone, Work Fax, Mobile Phone, Website, Course Availability, Other Name, Suffix, Title

Het is niet mogelijk om een gebruikersrecord te wijzigen via het batchgewijs inschrijven van gebruikers. Als het systeem de gebruikersnaam herkent, wordt de inschrijving verwerkt zonder dat er gebruikersgegevens worden gewijzigd. Als een gebruikersnaam is herkend, worden alleen de bijbehorende cursusrol en beschikbaarheid verwerkt. Andere gegevens voor de gebruikersrecord worden genegeerd.

Optionele velden kunnen leeg blijven. Het veld Username is hoofdlettergevoelig. Als je het veld Password leeg laat, is het wachtwoord van de gebruiker gelijk aan de gebruikersnaam. Ook een lege waarde voor Password moet tussen aanhalingstekens worden geplaatst. Voor Course Availability typ je Y voor ja en N voor nee. Gebruikers zijn standaard beschikbaar in een cursus, maar je kunt dit instellen binnen de cursus zelf.

Batchbestanden

Batchbestanden zijn tekstbestanden (.txt) met grote hoeveelheden gegevens die in het systeem kunnen worden geladen. Elke batchfunctie bevat specifieke instructies voor het maken van een batchbestand. De volgende richtlijnen gelden voor alle batchbestanden:

 • Elk bestand moet een ondersteund bestandstype zijn, hetzij TXT (platte tekst) of CSV (door komma's gescheiden waarden).

  In Microsoft Excel 2003 en hoger worden automatisch dubbele aanhalingstekens ingevoegd in velden als het werkblad wordt opgeslagen als een CSV-bestand.

 • Elk bestand moet in DOS-indeling zijn. Bestanden in Mac- of UNIX-indeling moeten worden geconverteerd naar DOS.
 • Alle velden moeten tussen dubbele aanhalingstekens (") worden geplaatst. Bijvoorbeeld: "John"
 • Als in een veld aanhalingstekens worden weergegeven, moet u een escape-teken gebruiken zodat het volgende teken niet wordt beschouwd als een teken dat het einde van het veld aangeeft. Het escape-teken is een backslash (\). Bijvoorbeeld: "\"BIJNAAM\""
 • Gebruik een van de volgende scheidingstekens tussen velden: een komma, een dubbele punt of een tab. Als u AUTO selecteert, mag u in elk batchbestand maar één type scheidingsteken gebruiken. Bijvoorbeeld: "Jan","Smits" of " "Jan":"Smits"
 • Elke record moet op een afzonderlijke regel staan. Bijvoorbeeld:

  "Jan","Smits"

  "Samantha","Bakker"

 • Plaats geen lege regels tussen records. Een lege regel wordt verwerkt en resulteert in een fout.
 • Blackboard adviseert maximaal 500 records te gebruiken in een batchbestand. Dit vanwege time-outbeperkingen van de meeste browsers.

Alle deelnemers van een cursus opvragen

 1. Ga naar het configuratiescherm, vouw de sectie Gebruikers en groepen uit en kies Gebruikers.
 2. Selecteer Start op de pagina Gebruikers. Alle gebruikers worden weergegeven.

  U kunt de lijst ook downloaden als een spreadsheet. Zie Offline werken met cijfergegevens voor meer informatie.

 3. Ga naar het configuratiescherm en klik op Grade Center. Selecteer vervolgens Volledige weergave van Grade Center.
 4. Wijs Offline werken aan en selecteer Downloaden.
 5. Selecteer de kolommen die u wilt downloaden. De lijst met studenten wordt automatisch opgenomen.
 6. Selecteer Verzenden en sla het bestand op.

Gebruikers verwijderen uit een cursus

Wanneer je gebruikers verwijdert uit de cursus, kun je deze gebruikers niet meer terughalen. Alle gegevens van de gebruikers, zoals de gegevens uit Grade Center, beoordelings- en opdrachtgegevens en cursusstatistieken, worden eveneens verwijderd. Berichten in de discussieruimte, ontvangen berichten en e-mails worden niet verwijderd. Verwijderde gebruikers en hun gegevens kunnen niet in de cursus worden hersteld. Het is echter wel mogelijk om de gebruiker opnieuw in de cursus in te schrijven zonder bijbehorende gegevens.

 1. Ga naar het configuratiescherm, vouw de sectie Gebruikers en groepen uit en kies Gebruikers.
 2. Schakel op de pagina Gebruikers de selectievakjes in van de gebruikers die u wilt verwijderen uit de cursus.
 3. Klik op Gebruikers verwijderen uit cursus.
 4. Er verschijnt een waarschuwing dat deze bewerking niet ongedaan kan worden gemaakt. Selecteer OK om de gebruiker te verwijderen.

Je kunt er ook voor kiezen om gebruikers één voor één te verwijderen:

 1. Open op de pagina Gebruikers het menu van een gebruiker en selecteer Gebruikers verwijderen uit cursus.
 2. Er verschijnt een waarschuwing dat deze bewerking niet ongedaan kan worden gemaakt. Selecteer OK om de gebruiker te verwijderen.

Instellingen voor gebruikers beheren

Deze opties zijn beschikbaar via het menu van een gebruiker:

 • Bewerken: de persoonlijke gegevens van een gebruiker bijwerken.
 • Gebruikerswachtwoord wijzigen: een wachtwoord wijzigen. De betreffende gebruiker ontvangt een e-mail nadat het wachtwoord is gewijzigd.
 • Rol van gebruiker in cursus wijzigen: selecteer de rol voor de gebruiker. Deze instelling is alleen van invloed op de cursus die je geeft.
 • Beschikbaarheid van gebruiker in cursus wijzigen: stel de beschikbaarheid van de gebruiker in op Ja of Nee. Deze instelling is alleen van invloed op de cursus die je geeft. De beschikbaarheid wordt rechtsonder op de pagina Gebruikers weergegeven.
 • Gebruikers verwijderen uit cursus: selecteer deze optie om gebruikers te verwijderen. Je moet deze bewerking altijd bevestigen.

Inschrijvingsopties

Je kunt instellen hoe studenten zich kunnen inschrijven voor een cursus.

 1. Activeer de bewerkingsmodus (AAN).
 2. Vouw in het configuratiescherm de sectie Aanpassen uit en selecteer Inschrijvingsopties.
 3. Selecteer de gewenste inschrijvingsoptie.
  • Via cursusleider/systeembeheerder: selecteer deze optie als het inschrijvingsproces moet worden beheerd door de cursusleider of de beheerder van Blackboard op uw instelling. Schakel het selectievakje in om een koppeling te maken waarmee studenten per e-mail een inschrijvingsaanvraag kunnen verzenden naar de cursusleider. Deze koppeling wordt weergegeven in de cursuscatalogus.
  • Zelfinschrijving: als deze optie is ingeschakeld, kunnen studenten zich zelf inschrijven voor de cursus.
   • Gebruik in dat geval de datumvelden Begindatum en/of Einddatum om de periode in te stellen waarin studenten zich zelf kunnen inschrijven. Als u geen datums selecteert, kunnen studenten zich altijd zelf inschrijven, tenzij de cursus niet toegankelijk is of de cursusduur is verstreken.
   • Je kunt een toegangscode toewijzen om de zelfinschrijving van studenten te controleren. Er is dan enige mate van toezicht over wie wel en wie niet gebruik kan maken van zelfinschrijving. Het blijft echter de taak van de student om het inschrijvingsproces te starten en af te ronden.