Batchbestanden zijn speciale bestanden waarmee u tegelijkertijd maximaal 500 gebruikersaccounts kunt maken of verwijderen.

Je kunt ook cursussen maken via batchbestanden.

Meer informatie over richtlijnen voor het maken van cursussen met batchbestanden

Meer informatie over richtlijnen voor het inschrijven van gebruikers met batchbestanden


Batchbestanden voor gebruikers

Batchbestanden voor gebruikers moeten een Username, Last Name, First Name en Password bevatten voor elke gebruikersrecord. Batchbestanden kunnen ook nog andere velden bevatten.

Batchbestanden voor gebruikers moeten voldoen aan de onderstaande indeling en volgorde:

"Gebruikersnaam","Achternaam","Voornaam","E-mailadres","Wachtwoord","Student-ID","Voorvoegsel","Functie","Afdeling","Bedrijf","Staat 1","Straat 2","Plaats","Provincie","Postcode","Land","Telefoon (werk)","Telefoon (privé)","Fax (werk)","Mobiele telefoon","Website", "Voornaamste rol binnen instelling", "Systeembeschikbaarheid","Andere naam","Achtervoegsel","Titel"

Let op de volgende punten als je een batchbestand voor gebruikers gaat samenstellen:

 • Blackboard Learn ondersteunt TXT- en CSV-bestandsindelingen. In Microsoft Excel 2003 en hoger worden automatisch dubbele aanhalingstekens ingevoegd rond velden als het werkblad wordt opgeslagen als een CSV-bestand.
 • Batchbestanden moeten de indeling DOS hebben. Converteer bestanden met de indeling Mac of UNIX naar DOS voordat u gaat uploaden.
 • Plaats alle velden tussen dubbele, rechte aanhalingstekens. Bijvoorbeeld: "jsmith"
 • Als in een veld aanhalingstekens worden weergegeven, moet je een escape-teken (\) gebruiken, zodat het volgende teken niet wordt beschouwd als een teken dat het einde van het veld aangeeft. Bijvoorbeeld: "Jan \"Tom\""
 • Scheid alle velden met een komma, dubbele punt of tab. Gebruik maar één scheidingsteken binnen het batchbestand. Bijvoorbeeld: "jsmith","Smith" of "jsmith":"Smith"
 • Plaats elke record op een afzonderlijke regel. Bijvoorbeeld:
  "jsmith","Smith","Joanne","jsmith@school.edu","12345"
  "jthomas","Thomas","John","jthomas@.edu","23456"
 • Plaats geen lege regels tussen de records. Deze worden namelijk verwerkt door Blackboard Learn en produceren een fout.
 • Plaats niet meer dan 500 records in het bestand. Deze limiet heeft te maken met time-outs die anders optreden in verschillende browsers.
 • Als u het veld Wachtwoord leeg wilt laten, typt u twee dubbele, rechte aanhalingstekens. Bijvoorbeeld: ""
 • Als het veld Wachtwoord geen aanhalingstekens bevat, wordt de gebruikersnaam van die record als wachtwoord gebruikt.
 • Gebruik voor het veld Voornaamste rol binnen instelling een geldige rol van uw instelling. Zie de tabel hieronder.
 • Gebruik een van de volgende waarden voor het veld Systeembeschikbaarheid: Y (ja) en N (Nee). Als het veld Systeembeschikbaarheid geen geldige waarde bevat, wordt standaard de waarde Y (ja) gebruikt. Gebruikers met de waarde Y hebben toegang tot Blackboard Learn.

De volgende tabel bevat de geldige waarden voor de instellingsrollen die standaard worden aangemaakt tijdens de installatie van Blackboard Learn:

Geldige waarden voor standaardinstellingsrollen
Rol Waarde
Student 1
Faculteit 2
Docent 3
Alumnus 4
Toekomstige student 5
Gast 6
Overige 7
Waarnemer 8

Speciale tekens

Gebruikerskenmerken mogen geen ASCII-tekens 0-31, spaties of een of meer van de volgende speciale tekens bevatten: & # + < > % = / \

De volgende speciale tekens zijn expliciet toegestaan en worden ondersteund in gebruikersnamen: _ - . @

De volgende speciale tekens zijn momenteel niet verboden in gebruikersnamen, maar Blackboard raadt het gebruik ervan af, omdat zij onvoorziene problemen kunnen veroorzaken: ( ) [ ] { } : ; , | ? ! ` ~ ' ^ " * $

Komma's en aanhalingstekens kunnen bijvoorbeeld problemen veroorzaken met JavaScript: of met lijsten tijdens het verwerken van formulieren.